senITel årsmöte 2006


Årsmötet börjar den 4 februari och beräknas slutföras unt den 20 februari.

dotblue.gif (896 bytes) Möteshandlingar inkl lista över registrerade mötesdeltagare

dotblue.gif (896 bytes) Anvisningar för senITel Forum

dotblue.gif (896 bytes) Dagordning med länkar till debatt och omröstningar

Vår  "diskussions- och röstmaskin" som vi kallar senITel Forum   inrymmer hela årsmötesprocessen med diskussionsinlägg, sammanfattningar, röstning och resultat/beslut  bakom det lösenordsskydd som gör att obehöriga inte utan visst besvär kan komma med i leken.

Ett 70-tal medlemmar är registrerade som mötesdeltagare. Om ytterligare  medlemmar önskar ansluta till mötet, kontakta Webmaster för registrering.

Om något är oklart rörande "mötestekniken" och om du inte  hittar svar på din undring i anvisningarna, hör av dig med dina undringar, gärna per epost.


senITel:s årsmöte 2006

Här är mötets dagordning, densamma som sänts ut med kallelsen, men med tillägg av en punkt nr 0 för ev. ordningsfrågor. Datum framåt i tiden som anges i tabellen är att se som en prognos över mötets disposition av tiden.

Nr Ämne Läge och *) länkar Prel tidsplan
(i grafisk form här)
0 Ordningsfrågor Diskussion vid behov Hela tiden
1 Mötet öppnas och dagordning fastställes Beslut 4-5 feb
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Beslut 4-6 feb
3 Val av två protokolljusterare Beslut 4-6 feb
4 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts Beslut 4-7 feb
5 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse Beslut 4-8 feb
6 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2005 Beslut 6-9 feb
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut 9-12 feb
8 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2006 Beslut 6-13 feb
9 Fastställande av avgifter och ersättningar Beslut 10-14 feb
10 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna Beslut 12-15 feb
11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter Beslut 12-17 feb
12 Val av revisor och suppleant.
(Styrelseledamot äger ej rätt att delta)
Beslut 12-17 feb
13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande Beslut 12-17 feb
14 Mötets avslutning Slut 15-18 feb
*) Länken för resp fråga leder till en sida där ordföranden först presenterar frågan och förklarar ordet fritt (länken heter då debatt). När diskussionen är färdig gör ordföranden en sammanfattning och lägger proposition i frågan varefter röstning är möjlig en viss angiven tid (länken heter då röstning). Slutligen meddelar ordföranden resultatet (länken heter då beslut). Flera frågor kan vara i gång parallellet.
Till senITels hemsidahem.gif (793 bytes)

Sidan uppdaterad 2006-10-29