senITel

Det lackar mot årsmöte i senITel.

Ett verksamhetsår är avslutat i vår förening och ett nytt ska dras igång. Och en av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 6 februari 2012. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Alla medlemmar har fått id och lösenord till senITel Forum och är, per definition, närvarande vid mötet. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 16 januari. Vi kommer att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

Sidan senast uppdaterad 2012-01-02.

Åter till senITel:s hemsida