senITel Göteborg

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel träffas även 2017 i Aktiviteten Mölndal torsdagar i udda veckor.

Vill du veta mera om verksamheterna är du välkommen att kontakta någon av medlemmarna i Göteborgsgruppen. Du finner namn och e-postadress på den länkade sidan.

Aktivitetsinnehåll

Datum

Aktivitet

Anm.

Referat

19 jan

Säsongstart

Till ref

02 feb

Samkväm

Till ref

16 feb

Radioapparat

Till ref

02 mar

Appar

Till ref

16 mar

Aktivitetsplanering

Till ref

30 mar

Samkväm

Till ref

27 apr

Tekniksnack

Till ref

11 maj

O II-fort

Se e-brev

Till ref

08 juni

Terminsavslutning

Till ref

14 sep

Terminsstart

Till ref

28 sep

Samkväm

Till ref

12 okt

Amatörradio

Till ref

26 okt

Tekniksnack

Till ref

9 nov

Tekniksnack

Till ref

23 nov

7 dec

Rev.: 2017-11-09/Hut

Länkar:

E-postadresser till göteborgsmedlemmarna

senITel Sthlm startsida

senITel FORUM

Referat 2005

Referat 2006

Referat 2007

Referat 2008

Referat 2009

Referat 2010

Referat 2011

Referat 2012

Referat 2013

Referat 2014

Referat 2015

Referat 2016

Referat 2017