senITel Göteborg

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel träffas även 2018 i Aktiviteten Mölndal torsdagar i udda veckor.

Vill du veta mera om verksamheterna är du välkommen att kontakta någon av medlemmarna i Göteborgsgruppen. Du finner namn och e-postadress på den länkade sidan.

Aktivitetsinnehåll

Datum

Aktivitet

Anm.

Referat

18 jan

Säsongstart

Till ref

01 feb

Teletunnelbesök

Se e-brev

Till ref

15 feb

Föreläsning

Till ref

01 mar

Samkväm

Till ref

15 mar

Foto

Till ref

12 apr

Samkväm

Till ref

26 apr

Torsdagsträff

Till ref

24 maj

Samkväm

Till ref

07 juni

Inställd

13 sep

Höstterminsstart

Till ref

27 sep

GDPR

Till ref

11 okt

Tanum

Till ref

25 okt

Galileo

Till ref

08 nov

Samkväm

Till ref

22 nov

Samkväm

Till ref

06 dec

Säsongsavslutning

Till ref

Rev.: 2018-12-07 /Hut

Länkar:

E-postadresser till göteborgsmedlemmarna

senITel Sthlm startsida

senITel FORUM

Referat 2005

Referat 2006

Referat 2007

Referat 2008

Referat 2009

Referat 2010

Referat 2011

Referat 2012

Referat 2013

Referat 2014

Referat 2015

Referat 2016

Referat 2017

Referat 2018