senITel Göteborg

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel träffas även 2018 i Aktiviteten Mölndal torsdagar i udda veckor.

Vill du veta mera om verksamheterna är du välkommen att kontakta någon av medlemmarna i Göteborgsgruppen. Du finner namn och e-postadress på den länkade sidan.

Aktivitetsinnehåll

Datum

Aktivitet

Anm.

Referat

18 jan

Säsongstart

Till ref

01 feb

Teletunnelbesök

Se e-brev

15 feb

01 mar

15 mar

12 apr

26 apr

24 maj

07 juni

Rev.: 2018-01-18/Hut

Länkar:

E-postadresser till göteborgsmedlemmarna

senITel Sthlm startsida

senITel FORUM

Referat 2005

Referat 2006

Referat 2007

Referat 2008

Referat 2009

Referat 2010

Referat 2011

Referat 2012

Referat 2013

Referat 2014

Referat 2015

Referat 2016

Referat 2017

Referat 2018