senITel Göteborg – referat 2006

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2006-01-12

Säsongstart

Med stor uppslutning av medlemmar inledde vi säsongen. Intresset var stort för den nyinköpta datorprojektorn som noggrant inspekterades och provkördes med såväl ett bildskoleprogram från en CD-skiva och fotografiska bilder via minnespinne.

 

Ljudnivån var godkänt låg och färgåtergivningen var bra. Anslutningen via Görans bärbara Acer fungerade enkelt. Ingen ändring av bildskärmens upplösning krävdes. Anslutning till TIF-lokalens stationära datorer diskuterades, men någon riktigt bra lösning kunde vi inte prestera vid dagens sammankomst.

 

 

2006-01-26

Andra mötet

Vi ägnade en hel del tid åt att ventilera utvecklingen inom integrationen PC/TV/Video d.v.s. mediecenterdatorn. Kjell visade upp en dongel som medger inspelning av de öppna digitala TV-kanalerna i en PC via USB-port. Prisklass c:a 800 kr.

 

Minneskapacitet och lagringsbeständigheten på olika medier blev också föremål för diskussioner liksom en artikel i Computer Sweden om att Kopiera din hjärna.

 

Göran informerade om en bra handbok på svenska för den som vill arbeta med bildprogrammet Photoshop Elements 3. Scott Kelby har skrivit den och ISBN-numret är 91-636-0848-0.

 

 

2006-02-09

Tredje mötet

Fotohandboken om Photoshop Elements 3 diskuterades. De som sett och använt boken ansåg den vara bra och dessutom pedagogiskt upplagd. Arne åtog sig att göra en gruppbeställning.

 

Vi diskuterade Kjells förslag om att i samarbete med lämplig partner i Göteborg (Stadsmuseet) genomföra förläsningar av den typ som är aktuell i Stockholm. Vårt problem ansågs vara att vi sysslat med mera jordnära och praktiska problem och därför har svårare att hitta för allmänheten intressanta ämnen. Vi beslöt att ligga lågt t.v. och avvakta utfallet i Stockholm. Frågan tas upp på nytt till hösten.

 

Hilding har tillgång till kurser på CD avseende metoder i Photoshop Elements 2. Några avsnitt visades via PCprojektorn.

 

 

2006-02-23

Elements 3

Större delen av tiden ägnades åt att via bildkanonen beskåda ett antal presentationer av funktioner i Photoshop Elements 3 vilka fanns tillgängliga på CD.

 

Naturligtvis ägnade även en stund åt allmänna diskussioner och erfarenhetsutbyten.

 

 

2006-03-09

Mera Elements 3

Kollektivt inköpt handbok distribuerades och Göran tipsade om dess disposition och om exempelbilder. Därefter presenterade Göran markeringsverktygen i El3 med hjälp av bildkanonen och sin bärbara PC.

 

Frågan väcktes om andra ämnesområden än bildhantering skall bli föremål för vårt intresse vid träffarna. Ljud, TV/video nämndes, men inget beslut fattades.

 

 

2006-03-23

Digitaliserade filmer

Vi ägnade större delen av tiden åt att titta på resultaten av olika deltagares experiment med att konvertera analog film till digital och att överföra den till och redigera i PC. Vi konstaterade att det är många faktorer som spelar in om man eftersträvar ett gott resultat. Överföring av filmljud är t.ex. inte helt lätt att få bra och hur man skall bli av med rödsticket i gamla filmer med bibehållen skärpa har vi inte löst.

 

 

2006-04-06

Skapa hemsida

Vi ägnade större delen av dagens träff åt HTML. Göran visade hur man med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word kan skapa och konvertera ett textdokument till ett HTML-kodat dokument. Bilder, tabelluppställningar och länkar går också lätt att infoga i Word.

 

En träff är för kort för ämnet och vi beslöt att även ägna nästa möte åt HTML.

 

 

2006-04-20

Mera HTML

Inledningsvis hälsade vi Åke Melin välkommen i vår grupp för första gången på mycket länge. Därefter blev det för de flesta lite av en repetition med fördjupning av föregående träffs HTML-genomgång. En fråga som vi ständigt återkommer till är ”Vad har jag för glädje/nytta av att lägga upp en personlig hemsida?” Svaret blir för varje gång frågan ställs alltmer inriktat mot ”Ingen alls!”

 

Nästa gång skall vi ägna intresset åt Excel.

 

 

2006-05-04

Excel

Större delen av dagens träff ägnades planenligt åt microsoftprogrammet Excel. Det är ju egentligen tänkt som ett kalkylprogram, men det har ju egenskaper som gör det användbart som registerprogram och rentav ordbehandlingsprogram eftersom det samarbetar med övriga program i det så kallade Office-paketet.

 

Vi tittade en del på inbyggda funktioners logik och på var inställningar för funktioner kan göras och talade om konsekvenser vid ändringar av grundinställningarna.

 

Mycket kan sägas om Excel, men endast en bråkdel hinns med på en träff. Dock beslöt vi att under nästa träff – den sista före sommaruppehållet – ventilera olika e-postprogram.

 

 

2006-05-18

Våravslutning

Avsikten var att vi skulle avhandla e-postprogram och -funktioner vid denna den sista träffen under vårsäsongen. Nu blev det inte så mycket mer om e-post än att HC berättade att han efter byte till Eudora tyckte sig mindre drabbad av spam och att vi därmed kom i på ett nog så intressant, men dock, sidospår.

 

Anledningen till ”urspårningen” redan från början var att Gullan lite försynt utbad sig om synpunkter inför inköp av digital videokamera. Teknik för lagring och redigering samt framtidsutvecklingen engagerade församlingen i så hög grad att det var svårt att återvända till huvudspåret.

 

Avslutningsvis beslöts att höstens sammankomster skall inledas den 21 september samt att SKYPE med bildöverföring kan vara värt att titta närmare på under hösten.

 

En skön och trevlig sommar tillönskas alla.

 

 

2006-09-21

Höstens första möte

Det kändes mera som högsommar än höst när vi samlades utanför ingången till TIF-lokalen där vi skulle inleda höstens träffar. Vi gjorde dock en samlad entré och diskuterade sedan funderingar kring lämpliga aktiviteter och behov av inköp.

 

Vi beslöt att fördjupa oss i programmet SKYPE för att om möjligt kombinera talet med bildöverföring. Som en början uppmanades samtliga att försöka installera SKYPE på sina hemmamaskiner och att via e-post meddela övriga sin adress för att ge tillfälle till testkommunikation.

 

Efter sommaruppehållet förelåg ett stort behov av uppdatering av säkerheten i lokalens alla PC:ar i form av patchar och virusskydd. Behovet tillgodosågs.

 

Hilding lovade att vid nästa träff presentera program som underlättar arbetet vid släktforskning.

 

 

2006-10-05

Släktforskning

Hilding visade med hjälp av bl.a. webbsidor var och hur man kan inleda ett arbete med släktforskning. Åke hade med sig en bärbar PC som innehöll program och register som rätt använda kunde ge värdefulla upplysningar om t.ex. utvandrade resp. avlidna personer.

 

Ett flertal medlemmar hade installerat och provkört Skype och vi beslöt att vid nästa möte ägna den mesta tiden åt att byta erfarenheter kring detta program.

 

 

2006-10-19

Skype

Vi pratade något om Skype och provkörde programmet från en minnespinne utan att ha installerat det på PCn - en lämplig resevariant. Vi konstaterade att man får med sig sin kontaktlista och kan uppdatera den. Man kan dock inte få med sig sina personliga inställningar, men man lämnar ”spår” efter sig i ”lånedatorn”.

 

Det finns mycket mera att lära sig om Skype bl.a. videosamtal och filöverföring och vi beslöt att fortsätta med det vid nästa träff.

 

 

2006-11-02

Mera Skype

Vi började med att köra Skype via en minnespinne och fortsatte med att ladda hem en uppdatering. Då visade det sig att Skype installerades komplett på PCn. Vi körde sedan med olika IDn på flera datorer och fick kontakt med ringsignal och chat men vi fick inte mikrofonerna att fungera.

 

Kjell tror sig kunna ordna ett studiebesök på Brudaremossen och vi siktar på den 30 nov. Besked kommer att spridas per e-post.

 

Nästa gång kan vi påräkna info inför övergången från analog till digital TV-distribution som ju faktiskt drabbar några områden ganska nära inpå Göteborg nu i början av november.

 

 

2006-11-16

DigitalTV-övergång

Kjell informerade som utlovat om övergången från analog till digital distribution av TV-program och besvarade kluriga frågor från församlingen. Därvid fick vi veta saker som inte kan inhämtas från de ställen på webben där officiell info finns att hämta som t.ex. teracom.se eller www.digitaltvovergangen.se.

 

Vi får tillfälle att följa upp detta vid studiebesöket på Brudaremossens TV-station vid nästa sammankomst den 30 nov.

 

Det finns material för släktforskning att tillgå i vår samlingslokal efter kontakt med den som ”ruvar över kodlåset”.

 

 

2006-11-30

Studiebesök på Brudaremossens TV-station

Brudaremossens TV-station ligger på en hög bergknalle i Göteborgs östra utkanter och utsikten hade varit fullkomligt överväldigande från tornbalkongen på 13:e etagen om vädret hade varit bättre. Men vi var ju förberedda. Redan på marknivå konstaterade vi att molnen svepte in så lågt att den översta hälften av TV-masten skymdes.

 

Vi beskådade under sakkunnig ledning en mängd teknisk utrustning för TV, rundradio och mobiltelefoni och kunde med egna ögon se resultaten av den snabba teknikutvecklingen. Till detta kom historier och skrönor om såväl människor som vatten. Självfallet ventilerades digitaliseringen av TV-distributionen och beslutet om att lägga av med DAB-systemet för digital rundradiodistribution.

 

 

2006-12-14

Säsongens sista sammankomst

Det omåttliga regnandet hade resulterat i svårframkomliga trafikleder på flera håll i Göteborgstrakten och vid dagens träff samlades ett antal i föreningslokalen medan några deltog från hemmen via Skypes konferensfunktion. Ljud i avgående riktning från föreningslokalen fungerade inte heller den här gången, men det fungerade mellan de hemmavarande och i ankommande riktning. Gruppchat-funktionen kompletterade kommunikationsprocessen.

 

Vi beslöt att inleda vårsäsongen den 11 januari 2007.

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg