senITel Göteborg – referat 2007

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2007-01-11

Säsongstart

Vi inledde vårens träffar med en lägesrapport beträffande de disponibla tekniska resurserna

o   Bredbandroutern ur funktion p.g.a. trasigt nätaggregat; nytt på gång

o   TIF Data kommer att installera ett USB2-kort i en av datorerna

o   En fristående DVD-brännare har inköpts åt senITel

o   Behov av felsökning varför avgående ljud (mikrofonfunktionen) inte fåtts att fungera för Skype

 

Som en följd av efterföljande diskussioner visade Göran hur man kan använda programåterställningsfunktionen i WinXP.

 

Hittade Göran orsaken till mikrofonbekymret samt justerade och testade berörda datorer.

 

Väcktes frågan om en planering för vårens aktiviteter, men diskussionen spårade ur varför vi beslöt att samtliga som ”hemläxa” till nästa gång skall lista sina TRE personligen angelägnaste aktivitetsönskemål i prioritetsordning.

 

 

2007-01-25

Aktivitetsplanering

Vi ägnade större delen av dagens träff åt att lista, diskutera och försöka prioritera framkomna förslag till kommande aktiviteter och vi kom en bra bit på vägen även om vi inte nådde ända fram. Dock enades vi om att kraftsamla mot att köra Skype med såväl ljud som bild det första vi gör vid nästa träff. Lars-Gunnar erbjöd sig att från hemmet vara vår externa samtalspartner.

 

Det känns också angeläget att ordna så att nätverkets datorer fungerar som de skall.

 

 

2007-02-08

Skype & datorvård

Sedan samtliga PCar uppdaterats beträffande virusskyddet gjorde vi tester med Skype med såväl ljud som bildöverföring i kontakt med en hemmavarande Lars-Gunnar. Vi konstaterade att vi även kunde få upp en fullskärmsbild på väggduken via vår utmärkta PC-projektor.

 

 

2007-02-22

Test med föredrag via Skype

I samråd med vår ”stockholmsfilial” genomförde vi ett i stort sett lyckat test med att via Skype ta del av bild och ljud från ett föredrag i Stockholm.

 

Nu är vi ju funtade så att vi hela tiden tänker i banorna ”Hur skall vi göra det ännu bättre?” och därför kommer vi att utvärdera det här provet och testa idéer som framkommer då.

 

 

2007-03-08

Föredrag om konsultverksamhet

Vi kunde hälsa två nya medlemmar välkomna i vår krets - Claes Sunesson och Karl Erik Olofsson (KEO).

 

KEO hade blivit ombedd att komma och berätta om sina erfarenheter som konsult och han gav exempel på skiftande uppdrag i olika delar av världen, på senare tid som egenföretagare.

 

 

2007-03-22

Praktiska tester

Vi testade praktiskt de idéer om att utnyttja PC-projektorn för att visa ankommande bild via Skype samtidigt med föredragshållarens PowerPoint-bilder vilka framkommit vid våra utvärderingar efter försöket med föredraget från Stockholm den 22 februari. Ett test med rörligare webbkamera (förlängd USB-kabel) och belysning på ”objektet i bild” bör genomföras.

 

Kerstin hade fått bra och billig hjälp med att rädda innehållet på en skadad hårddisk av företaget Datorkällaren, Viktoriagatan 26, Göteborg, 031-10 00 10.

 

Vi håller påsklov på Skärtorsdag och lägger i gengäld till en avslutande träff den 10 maj.

 

 

2007-04-19

Gratisprogram

Stig förevisade två gratisprogram - McAfee Site Advisor (hjälp för att undvika riskabla internetsajter) och Audacity (ljudredigering). Han har även sänt ut en kortfattad beskrivning som ett e-brev till gruppens medlemmar.

 

Karl-Arne visade sitt nya program Sudoku-killer.

 

 

2007-05-03

Föredrag via Skype

Vi tog del av ett föredrag från Stockholmsgruppen via Skype. Anders Järvstrand berättade om sitt liv i Televerket med abonnentväxlar i olika generationer. Vi summerade lite synpunkter efter avslutad Skype-session vilka är noterade i loggboken.

 

Beslöts att vi som jubileumsaktivitet skall företa en kvällskryssning med SS Bohuslän och att lämpligaste dag skall utredas med hjälp av en e-postenkät.

 

 

2007-05-10

Vårens sista möte

Utvärderingen av enkäten avseende kvällskryssningen gav svaret onsdag den 13 juni och Jan-Axel ombesörjde omgående bokning.

 

Vår tidigare påbörjade listning över tänkbara aktiviteter genomgicks och uppdaterades och vi beslöt att inleda höstsäsongen den 20 september.

 

 

2007-09-20

Höststart

Som en följd av ett uttryckt önskemål beslöt vi att under hösten förlägga våra träffar till torsdagar i udda veckor med början den 27 september.

 

Vi diskuterade i vilken ordning vi skall angripa de ämnen för aktiviteter som vi tidigare hade listat och beslöt att ägna den 27 september åt ljudinsamling från vinylvärlden med hjälp av utrustning som Hilding var villig att medföra. Vidare beslöt vi att videoredigering skall stå på dagordningen för den 11 oktober.

 

Så kunde vi njuta av Microsofts sofistikerade sätt att påtala tveksamt registrerade windowslicenser.

 

 

2007-09-27

Ljudfångst från vinylvärlden

Hilding riggade upp sin bärbara PC och anslöt ett grammofonverk med USB-kontakt. Han förevisade bl.a. ljudinspelning från en stenkaka varvid han använde det av Stig tidigare presenterade programmet Audacity. Vi noterade att USB-anslutningen innebar att programmet automatiskt ställde om till denna inkörsport, varvid fältet för mikrofoningång m.fl. gråmarkerades och inspelningsvolymkontrollen gjordes verkningslös.

 

Om Audacity startas utan ipluggad USB-grammofon kan man spela in ljud som t.ex. hämtas ner från Internet eller spelas upp via PCns CD-spelare. Tipsen om programmet på webben i kursform (http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Ljud/Ljudredigering-i-Audacity/) rekommenderas.

 

Ett tillskott till materialet i filmappen för släktforskning gjordes.

 

Vi beslöt att inköpa en bärbar PC och Göran tilldelades uppdraget.

 

 

2007-10-11

Videoredigering

Bo William hälsades välkommen i gruppen.

 

Sven-Erik hade förberett och dukade upp till en visning av redigering och konvertering av egeninspelat material från en digital handhållen videokamera. Windows Movie Maker användes för att fånga bild och ljud från kameran in i PCn. Programmet erbjuder sedan ett stort antal möjligheter till att redigera såväl bild som ljud, men dock inte inspelning på DVD.

 

Vi diskuterade filformat samt olika program för redigering, konvertering och bränning och konstaterade att vi är i behov av litteratur i ämnet även om en del kan inhämtas via Internet.

 

 

2007-10-25

Ubuntu

Vi ägnade hela träffen åt Ubuntu Linux som så sent som för en vecka sedan kom ut i version 7.10. Vid första försöket på en lite äldre PC konstaterade vi att det trots allt krävs en hel del av hårdvaran för en Ubuntuinstallation. Det gick med andra ord inte!

 

Vi körde sedan demovarianten virtuellt på en av TIF Datas relativt moderna datorer, men även om det gick så var det besvärande långsamt.

 

Programmet är dock intressant som ett gratis alternativ till Microsofts XP eller Vista och i installationspaketet ingår även Open Office. Det finns således skäl att ägna mera tid åt utvärderingar.

 

 

2007-11-08

Ny laptop

Alla var i spänd förväntan beträffande den nyinköpta bärbara PCn och större delen av träffen ägnades åt att kolla in den, operativsystemet Windows Vista och övriga program som ingick i paketet.

 

 

2007-11-22

Mera Vista

Medlemskadern har utökats med ytterligare en person. Rolf Sandin hälsades välkommen i gänget och nappade på erbjudandet att berätta lite om vad han sysslar med.

 

Kjell har kollat möjligheterna till studiebesök på SvTV och konstaterar att efterfrågan är så stor att det kanske inte kan bli aktuellt för oss förrän hösten 2008.

 

Vi ägnade oss åt vår nya PC och åt att komma underfund med dess operativsystem, Windows Vista Home Premium, och de program som ingick i köpet. Val av virusskyddsprogram blev föremål för en ingående diskussion bl.a. ur aspekten i vad mån som PCn kan ”slöas ner” och upplevas som långsam och trög. Praktiska försök tyder på att minnespinnar kan användas även vid användarkonton som saknar adminbehörighet. Detta är välkommet efter allt strul under Windows XP.

 

 

2007-12-06

Sista mötet för hösten

Transistorn firar 60 år och det gjorde att vi inledningsvis halkade in på lite historik som alluderade på temat om hur svårt det är att sia om framtiden när det gäller teknikens utveckling.

 

Enar presenterade sitt förslag till årsrapport som godkändes och vi beslöt därefter att inleda vårens träffar den 17 jan 2008. Fortsättningsvis träffar på torsdagar i udda veckor.

 

När man via webben vill ta del av SvT:s och SR:s utlagda material är uppehållen för buffringar mycket irriterande. Stig har använt en gratisversion av programmet WMRecorder för att med gott resultat lagra ner Tv- och ljudfiler på PCns hårddisk i sammanhängande skick. Han visade tillvägagångssättet och delgav oss sina erfarenheter.

 

SPCS skatteprogram för 2008 gjordes tillgängligt för hugade användare.

 

Avslutningsvis utbyttes goda jul- och nyårsönskningar.

 

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg