senITel Göteborg – referat 2008

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2008-01-17

Säsongstart

Vi inledde vårens träffar med att hälsa en ny medlem välkommen i gänget, Einar Kaplan, och erbjöd honom att presentera vad han gjort och gör efter sin pensionering från ”firman”.

 

Vi fick ta del av Jan-Axels förda kassabok och inventarieförteckning och beslöt att acceptera förslaget från Lars-Gunnar om ett studiebesök hos TeliaSoneras nätövervakning på JW6 den 28 februari.

 

Sedan blev det ”tekniklekstuga:

 

Runt Kerstins medförda laptop flockades några som ville hjälpa henne med en router för trådlöst bredband.

 

Göran anslöt till nätverket en PC som han under helgerna installerat Ubuntu 7.10 Nordic Version på i stället för en strulande Windows XP. Runt denna maskin samlades sedan ett flertal medlemmar som blev alltmer intresserade av vad den hade att erbjuda. Det var t.ex. inga problem med anslutningen till nätet (Internet och de övriga maskinerna i det lokala nätverket). Bildskärmskortet krävde inte speciell installation längre och tillsatskortet med USB2-portar fungerade utan mankemang.

 

Vi hann titta på vad det medföljande OpenOffice-paketets ordbehandlingsprogram hade för möjligheter i jämförelse med MSWord - och de var mycket snarlika med plus för möjligheten att direkt skapa en PDF-fil av ett öppet dokument.

 

Det finns massor med trevliga möjligheter i Ubuntu och bifogade program som kan vara lämpliga att presentera för alla i gänget med hjälp av bildkanonen under kommande träffar.

 

 

2008-01-31

Andra träffen

Vi är välkomna till TeliaSoneras NOC, Network Operation Center, den 28 februari. Lars-Gunnar är ombedd att meddela antalet besökare och i gengäld blir dessa bjudna på kaffe och bulle.

 

Det blev inte så mycket Ubuntu den här gången. Stig hade hemma laborerat med RealPlayer 11 för att lagra SVTs videos från webben och han visade via bildkanonen lite om inställningar och hantering. Det visade sig att en lagrad fil med ändelsen ivr enbart återgav ljud men ingen bild vid avspelning och vi kom inte på varför.

 

 

2008-02-14

Tredje träffen

Vi inledde med att diskutera det pågående årsmötet i Senitel och kollade det aktuella läget på webben.

 

Därefter befanns intresset för Stigs fortsatta erfarenheter beträffande RealPlayer 11 överväga och en installation av detta program gjordes på vår bärbara PC, varpå en inspelning gjordes av en videosnutt från SVT.

 

 

2008-02-28

Studiebesök hos TeliaSonera

Studiebesöket hos TeliaSoneras NOC, Network Operation Center lockade de flesta av våra medlemmar och även en ny - Gulli Reimer.

 

Hans G Larsson (infoansvarig P&P), Magnus Zeybrandt (chef för NOC) och Ivi Bernler (driftledare) hjälptes åt att presentera Telias nuvarande organisation och verksamhet för övervakning av och felavhjälpning i nätet. Eftersom vi i vår krets har många med tidigare verksamhet inom området nät ställdes många frågor och fälldes många kommentarer.

 

 

2008-03-13

Mest diskussioner

Gulli Reimer hälsade formellt välkommen i kretsen varpå hon berättad lite om sig själv och sitt tilltagande dataintresse.

 

Vi diskuterade behovet av inköp till verksamheten och noterade i loggboken såväl hård- som mjukvaruförslag. Vi beslöt att ”skynda långsamt” och inte köpa för köpandets skull.

 

Nästa gång skall vi försöka komma underfund med varför vår bärbara PC:s Vista kallar upp ett program som låser flödet vid Internettrafik. Gullis PC gör inte det. Vad är det som skiljer?

 

 

2008-03-27

Vista

Vi inledde med diskussioner om Vista kontra XP m.a.a. aktionen ”Bevara XP” och att SP1 För Vista snart kommer ut på svenska. Vista är konstaterat långsammare (inte enbart av oss) och enligt tester som gjorts av proffs med SP1 tycks det inte ha blivit så mycket bättre på den fronten.

 

Målet med dagens övningar var att jämföra Vistafunktioner i Gullis maskin och i senitels för att utröna den irriterande störningen med att ”CallingID svarar ej”. Vi kom en bra bit på väg med att härleda programmet, men kunde inte komma på hur man skulle bli av med det (stänga av eller avinstallera). (Göran löste dock detta efteråt på hemmaplan.)

 

Kjell har kontakt med en tänkbar föreläsare om ”filmhantering”. Vi beslöt att extrainsätta en träff den 15 maj för en sådan föreläsning.

 

 

2008-04-10

Det sjunde mötet

Einar medförde en DVD-skiva med ett antal filmer som han låtit ett företag konvertera (skanna) från smalfilmer i super 8. Vi tittade på ett avsnitt via PC och bildkanon och kunde konstatera att resultatet var klart godkänt. Skivan är körbar via DVD-spelare mot TV också.

 

Intresset för att åka till Motala och sammanstråla med senitellarna från Stockholm befanns vara svagt. Däremot var intresset större för ett nytt besök i Grimeton - kanske som avslutningsaktivitet för den här vårens träffar.

 

Stig visade några avsnitt ur en instruktionsvideo beträffande Photoshop C3 som han hämtat från webbplatsen Moderskeppet.se.

 

 

2008-04-24

Teknikutveckling på nätsidan

Lars-Gunnar fick disponera större delen av tiden för att till PPT-bilder berätta om teknikutvecklingen på nätsidan inom Telia.

 

Beslöts att höstens träffar inleds med ett besök på Grimeton lördagen den 6 september.

 

 

2008-05-15

Bildhantering

Kjell hade bjudit in René Sjöstrand för att berätta om bildhantering med speciell inriktning mot skanners. René började på pixelnivå och slutade med att visa en manipulerad filmsekvens med ett par korsande tåg. Däremellan fick vi höra om bildfångares uppbyggnad, lämplig förstoringsgrad och pixeltäthet för olika ändamål samt kommentarer till ett antal diaskannrar som finns på marknaden.

 

Renés framställning gav mersmak och vi förfrågade oss om en ytterligare föreläsning till hösten, då med inriktning på rörliga bilder.

 

 

2008-05-22

Vårens sista möte

Vi riggade upp bildkanonen och började köra ett utbildningsprogram (Tutorial) som medföljde Gullans filmredigeringsprogram Adobe Premier 2. Det visade sig dock vara svårt att tillgodogöra sig utbildningen i den formen. Man skulle behöva arbeta på ett eget material parallellt med utbildningsprogrammet.

 

Höstens träffar kommer att inledas med ett besök på Grimeton den 6 september. Detaljer e-postas.

 

Samtliga önskas en skön sommar!

 

 

2008-10-09

Webbläsaren Googles Chrome

Vi inledde med att hälsa Bo Gustavsson välkommen som ny medlem och ägnade därefter den mesta tiden åt att bekanta oss med Googles nyligen lanserade webbläsare - Chrome. Den finns ännu så länge endast i betautförande, men vi kunde konstatera att den var snabb både vid uppstart och vid sidhämtning. För surfning och informationssökning bedöms den tilltalande och den lockade oss att både tala om olika specialiserade sökmotorer och pröva ett par.

 

Vi började också fundera över vad vi skulle ägna höstens fortsatta träffar åt och eftersom vi informellt beslutat att tills vidare avstå från inköp av MS Office 2007 till förmån för gratisprogrammet Open Office så börjar vi med ordbehandlingsdelen av Open Office nästa gång. Vi beslöt också att medlemmarna via e-post inbjuds att komma med ytterligare förslag till aktiviteter.

 

 

2008-10-23

Open Office Writer

Göran introducerade officeprogrammet som är kostnadsfritt, Open Office, och valde att börja med ordbehandlingsdelen (Writer). Det finns många likheter mellan detta program och MS Word menymässigt, funktionsmässigt och utseendemässigt.

 

Vid genomgången som berörde de funktioner som de närvarande angav som mest använda utgick Göran från Word och visade hur man arbetar i Writer och betonade därvid eventuella skillnader t.ex. i menyer eller beträffande benämningar.

 

Vi bekantade oss också med filformat för lagring och funktionen att skapa en PDF-fil direkt från meny.

 

 

2008-11-06

Open Office Calc

Görans genomgångar av Open Office fortsatte med kalkylprogrammet. Eftersom de flesta uppgav sig använda kalkylprogram (Excel och Works) för ekonomiska sammanställningar (bokföring, budget och liknande) ägnade vi oss åt att titta på ett exempel på enkel bokföring och använde även funktionen för summering per konto.

 

Det andra stora användningsområdet - enkel registerstruktur för t.ex. adressregister och medlemsförteckningar hanns inte med. Vi tar upp tråden där vid nästa träff.

 

 

2008-11-20

Open Office Calc , forts

Göran fortsatte som utlovat med att visa registerfunktioner i Open Office Calc efter en kort repetition av funktioner som vi tidigare berört. Det senare till gagn för dem som inte haft möjligheten att närvara vid tidigare genomgångar.

 

Stig visade funktioner med körbara program från en minnespinne. Via webbsidan portableapps.com hade han laddat ner och installerat en del program i s.k. portabelt utförande bl.a. Open Office (dock 2.4 och i engelsk version). Firefox visar sig vara i version 2, men det finns möjligheter till uppgradering till version 3 även för den portabla varianten.

 

Hilding berättade om hur han expanderat lagringsarean på en trång C-disk genom att tillföra kapacitet från en annan partition med hjälp av programmet Paragon Hard Disk Manager från en CD från PC för Alla.

 

 

2008-12-04

Open Office Presentation

Den här gången hade turen kommit till presentationsdelen i Open Office. Inledningsvis kunde vi konstatera att ett bildspel med ljud och automatisk bildväxling skapad i MS PowerPoint kunde öppnas och köras i OO. Vi passade också på att ”titta lite bakom kulisserna” hur inställningarna av de olika funktionerna var gjorda.

 

Att skapa presentationer sker ofta snabbare och enklare om man kan utgå från en i förväg skapad mall. Som exempel på det visade Göran hur en importerad mall från TeliaSoneras mallpaket kunde konverteras och användas i OO.

 

Presentationsprogrammet bedömdes så intressant att även nästa träff kan ägnas åt det.

 

 

2008-12-18

Höstavslutning

Vid detta för hösten avslutande möte inledde Göran med att berätta om skivavbildsfiler (imagefiler på dataspråk) som vanligtvis har filändelsen ”.iso” och som kan köras såsom en virtuell CD-drive om man monterar dem med hjälp av t.ex. gratisprogrammet Daemon manager. Iso-filer är lämpliga att lägga ut på webben för nerladdning. Ubuntu distribuerar sålunda sina installationsprogram på det viset och användarna bränner sina egna installationsCD-skivor utifrån dessa filer.

 

Vi fortsatte sedan med OO presentation och bekantade oss med möjligheter och begränsningar beträffande stående format samt infogande av fotografiska bilder för att t.ex. göra ett bildspel.

 

Innan vi skildes beslöt vi att på extradagar under våren bedriva övningar i videoredigering och inför detta uppdrogs åt Gullan att inhandla en lämplig programvara.

 

Vi önskade varandra (och absent friends) En God Jul och Ett Gott Nytt År och ser fram emot att träffas igen den 15 januari 2009.

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg