senITel Göteborg – referat 2010

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2010-01-21

Säsongstart

Vi mjukstartade vårens aktiviteter med att diskutera på webben utlagt underlag inför SenITels kommande årsmöte samt diskuterade utfall och budget med inriktning på våra behov av inköp.

 

Som aktivitetsförslag framfördes studiebesök på Radiomuséet och Råö-observatoriet längre fram i vår. Mera jordnära och handfasta övningar föreslogs även, men till att börja med beslöts endast att LightScribe skall bli föremål för en kommande aktivitet utöver KEOs prisutdelning och anförande.

 

 

2010-02-04

Prisutdelning m.m.

KEO (Karl Erik Olofsson) hade inför julen inbjudit till en pristävling som gick ut på att identifiera språken som ett antal God Jul-hälsningar var skrivna på och idag var det dags för prisutdelning.

 

Men KEO valde att först berätta om SER (Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening) och sin roll i den föreningen och gjorde därvid en del marknadsföring. Han berättade dessutom några episoder från sin konsultverksamhet utomlands och om människor han mött.

 

Så till prisutdelningen där Kerstin belönades med förstapriset och där hederspris utdelades till följande fyra medlemmar: Gullan, Bror, Arne och Åke. Samtliga priser utgjordes av böcker med folkbildande syfte.

 

 

2010-02-18

LightScribe och trådlös nätuppkoppling

Göran hade efter en del besvär hittat programvaror för att använda vår fristående DVD-brännares LightScribe-möjligheter under Win7. Han gjorde en installation på en av våra stationära datorer, beskrev möjligheterna och visade prov på resultatet. Programmen kan göras tillgängliga för den som själv vill prova.

 

Flertalet av dagens deltagare hade medfört sina bärbara datorer för att prova på trådlös uppkoppling till lokalens datanät. Flera olika operativsystem var representerade (XP, Vista, Win7) och vi fick till stånd uppkopplingar för samtliga.

 

 

2010-03-04

Det fasta nätet

Dagens gästföreläsare, Jerri Waris från TeliaSonera, berättade om Telias/Skanovas fasta nät av koppar och fiber med inriktning på nuläget och framtiden vad gäller tjänster och bandbredd. Han beskrev Skanovas dilemma i rollen som myndighetsövervakad neutral och rättvis nätleverantör och vi inser att framtiden kan bli ekonomiskt tämligen besvärlig trots stora anläggningstillgångar.

 

 

2010-03-18

E-böcker

Ämnet för dagens sammankomst var e-böcker. Göran presenterade två varianter av möjligheter att läsa e-böcker på PC och inledde med programmet calibre (det är programmets upphovsman som bestämt att namnet skall inledas med liten bokstav!). Programmet har dubbla funktioner. Det kan dels användas till att importera filer av ett flertal olika format och konvertera dessa till användbara e-boksfiler passande olika fabrikat av läsplattor. Det innehåller också läsplattefunktioner vilket innebär att man på sin bildskärm får en fungerande läsplatta. Till läsfunktionerna är också en samlad biblioteksstruktur knuten.

 

Programmet calibre kan hämtas kostnadsfritt på webben. Följ följande länk och passa på att läsa lite på hjälpen: http://calibre-ebook.com/

 

Den andra e-boksfunktionen som visades var den tjänst som de kommunala biblioteken kan erbjuda. Den som har ett lånekort kan via sitt biblioteks webbsidor låna e-böcker. För att nerladdningen av den lånade boken skall fungera krävs ett program t.ex. Adobe Digital Edition vilket kostnadsfritt kan nerladdas från antingen biblioteket eller från nätbokhandlarna Adlibris eller Bokus. Det är lämpligt att skaffa Adobes certifikat för att slippa problem med DRM-kodningen. Det finns en hel del matnyttig information om e-böcker, program och funktioner på länkar från bibliotekens sidor.

 

 

2010-04-01

Bild-/textfångare

Ralph visade som utlovat verktyget HyperSnap 6 som förutom att det kan fånga urklipp på bildskärmen i bildformat också kan fånga texter som kan fogas in i ordbehandlingsprogram för vidare redigering. Testversion finns att hämta på webben: http://www.hyperionics.com/

 

Vi diskuterade virusskyddsprogram med anledning av ett test i Råd och Rön och tittade på några varianter av registerstädningsprogram som Ralph brukar köra på sin PC.

 

Presentationen av e-böcker förra gången skapade intresse för att prova läsplattor. Vi beslöt att undersöka utbudet på marknaden inför ett eventuellt inköp.

 

 

2010-04-15

Mobilt nätverk – 4G

Dagens gästföreläsare heter Tore Björklund och är verksam inom TeliaSonera – formellt placerad i Göteborg, men bosatt i Halmstad och mest på rörlig fot inom såväl som utom landet. 4G är hans skötebarn f.n. och vid idriftsättningen av nätet i Stockholm i december 2009 demonstrerade han funktionerna för kommunikationsministern.

 

Telia var först med att kommersiellt lansera LTE – Long Term Evolution – och valde då att kalla det för 4G även om det inte är en direkt fortsättning på 3G. 3G är bättre lämpat för telefoni än data. För 4G är det tvärt om. Det är den grundläggande skillnaden i tekniken för överföring och kontroll av paketen som gör att 3G aldrig kan ”hottas” upp till särskilt snabb dataöverföring.

 

Med tanke på korta räckvidder är den sannolika utbyggnaden koncentrerad till begränsade geografiska områden där det är behov av/efterfrågan på snabb dataöverföring för rörliga användare som dock sitter still medan trafiken pågår.

 

 

2010-04-29

Läsplatta

Göran presenterade den nyinköpta läsplattan Iriver Story, delade med sig av erfarenheter från sin provkörning och försökte besvara den intresserade gruppens alla frågor. Göran visade en lånetransaktion av en e-bok från Göteborgs stadsbibliotek med hjälp av programmet Adobe Digital Edition och hur överföringen från PCn till läsplattan går till.

 

Läsplattan skall cirkuleras bland medlemmarna och Gullan var först ut.

 

 

2010-05-27

Våravslutning

Den föredragshållare från D-Link som Gullan hade bokat meddelade förhinder och kunde inte ordna ersättare.

 

Vi organiserade cirkulation av läsplattan bland intresserade över sommaren och berörda får ett e-brev med tider.

 

Kjell framförde förslag på tänkbara gästföreläsningar under hösten och fick församlingens gillande för att arrangera dessa.

 

Vi beslöt att även under hösten förlägga våra träffar till udda veckor och bestämde höststart till den 16 september. Aktivitetstillfällena kommer att läggas ut på webben när lokalbokningarna gjorts.

 

Ett tips om ett videoredigeringsprogram som körs direkt på nätet (JayCut.com) följde vi upp genom att känna på det. Grunddragen kände vi igen från andra program som vi jobbat med och den stora fördelen torde vara att slippa en tung installation på den egna datorn. Dock krävs en snabb dataförbindelse i båda riktningarna. Programmet och hjälpen är på engelska.

 

Avslutningsvis gjorde vi en kort summering av vad vi ägnat vårens träffar åt och önskade varandra EN SKÖN SOMMAR.

 

 

2010-09-16

Höststart

Välkomna åter till höstens senitelträffar!

 

Läsplattan hade vandrat runt under sommaruppehållet och vi avstämde erfarenheterna. Kjell hade följt en handledning i hur man installerar bibliotekslånade e-böcker som Göran gjort upp och var nöjd med den. Den finns inlagd i läsplattan men även utskriven på papper i läsplattans kartong. Vid en kommande träff med högre närvarograd än dagens skall vi ta upp och efterhöra intresset för fortsatt cirkulation.

 

Vi hade lite svårt att hålla oss kvar vid ämnet ”kommande lämpliga aktiviteter” och det blev en hel del sagt om tekniskt strul i olika former (virus- och trojanattacker, kapning av e-postkonto, faror med PDF-filer m.m.) Nästa gång skall vi dock försöka ägna oss åt recovery o/e IE 9 i demoversion.

 

 

2010-09-30

Bootbara USB-minnen och försök med Skype

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Hastigt dök möjligheten att testa Skype-kommunikation med vännerna i Stockholm upp och vi fick till stånd en kortvarig ljud- och bildkontakt. Så drabbades vi av avbrott på nätanslutningen och efter några ytterligare anropsförsök avbröt vi Skype för den här gången.

 

Bootbara USB-minnen har varit uppe bland förslagen till intressanta ämnen. Göran hade tagit med lite material i form av programfiler, anvisningar och färdig minnespinne med bootbar installation av Win 7. Programmet heter UNetbootin och nås via följande länk: http://unetbootin.sourceforge.net/

 

PC för alla har en kortanvisning som bygger på ett program som Microsoft tillhandahåller. Här är länken till den: http://pfa.idg.se/2.1054/1.291851/gor-ett-bootbart-usb-minne-i-windows-7

 

Nästa gång satsar vi på IE 9 och gör en installation av betaversionen.

 

 

2010-10-14

IE 9 beta

Microsofts webbläsare Internet Explorer 9 i betaversion installerades på den ena av våra stationära datorer under Windows 7. Därefter bekantade vi oss med en del av nyheterna som MS utförligt beskriver på sina introduktionssidor på webben. Finns på svenska.

 

Vi tog tacksamt fasta på Kjells förslag till studiebesök hos SR/SVT för ett begränsat antal deltagare, till ett studiebesök hos Ericsson på Lindholmen en fredag och till ett besök av Christer Svensson (troligen i slutet av november).

 

Christer kommer sannolikt att beröra ”molnet” i Googles version och det bedöms därför lämpligt att vi dessförinnan själva bekantar oss med Microsofts version. Förslagsvis vid nästa träff.

 

 

2010-10-28

MS Office på webben

Träffen inleddes med några rapporter.

·   Enar berättade om Senitels senaste styrelsemöte.

·   Göran redogjorde för beslutet att slå samman Tif Data med Tif Foto & Video till en ny sektion Multimedia.

·   Lennart presenterade ett test över videoredigeringsprogram.

 

Göran demonstrerade Microsofts Officeprogram som körs på webben via webbläsaren (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). Under nätadressen Office.live.com loggar man in på sitt konto. Den som saknar konto kan från denna startsida lägga upp ett konto kostnadsfritt.

 

Vi ägnade större delen av tiden åt Word och jämförde nättjänstens funktioner med en lokal installation av Office 2010. Vi genomskådade också samspelet mellan dokument på nätet och lokalt skapade dokument. Utdelning av och samverkan kring dokument skall vi ägna oss åt vid ett senare tillfälle när vi har tillgång till flera konton.

 

 

2010-11-11

Problemdiskussioner

Planerad fortsatt genomgång av Office i molnet fick ställas in på grund av ”mässfall” och träffen ägnades åt att ventilera diverse problem som t.ex. kan uppstå vid städning eller uppdatering i datorer. Hastigheten på bredbandet i lokalen har visat sig inverka negativt på framför allt vid visning av nätströmmande video, men fildelning på nätet med hjälp av funktionen Dropbox kunde Ralph dock förevisa.

 

 

2010-11-25

Test med trådlöst bredband

Under den gångna veckan kom vi på att en lösning på problemet med den låga hastigheten över det fasta bredbandet i vår lokal skulle kunna vara trådlöst bredband. Vi inledde därför dagens träff med att testa mottagningsförhållandena för såväl 3G som 3G Turbo och dessa fungerade bra. Vid nästa träff skall vi ta ställning till om, och i så fall hur, vi skall investera i en Senitel-ägd komplettering i lokalen.

 

Vi fick tid även för att ta del av Roberts presentation av ett videoredigeringsprogram som han köpt hos Clas Ohlsson, Magix Video Saver. Via en i paketet ingående USB-konverter överförs och digitaliseras VHS-video som sedan kan redigeras och färdigställas i datorn och t.ex. brännas på en DVD-skiva. Programmet är på svenska.

 

Stig rekommenderade programmet Camtasia Studio 7 för att fånga strömmande video på nätet, t.ex. SVT Play och visade samt lämnade ut anvisningar på hur man får igång programmet.

 

Vi beslöt att även under kommande vårsäsong träffas torsdagar i udda veckor med start den 20 januari 2011.

 

 

2010-12-09

Säsongsavslutning

Vi beslöt att införskaffa Telia mobilt bredband Start samt en trådlös router med USB-dockningsstation och att denna utrustning skall köras vid sidan av den i lokalen befintliga trådanslutna bredbandsutrustningen, vilken ju även den har en trådlös router. Robert ombesörjer upphandlingen.

 

Lokalen är bokad torsdagar i udda veckor under våren 2011, men Enar har framfört ett önskemål om att byta till jämna veckor. Vi beslöt att inleda vårsäsongen den 20 januari men har efter ”omröstning” via e-post därefter kommit fram till att jämna veckor skall tillämpas under våren och att vi istället träffas första gången den 13 januari (tjugondag Knut).

 

Christer Svenssons besök blir troligen den 10 februari.

 

Lussekaffe avslutade säsongen och En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla (även absent friends).

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg