senITel Göteborg – referat 2012

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2012-01-19

Säsongstart

Vi inledde vårens aktiviteter med ett länge eftertraktat studiebesök hos SVT (Sveriges Television) i det tämligen nya Radio- och TVhuset på Lindholmskajen i Göteborg. Aktiviteten hade lockat de flesta av våra medlemmar och några hade också tagit med sig hustrur. Vi hade turen att som guide få en erfaren produktionsledare som på ett lättsamt och personligt sätt gav oss inblickar i en verksamhet som vi ju annars endast ser det färdiga resultatet av.

 

 

2012-02-02

Verksamhetsplanering m.m.

Gruppmedlemmarnas medverkan vi det kommande årsmötet i Tif MM efterhördes och beslut fattades om samordning fr.o.m. elvakaffet vid nästa träff (den 16 feb).

 

Avhandlades diverse produkter och trender i datavärlden utifrån en årssammanställning i CS 84/2011. Saker vi minns och saker som dog under 2011 samt spekulationer om vad som blir hetast under 2012.

 

Ämnen för vårens träffar funderade vi över. Studiebesök på Råö kom upp igen. Några program för bildhantering nämndes och en titt på Windows 8 i utvecklingsläge erbjöds. Fler förslag välkomnas.

 

Påmindes om att årsmötet i Senitel börjar den 6 februari.

 

 

2012-02-16

Windows 8

Förevisade Göran Windows 8 i form av en tidig utvecklingsversion. En första betaversion lär komma ut i slutet av innevarande månad.

 

Därefter deltog de flesta i årsmötet för Tif Multimedia-sektion.

 

 

2012-03-01

Windows 8 CP

Microsoft släppte som utlovat sin första betaversion av Windows 8 den 29 februari – alltså igår – och man använder beteckningen Windows 8 Consumers Preview på den.

 

Göran laddade ner den nya installationsfilen i mycket segt tempo under kvällen och ersatte därefter under natten den tidigare utvecklingsversionen på demomaskinen för att kunna visa upp den under dagens träff. Den gjorda installationen visade sig dock inte fungera utan bekymmer. Microsofts grundinställning är att uppdateringar skall läggas på automatiskt utan att inhämta godkännande från användaren. Detta medförde att maskinen direkt efter inloggning börjad hämta och installera 14 viktiga uppdateringar. När den kommit till 7 gick allt i baklås och maskinen gick inte ens att avbryta för att återstarta. Följden av att köra reparationsprogrammet från installationsskivan blev en total ominstallation och då var dagens träff nästan till ända.

 

Under tiden som maskinen stod och ”malde” avhandlade vi bl.a. våra önskemål beträffande möblering m.m. i lokalen med anledning av att Tif Bordtennis är på gång med att flytta in med sina pinaler.

 

 

2012-03-15

Mera Windows 8 CP

Trots en fungerande installation av Windows 8 CP fungerade inte gruppresentationen som tänkt. Win 8 innehåller uppenbarligen inte de drivrutiner för grafikkortet som gör det möjligt att också ansluta en bildkanon. Vi fick samlas kring datorns bildskärm i stället.

 

Med hjälp av en annan dator som samspelade bättre med bildkanonen beskådade vi några videopresentationer av Windows 8 som finns på webben.

 

Vi beslöt att byta ut en Win 7 installation mot en Win 8 på en av våra nyare stationära maskiner i lokalen.

 

 

2012-03-29

Filmat föredrag om NTK

Näringslivets telekomförening, NTK, presenterades av dess generalsekreterare Rune Nilsson på en senITelträff i Stockholm 2012-03-08 och vi ägnade dagens träff åt att se en videoinspelning av detta föredrag. Det handlade till stor del om priser och prissättning beträffande mobil samtalstrafik respektive surfing per smartphones.

 

En del av hans visade OH-bilder lär finnas på NTK:s webb, vars startsida har följande adress: http://www.ntk-forening.se/index.html

 

Rune Nilssons e-postadress är: rune@ntk-forening.se

 

 

2012-04-12

Fördjupning i Windows 8

Vi inledde dagens träff med att Gullan gav en kort sammanfattning av ett videofilmat föredrag som vi fått från våra stockholmskollegor och som handlade om olika molnprodukter. Föredragshållaren delade med sig av insikter i olika systems styrkor och svagheter. Hågade göteborgsmedlemmar får låna hem DVD-skivan.

 

Detta med att låna hem skivor med filmade föredrag kan underlättas av att vi beslutade att förteckna och förvara fådda skivor i förrådet på Änggårdsstationen.

 

Merparten av träffen ägnades sedan åt Windows 8 CP som Göran installerat som en andra partition på den ena av våra nyaste stationära datorer. Win 8 var lätt att installera och medgav påläggning av kompletterande program som t.ex. webbläsaren Googles Chrome och kontorspaketet Open Office. Vi bekantade oss med det nya utseendet av ikonbetonade appsymboler vilka utgör datorns programförteckning och försökte finna ut de logiker som finns inprogrammerade hos dessa. Vi kände också på bild- och ljudapparna, kollade in de två versionerna av Microsofts webbläsare som medföljer Win 8 och gjorde ett besök i appshoppen.

 

 

2012-04-26

Ny bildkanon

Vi bestämde oss hastigt och lustigt för att ersätta vår gamla ljussvaga bildkanon med en ljusstarkare och samtidigt modernare projektor och vid dagens träff invigde vi den nya. Det föll sig naturligt att köra igång båda parallellt för att utvärdera kvalitetsförbättringen. Och ljusstarkare blev det! Med den nya projektorn behöver vi inte längre mörklägga lokalen. Ljudet var inte heller besvärande.

 

 

2012-05-10

Flygplatsradio

Kjell hade rustat sig med bilder på utrustningar som Televerket radio installerat och underhållit från tiden för invigningen av Torslanda flyghamn fram till modern tid med uppbyggnaden av Landvetter flygplats. Avancerade och specialiserade system för att göra flygtrafiken säker och störningsfri.

 

Vi fastställde beslutet att denna träff skulle avsluta vårsäsongen och enades om att inleda höstsäsongen den 13 september.

 

En skön sommar tillönskades alla.

 

 

2012-09-13

Höstsäsongstart

Roger Holmsten hälsades välkommen som ny medlem.

 

Intresserade Senitel-medlemmar inbjöds att delta i Teleseniorernas bussresa till Helsingborg/Helsingör onsdagen den 26 september.

 

Diskuterades innehåll för höstens aktiviteter. Kjell har en öppen kontakt med Christer Svensson, Lennart planerar studiebesöket på Råö och vi funderade över gemensam transport i hyrd buss, Windows 8 är nästan leveransklar och vi skall titta på den senaste utvärderingsversionen, Office 365 behöver granskas och vissa andra program är värda att ägna en fördjupning t.ex. webbläsare. Vi beslöt att börja med webbläsaren Firefox nästa gång.

 

 

2012-09-27

Webbläsaren Firefox

Dagens träff ägnades till största delen åt webbläsaren Firefox som i likhet med övriga webbläsare på marknaden är föremål för täta uppdateringar. Dessa sker normalt per automatik utan att användaren tillfrågas. Göran visade dock hur man kan ändra den standardinställningen.

 

Vidare tipsades om menyer, verktygsfält, ny-flik-funktionen med snabbvägar till senast använda webbplatser och om ett par tilläggsfunktioner för att förenkla bokmärkes- och lösenordshanteringen. Tilläggen heter Xmarks respektive LastPass.

 

 

2012-10-11

Windows 8 Enterprise

Göran presenterade som utlovat den senaste utväderingsversionen av Windows 8. Vi började från början med igångsättning, inloggning och olika metoder för att växla mellan startmenyn med sina app-ikoner och det traditionella windowsskrivbordet. Vi bekantade oss med olika funktioner som hanteras via startskärmens app-ikoner och hur man tillfälligt lämnar en funktion till förmån för en annan respektive hur man avslutar en inte längre aktuell funktion. Vi hann också titta lite på olika sätt att komma åt inställningar såväl av datorn som enskilda funktioner och avslutade med att besöka appshoppen.

 

 

2012-10-25

Filmvisning

Vi inledde dagens träff med att avstämma deltagarläget beträffande nästa veckas studiebesök på Onsala Rymdobservatorium, Råö, och göra en inledande planering av samåkningar. Vi beslöt också att detta studiebesök inte skall förändra något beträffande tidigare planlagda aktivitetstillfällen.

 

Dagens film utgjordes av en TeleTV-produktion där Bengt Feldreich spekulerade tillsammans med tre generationers generaldirektörer i Televerket – Sterky, Bjurel och Hagström.

 

 

2012-11-01

Studiebesök Råö

Vi hade arrangerat samåkning med egna fordon och anlände till Onsala Rymdobservatorium, Råö, betydligt tidigare än planerat, men det gjorde tydligen ingenting för guiden Daniel Dahlin tog väl hand om oss utan att vi behövde vänta i snålblåsten utanför Randomen.

 

Det blev en intressant förmiddag med såväl teknik- som livsåskådningsanknytningar vilka återigen bevisar att ju mer människan tycker sig förstå desto mer finns det att utforska. Det internationella samarbetet med sammankopplade antennsystem och bearbetning av oerhörda mängder data har visat sig otroligt värdefullt för rymdforskningen, men även skapat insikter om vår egen planet.

 

 

2012-11-08

Gästföreläsare

Christer Svensson avlade ett mycket uppskattat besök hos oss och som vanligt handlade det mycket om kommunikation – i många former. Bilder och länkar från träffen har sänts ut via e-post till samtliga göteborgsmedlemmar.

 

 

2012-11-22

Windows 8 pro & Office 365

Göran presenterade vår inköpta Win 8 pro. Installationen var kompletterad med en utvärderingsversion av Office 365. Vi bekantade oss med kortkommandon och diverse inställningar, tittade på hur gästkontot bar sig åt och konstaterade att om man använder Internet Explorer som standardwebbläsare så erhåller man olika utseende om man kör programmet från app-läget respektive från det traditionella skrivbordsläget.

 

Vi ägnade en del tid åt att titta på modulen OneNote under Office 365 eftersom dess funktioner avviker kraftigt från traditionell ordbehandling med Word.

 

Surfplattor i lågprisutförande diskuterades liksom 3G och modemdongel från Joors. Kjells dongel provkördes såväl från Windows Vista som från Win 8 och det fungerade bra.

 

 

2012-12-06

Säsongsavslutning

Under de senaste veckorna har det varit mycket funderingar kring hur plattor av olika typer skall fås att fungera via olika uppkopplingssätt. Plattor utan SIM-kortsplats kan tydligen inte köras mot internet annat än via WiFi. För att kommunicera med mobilt bredband via 3G krävs en router som klarar anslutning av SIM-kort i en modemdongel och som då åstadkommer bl.a. ett WiFi-nät. Det är viktigt att man innan inköp av router kollar att den klarar av att kommunicera med tänkt modemdongel. (Det hänger på programvaran i dongeln.) Vi var inte säkra på hur SIM-kort och dongel från Joors fungerar mot routrar och beslöt att vid vår nästa träff göra några tester med utrustningar som vi redan har.

 

Så passade vi på att bestämma att vi även under våren 2013 skall träffas torsdagar i veckor med udda nummer och nästa träff blir således 2013-01-17.

 

Resterande tid av dagens träff ägnades åt några nyheter i Win 8 som enligt PCFA är intressanta. Vi laborerade med vad den nya versionen av Windows Explorer (filhanteraren) kan erbjuda och en ny SÖK-funktion som medger sökningar av appar eller filer eller e-post.

 

Avslutningsvis önskade vi varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg