senITel Göteborg – referat 2013

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2013-01-17

Säsongstart

Vi inledde vårens aktiviteter med att ta del av en sammanställning av vår ekonomiska ställning och därefter avstämma inventarielistan.

 

Resten av dagens träff ägnade vi åt att testa olika kombinationer av SIM-kort från Telia respektive Joors med USB-modem märkta Telia respektive Joors anslutna i en PC med Windows 8 respektive i en fristående router av märket Netgear. Vi konstaterade att Telias SIM-kort i Telias modem Huawei E1750 fungerade utmärkt i routern och att Joors SIM-kort i Joors modem fungerade under Win 8. Däremot fungerade det inte om man växlade SIM-kort i modemen. Inte heller lyckades vi köra teliakombinationen under Win 8. Robert forskade vidare efter träffen och har i e-post meddelat sina iakttagelser som jag tar mig friheten att kopiera in här:

 

Beträffande Telias USB modem HUAWEI E1750, detta modem är operatörslåst till Telia. (går att låsa upp efter 12 mån till en kostn. av 300 kr)

 

Modemet innehåller programvara som installeras automatiskt när man sätter in modemet. Detta gäller Windows 7 och ner till Windows XP sp3 och Mac OS 10.5 eller senare. Det hände inte mycket när vi försökte köra modemet på Windows 8 datorn.

 

Hur det är med Windows 8 har jag inte lyckats få fram, dock har jag läst att om installationen inte startar skall man öppna mappen med enheten och starta installationen manuellt.

 

Anledningen till att Joors-kombinationen inte fungerar i routern tror vi är att man är tvungen att gå genom Joors portal som inte öppnar ut mot internet utan ID och lösenord.

 

 

2013-01-31

Uppföljning samt årsmöte Tif MM

Som en bonus vid vårt köp av Win 8 Pro kunde vi få en kostnadsfri produktnyckel till Windows 8 Media Center Pack, men förutsättningen var att detta programpaket installerades senast som idag. Följaktligen gjorde vi detta till huvudnummer vid dagens träff. Installationen var mycket enkel när man följde anvisningarna och vi kunde därefter ägna en stund åt att avnjuta lite musik som fanns tillgängligt i datorn.

 

Resten av tiden ägnade vi åt en kaffestund med semlor och årsmötet i Tif MM.

 

 

2013-02-14

Videofilmvisning

Vi hade fått en reklamvideofilm om NMT från våra stockholmsvänner vilken vi testade att köra under den Win8 Media Center Pack som vi ju installerade förra gången. Det fungerade utan att vi behövde göra mycket annat än att stoppa in skivan i DVD-facket. Filmen var gjord i början av 1980-talet och vi konstaterade samfällt att den sortens reklamfilmer inte attraherar dagens tittare.

 

Camtasia Studio heter ett program med vars hjälp man kan spela in bild och ljud från Pc:n. Göran visade upp två versioner av samma avsnitt ur Antikrundan på SvtPlay varav den ena uppvisade betänkliga svagheter avseende läppsynkront ljud. Vi diskuterade programversionernas eventuella inverkan och valet av filtyp för den renderade filmen.

 

Slutligen installerade vi den senaste versionen av Camtasia (8.04) på vår Win8-maskin.

 

 

2013-02-28

Nya Skype m.m.

Windows 8 resulterar i diverse nya varianter av befintliga program. Mozilla har släppt en testversion av Firefox som vi laddade ner från nightly.mozilla.org samt installerade och provkörde.

 

Microsoft, som ju numera ligger bakom Skype, vill samordna Skype-kontot med Microsoft-kontot och har lanserat en app till Win8 som visade sig göra just det när vi hämtade och installerade appen. Vi fick det hela att fungera hjälpligt trots att vår maskin saknade såväl mikrofon som webbkamera. Vi genomskådade dessutom hur man kommer åt inställningarna och hjälpen.

 

GP-spalten Teknik & Trender från den 15 februari 2013 rekommenderade en nödstartpinne till Win8 och vi följde instruktionerna. Det blev gott om plats kvar på en 4 GB minnespinne.

 

Stig hade testat ett program som gör det möjligt att spåra varifrån ett spammeddelande avsänts genom att klistra in IP-adressen. Programmet heter Visual IP Trace. Länkadress: http://download.cnet.com/Visual-IP-Trace/3000-2381_4-10905368.html

 

 

2013-03-14

Telia idag och igår

Lars-Gunnar berättade under rubriken Telia idag och igår om personer i de övre ledarskikten under senare delen av 1900-talet och fram till nutid och deras roller och agerande i de omfattande organisations- och förändringsprocesser som företaget genomlidit.

 

 

2013-04-11

Ny webbkamera

En ny webbkamera med HD-kvalité hade inköpts med förväntningarna att den skulle fungera ihop med vår Win8-dator. Det visade sig stämma! Enbart genom att USB-ansluta kameran fick vi den att fungera för Skype-kommunikation med bra bild- och ljudkvalité. Genom att dessutom installera från medföljande programskiva erhölls funktioner som inspelning av videofilm, stillbildsfotografering och rörelsedetekterad övervakning.

 

Ett nyinköpt exemplar av handboken från Kjell & Co ”Hur funkar det” del I av II cirkulerades också. När del II utkommer skall beslut fattas om ett eventuellt kollektivt inköp.

 

 

2013-04-25

Besök av gästföreläsare

Lok- och fotoentusiasten René Sjöstrand gästade oss och den här gången hade han förberett sig för att visa några finesser hos bildbehandlingsprogrammet Photoshop.

 

Han inledde med att visa hur man kan skriva in text i ett nytt lager, ändra typsnitt, storlek och färg samt även infoga texten i en ruta med lämplig bakgrundsfärg. Texten/textrutan kan därefter flyttas i sitt lager för att slutligen sammanfogas med ursprungsbilden på önskat ställe.

 

Användningen av lagermasker för att ljusa upp valda delar av en bild visade han exempel på liksom på programfinessen att med nyanser och bibehållna molnformationer ”blåa till” en för ljus himmel.

 

Vi plågade honom också med intrikata frågor, men trots dessa tycks han benägen att återkomma.

 

 

2013-05-23

Säsongsavslutning

Handboken Hur funkar det? utgiven av Kjell & Co hade inköpts och utdelades till hugade medlemmar. Det finns ytterligare några exemplar avsedda för frånvarande vid dagens träff.

 

Kjell berättade om det västsvenska kulturprojektet In Site och hur det ska använda ”radio” i kultursammanhang. Mer om detta finns t ex på http://www.projectinsite.eu. Den irländska konstnären Susan Philipsz som ska anlitas har många uppladdningar på Youtube.

 

En liten dongle – FunCube - som gör det möjligt att ha en effektiv radiomottagare av SDR-typ i datorn visade Kjell upp. SDR står för Software Designed Radio. Läs gärna mer om detta på t ex http://www.AMSAT.UK eller sök på SDR Radio eller FunCube Dongle Pro+.

 

Så var det dags för dagens huvudnummer – Kjell plockade fram och anslöt den lilla Raspberry PI-datorn till vår bildkanon med hjälp av HDMI varpå vi testkörde bl.a. SvtPlay. Titta på http://www.raspberry.org om du vill läsa mer om den. Datorn säljs i Sverige av bl. a. Kjell & Co men Microkit i Malmö verkar ha mer tillbehör till den. Säljs även av MyPI m fl. I nummer 5/2013 av PC för Alla finns ett uppslag om Raspberry PI och via följande länk till Computer Sweden kan man läsa om skaparen: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.508967/succ%C3%A9datorns-skapare--barnen-malet-for-raspberry-pi

 

Tillbehör till PI tycks komma i snabb takt; det pratas om att en kameramodul är nära förestående och vi beslöt att ägna mera tid åt PI under höstens träffar.

 

Vi beslöt också att våra träffar även under hösten skall förläggas till torsdagar i udda veckor och den 12 september föreslås därför för säsongsstart.

 

Nu är det sommarlov. TREVLIG SOMMAR!

 

 

2013-09-12

Höststart

Vi inledde höstens träffar genom att hedra vår nyligen bortgångne vän och medlem, Enar Johansson, med en tyst minut.

 

En genomgång av under hand noterade aktivitetsförslag visar att vi nog kan sysselsätta oss under höstens träffar. Surfplattor med olika operativsystem ligger t.ex. nära till hands och vi beslöt att försöka ge oss på Android-versioner vid nästa träff. Ta därför med egna plattor alla som har.

 

Ralph berättade avslutningsvis om sitt engagemang som testpilot för Com Hems satsning på TiVo.

 

 

2013-09-26

Surfplatta med Android

Hela dagens träff ägnades åt funktioner och appar hos en surfplatta med Android. Göran använde webbkameran för att visa hanterandet på filmduken i lokalen.

 

I övrigt kan noteras att Ralph kan delge oss sina erfarenheter av Dropbox vid en kommande träff och att vi beslöt köpa en surfplatta med Win8 och tangentbord hos teliabutiken (modell Acer).

 

 

2013-10-10

Surfplatta med Android (forts)

Vi fortsatte med Android-plattan och tittade bl.a. närmare på filhantering, nerladdning av filer från nätet och hur man kan öppna dessa.

 

Den sista halvtimman ägnade vi åt Dropbox varvid Ralph skapade en testmapp under sitt konto och delade ut behörighet att nå den mappen till några av deltagarna. Vi nådde inte ända fram under övningen utan får följa upp det vid ett kommande tillfälle.

 

 

2013-10-24

Uppgradering av Win8 till Win8.1

Flera medlemmar vittnade om den långa tid det hade tagit för dem att i hemmiljö göra uppgraderingen av Win8 till Win8.1 och vi skrinlade därför planerna på att ägna dagens träff åt detta.

 

Istället koncentrerade vi oss på surfplattor med Windows 8 och gjorde lite jämförelser med Androidplattor. Acers platta Icoinia kopplades till vår bildkanon med hjälp av HDMI och såväl bild som ljud fungerade utan behov av manipulerande inställningar. Vi hade tillgång till två Iconior, en med och en utan uppgradering till Win8.1, men såg inte så mycket av skillnaderna.

 

 

2013-11-07

Presentation av Inet

Niclas Lorentzon från Inet (kundtjänst & support) hade blivit vidtalad av Gullan för att berätta om sitt företags varor och tjänster och han inledde med en kort presentation av företagets geografiska etableringar.

 

Med hjälp av PowerPoint-bilder visade han på egenskaper som kännetecknar olika produktgrupper beträffande såväl hård- som mjukvara. Han täckte in hela spektret från stationära datorer till surfplattor och mobiltelefoner och berörde även nätverksprodukter typ routrar och NAS.

 

Avslutningsvis blev det tillfälle till frågor och diskussioner som inte enbart begränsades till hans framställning.

 

 

2013-11-21

Nytt Forum hos senITel

Vi beslöt att nästa träff den 5 december skall vara den avslutande för året och att vi tillsammans med övriga intresserade TIF MM-medlemmar skall fira av året med Lussekaffe och därtill hörande tillbehör. Under 2014 fortsätter vi att träffas torsdagar i udda veckor och inleder vårsäsongen den 16 januari.

 

Det var egentligen avsikten att vi skulle studera resultatet av windowsuppdateringen till 8.1, men fann senitels nya Forum intressantare. Göran presenterade utseende och funktioner och berättade om hittills gjorda iakttagelser. Vi funderade också kring ett praktiskt förhandstest i form av ett fingerat möte.

 

 

2013-12-05

Säsongsavslutning

Gullans kontakter med Inet har resulterat i att vi kan påräkna 3 % rabatt på varor och tjänster. Gullan kommer att sända ut detaljerad information.

 

Det visades bilder från medlemmarnas resor och vandringar under året – Mats från Alsace-Lorraine och Göran från Lights i Alingsås - innan vi tjuvstartade med att fira Lusse med kaffe, saffranskattor, glögg och pepparkakor.

 

Avslutningsvis önskade vi varandra En God Jul och Ett Gott Nytt År.

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg