senITel Göteborg – referat 2014

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2014-01-16

Säsongstart

Vi inledde vårsäsongen med att ingående diskutera lämpliga programinslag för vårens träffar. Som exempel kan nämnas Bluetooth, Raspberry PI, släktforskning, studiebesök, externa föreläsare, utbildning på Win 8.1.

 

Beslut fattades om att vi som en stående punkt vid våra träffar skall ha någon deltagare som presenterar en app för surfplattor. Göran inledde med att den här gången visa upp appen Words in a pic (svensk version) som utmanar förmågan att till en bild koppla osorterade bokstäver till ord. Dessutom tipsade Göran om appen Flow Free – en variant av att rita kopplingsscheman. Båda apparna finns för såväl Android som IOS.

 

 

2014-01-30

Klurigheter med Dropbox

Göran rapporterade att det egna Dropboxkontot markerades som fullt när han lade en stor fil i en mapp tillhörig en annan kontoinnehavare (mappen Senitel hos Ralph). Även andra kontoinnehavare som anslutit sig till den utdelade mappen hade fått motsvarande besked. Ett senare utfört test visade att om man hävde sin koppling till mappen så belastades det egna kontot inte längre.

 

Ralph hade provat en funktion för att överföra filer över nätet – SPEND.COM – och vi körde en demo av detta. Det visar sig dock att även här finns det begränsande faktorer t.ex. beträffande maxstorlek på filerna.

 

Vi funderade över vad Google och Microsoft kommer att erbjuda vad gäller lagring och åtkomst i molnet och skall fortsätta att utreda det.

 

Avslutningsvis deltog vi i TIFs i Göteborg MM-sektions årsmöte.

 

 

2014-02-13

Lite blandat

Vi inledde med att diskutera installation av Windows 7 som ersättning för Windows XP med hjälp av de paketeringar som legat ute i vår dropboxmapp och passade då också på att jämföra Officepaketens utseende på menyerna i Word.

 

Göran tipsade om en hårddiskassistent i form av ett mycket snabbt cacheminne (SanDisk ReadyCache artikelnummer 937 10 hos Kjell & Co) som kan hjälpa till att snabba upp en lite trög maskin som har plats för en hårddiskmodul.

 

Kartor på plattor i app-form och kartor på webben blev också föremål för vårt intresse. Vi tittade på Microsofts Bing-karta via en app i Windows 8 och jämförde den med Googles Map och vi tittade på lantmäteriets utbud.

 

Avslutningsvis beslöts att vi nästa gång skall gå lite djupare in i Windows 8, men vilket/vilka område/n det skall bli beror på insända önskemål.

 

 

2014-02-27

Windows 8 – fördjupning

Det hade inte framförts några förslag till fördjupningsavsnitt beträffande Windows 8. Göran började därför från början med tankarna bakom utformningen av denna version av operativsystemet, kritiken från kunderna, modifieringar vid version 8.1 samt tips vid uppstart och lite grundinställningar.

 

Vid nästa träff skall Ralph få tillfälle att testa sitt anförande om släktforskning på oss.

 

 

2014-03-13

Släktforskningsprogram

Bror meddelade oss den tråkiga nyheten att Stina hade avlidit i början av veckan.

 

Tommy Törnkvist hälsades välkommen som ny medlem.

 

Ralph presenterade utförligt ett avancerat program för att systematisera och hålla ordnig på resultaten av släktforskning. Programmet heter Legacy och nuvarande versionsbeteckning är 8 och det finns på svenska. Under släktforskningsdagarna kan DeLuxeversionen köpas för rabatterat pris, men det finns även en standardversion som är kostnadsfri.

 

 

2014-03-27

Spotify

Vi hedrade Stina med en tyst minut.

 

Kjell presenterade några förslag till programinnehåll och vi skall försöka förverkliga ett kommande gång – ersätta Windows XP med Chromium OS på en av våra äldre maskiner. En handledning till detta finns i nr 3/2014 av PC för alla.

 

De flesta i gruppen lyssnar på musik, men alla hade inte provat versionen strömmande musik med Spotify och därför ägnade vi en stor del av dagens träff åt att bekanta oss med vissa grundläggande funktioner.

 

 

2014-04-10

Chromium OS

Göran hade förberett för att vi skulle provköra Chromium och hämtat ner filer från nätet i enlighet med beskrivningen i nr 3/2014 av PC för alla. Han gick igenom och berättade om de olika delstegen och visade upp det snöpliga resultatet – en totalt sabbad och oanvändbar minnespinne. Detta var det andra snöpliga försöket! Vi försökte med andra alternativ som t.ex. att istället för minnespinne tillverka en DVD-skiva av img-filen, men det lyckades inte. En nerladdning av en tidigare version av operativsystemfilen hanns nätt och jämt med och vidare försök får därför anstå.

 

Vi använde ställtiderna till att kommentera och testa några appar i padd-världen: Clean Master för att städa bort onödiga skräpfiler och FireChat för lokal chatt.

 

 

2014-04-24

Släktforskning m.m.

Åke medförde en DVD med Sveriges Befolkning 1990, men det vållade vissa problem med att lägga in innehållet i mappen för tidigare versioner.

 

Det beslöts att Åke skulle ersättas för utlägget samt att inköp skulle ske av handboken ”Hur funkar det?” som nyligen utkommit med en version 2014 del 2 vilken avhandlar Hembio, TV-teknik, EL/elektronik och Övervakning.

 

I övrigt blev det diskussioner om släktforskning, Tvts/Telias saknade samlingar om historik över anställda/pensionärer samt allmänt om LED-teknik.

 

 

2014-05-08

Tekniska tillbehör

Vi hedrade minnet av Karl-Arne Staberg med en tyst minut.

 

Så ägnade vi oss åt några tekniska tillbehör. Göran visade upp en USB-anslutbar diskettstation samt ett par sladdlösa hörlurar. Han demonstrerade hur hopkopplingen mellan hörlurarna och en smartphone/platta/dator via Bluetooth gick till och lurarna cirkulerades för kontrollyssning.

 

Teknikspalten i dagens GP tipsade om ett tillägg till webbläsare för att hålla koll på samt godkänna eller blockera cookies. Vi testade detta på webbläsaren Chrome med ett mycket intressant resultat. Kolla gärna på ghostery.com.

 

Handboken ”Så funkar det (2014/2)” delades ut.

 

 

2014-05-22

Bygga mobilnät

Vi gästades av två f.d. televerkare från Radion som numera arbetar för Rejlers, Lennart Karlsson och Ulf Andersson. Förutom en presentation av Rejlers fick vi höra om utvecklingen inom mobil kommunikation och en ingående presentation om planering och förberedelser inför ny- och tillbyggnader av mobila nät. Vi fick PowerPoint-presentationen på en USB-sticka till glädje för dem som inte hade möjlighet att närvara.

 

Så firade vi säsongsavslutningen med ”wienerbröd med chokolade” och bestämde att höstsäsongen lämpligen inleds i mitten av september, möjligen med en studiebesöksresa. Intressepejling av detta kommer att ske via e-post under sommaruppehållet.

 

TREVLIG SOMMAR!

 

 

2014-09-11

Höstsäsongsstart

Vi inledde höstens träffar med en studiebesöksresa till Stenstorp för att beskåda Dalén-museet och i paketet ingick även ett besök hos Bonadssamlingen samt gemensam lunch. Trevliga, engagerade och kunniga guider på båda utställningarna, god lunch och skönt väder. Vi blev alla djupt imponerade över Gustaf Daléns verk och hans mångsidighet.

 

 

2014-09-25

Uppdateringar och nyheter

Vi startade med att initiera programuppdateringar på valda delar av datorparken efter uppehållet under sommaren och märkte då att vårt WIFI-nät var obrukbart på grund av att routerns strömförsörjningsadapter pajat. Planerad visning av bilder från Stenstorpsbesöket via Dropbox kunde därför inte ske, men Gullans bilder på en portabel hårddisk kunde visas.

 

Den återstående delen av Kjell & Co:s teknikbokserie har utkommit och inköp beslöts. Likaså beslöts inköpa en DVD för släktforskningen.

 

Diverse nyheter och tips presenterades och vi planerade dessutom aktiviteter för kommande träffar. Ralph åtog sig att berika vårt kunnande inom området släktforskning den nionde oktober och han uppskattar att få förslag/önskemål från medlemmarna avseende sådant som är särskilt intressant.

 

 

2014-10-09

Släktforskning m.m.

Ralph presenterade källor och tips för släktforskare.

 

Göran installerade en nyinköpt nätadapter till WIFI-routern och vid provkörning konstaterade vi att max 10 IP-adresser kan delas ut samtidigt i WIFI-nätet.

 

Appen Eniro Navigator hade praktiskt provats vid vår resa till Stenstorp och vi delade med oss av erfarenheterna.

 

Vi körde analyser på en PC tänkbar för test av Windows 10. Senistat 2 skulle duga och vi beslöt att ”offra” partitionen med Vista för att installera Win 10 Preview.

 

Boken från Kjell & Co delades ut och avslutningsvis beslöts att vi skulle servera GA-bakelser den 6 november då vi har besök från Västtrafik.

 

 

2014-10-23

Windows 10 Preview

Större delen av dagens träff ägnades åt Windows 10 i en testversion som Microsoft kallar för Technical Preview. Göran hade på hemmaplan installerat den och berättade om installationserfarenheter av såväl operativsystemet som kompletterande program (t.ex. Officepaketet). Vi tittade på och kommenterade förändringar och nyheter och fann såväl bra som mindre bra egenskaper hos denna tidiga version.

 

 

2014-11-06

Gäst från Västtrafik

Vi inledde med att hälsa Lennart Hultgren välkommen som medlem och därefter lämnade vi ordet till vår gäst från Västtrafiks kundtjänst, Ronny Thörnqvist.

 

Ronny har ett mångårigt förflutet i Telia och han avslöjade att han tillgodogjort sig mycket om kundtjänstattityder genom att arbeta ihop med Ralf Arnestig. Förutom en mängd sifferfakta om Västtrafiks olika verksamhetsområden fick vi inblickar i hur outsourcing av kundtjänsten till följd av EU-krav kan hamna utomlands. Man arbetar idogt och planmässigt med att förbättra servicen för sina kunder och trycker på att kunderna skall vilja anlita dem och inte känna sig tvungna och lägger bl.a. ner mycket arbete på att förbättra och snabba upp informationen vid driftstörningar. Även ersättningstrafik vid störningar är föremål för reglering genom upphandling.

 

Att dagens ämne intresserade åhörarna visade sig i form av mycket frågor och livligt kommenterande, vilket uppskattades av vår gäst. Vi gjorde dock som vanligt ett kaffeuppehåll varvid vi hyllade Gustav Adolf med designade GA-bakelser.

 

 

2014-11-20

Nätförlängare m.m.

Göran hade medfört två varianter av datanätsförlängare – PCFA kallar dem i sin test 2014/10 för WIFI-pluggar. Gemensamt för båda varianterna är att de överför datanätssignalerna från routern till avlägset placerade datorer eller digtalboxar för TV med hjälp av dosor inpluggade i eluttagen. Den ena varianten inrymde dessutom möjligheten att skapa ett lokalt WIFI-nät. Vi körde tester med båda varianterna i föreningslokalen med grannrum. Utrustningen är tillverkad av D-Link och inhandlad hos Kjell & Co. Här länkar till katalogsidorna: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradburet-natverk/homeplug/d-link-dhp-309av-home-plug-p94504 (den enklare varianten) och http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradburet-natverk/homeplug/d-link-dhp-w311av-homeplug-p94226 (den med WIFI).

 

Göran presenterade ett tillägg till webbläsaren Chrome – Clearly från Evernote.com – med den trevliga funktionen att den skapar god läsbarhet på textinnehållet i en i övrigt rörig webbsida. Den fungerar även hos Firefox. Se följande länk: http://evernote.com/intl/sv/clearly/

 

Uppgraderingen till en senare version (build) av testversionen Win 10 hade vållat stora problem som Göran redogjorde för.

 

 

2014-12-04

Säsongsavslutning

Win10-installationen i vår testmaskin fungerade så bra att vi kunde studera de mest intressanta nyheterna och detta ledde ju till diverse stickspår bl.a. tipset om hur man kan ta bort en oönskad mapp med beteckningen ”windows.old”. Att reducera annonser som ”skräpar ner” webbsidor med hjälp av chrometillägget AdBlock praktiserade vi på win-tians chromeinstallation.

 

Vi festade av säsongen med ”Barbro-bullar” och beslöt att vi även under 2015 skall sammanträffa på torsdagar i udda veckor. Det blir följaktligen 2015-01-15 som vi sammanstrålar härnäst.

 

GOD HELG !

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg