senITel Göteborg – referat 2016

 

På denna sida kommer vi successivt att tillföra korta referat av aktivitetstillfällena.

 

 

2016-01-21

 

Säsongstart

 

Jan-Axel meddelade att vi fått pengar från senITel i Stockholm.

 

Lennart meddelade att verksamhetsrapport för 2015 har skrivits och lämnats in.

 

En del av oss medlemmar har erhållit en påminnelse om att betala medlemsavgift till Tif G. Eftersom vi inte längre har någon nytta av att vara medlemmar så kan dom som vill gå ur Tif. Lämpligen skickar vi ett besked som svar på påminnelsen. Det går ju också att låta bli att betala och därmed bli uteslutna.

 

Win 10 var åter på tapeten, framförallt vad gäller inställningar.

 

 

 2016-02-04

 

Programplanering

 

senITels årsmöte startar idag och vi uppmanades att, om vi deltar, skriva in oss i deltagarlistan.

 

Sven-Erik informerade om sina förslag till aktiviteter som är: Volvomuseet, Repslagarmusseet, Ölprovning &Bryggerimuseet, Emigranternas Hus, Medicinhistoriska museet samt Berte museum.

Gullan presenterade ”Museegajden”.

Beslöts att vi går på Volvomuseet den 12 maj. Einar kollar Emigrantmuseet.

 

 

 2016-02-18

 

Släktforskning

 

Einar presenterad en preliminärbokning av Emigranternas Hus den 3 mars kl 1000. Beslöt att vi genomför denna aktivitet. Respektive får följa med.

 

Apropå museum så finns det ett internetmuseum. Var skall detta museum vara beläget om inte på internet. www.internetmuseum.se

 

Ralph gick igenom ”Arkiv Digital” plus lite annat vad gäller släktforskning.

 

 

2016-03-03

 

Emigranternas Hus

 

Vi fick en trevlig och bra genomgång av:

Bakgrund till varför svenskarna emigrerade till Amerika.

Hur resan gick till, i början via England.

Mottagningen i New York med kontroll av resenärerna, en del fick återvända med vändande båt på rederiets bekostnad.

Vart svenskarna tog vägen, ofta till platser där det fanns svenskar sedan tidigare.

En del återvände till Sverige i ett senare skede.

Jämförelse med dagens invandring till Sverige gjordes också.

 

 

2016-03-17

 

Allmänt tjôt

 

Mesta tiden användes till nostalgisnack.

Reimond tipsade om populärvetenskapliga föredrag på Vetenskapskafe’et Cafe’-å-lär på Chalmers varje torsdag 15-17 under terminstid. Se på webben www.cafealar.se .

 

 2016-03-31

 

Allmänt

 

Gjordes en genomgång av vår materiel. Lennart fick ta hand om en del småprylar.

Volvoträffen den 12 maj är avtalad. Anmälan om antal behövs.

På förfrågan om hur det går med Ralphs DNA-släktforskning fick vi en genomgång.

 

 

 2016-04-14

 

Programanvändning

 

Diverse datorprogram diskuterades.

Även program (Appar) för mobiltelefoner var uppe såsom ”360 Security” och ”Speedometer GPS” (använder GPS för att bl a visa aktuell hastighet)

Kerstin redovisade från Teleseniorernas förbunds årsmöte.

 

 

2016-04-28

 

Allmänt

 

Gullan berättade lite om GM-seniornets möte bl a om överföring av tal till text. (Troligen Ihone).

Gullan och Stig redogjorde för hur ”Tisdagsgruppen” jobbade.

Olika appar diskuterades.

Anmälan till Volvo-besöket togs upp, e-brev kommer från Sven-Erik.

 

 

2016-05-12

 

Volvomuseet

 

Dagens aktivitet var ett besök på Volvomuseet Torslanda (Arendal). Vi startade med att titta på en film med en tillbakablick på Volvos historia. Därefter gjorde vi en enskild rundvandring bland utställningsföremålen. Här fanns allt från gamla till nya personbilar och konceptbilar, enstyckstillverkade mm. T o m en XC90 i Lego fanns (ca 200000 bitar) Några lastbilar, bussar och lastare. Även båtmotorer fanns utställda.

 

 

2016-05-26

 

Webbyggnad, Säsongsavslutning

 

Vi avslutar vårterminen idag och slopar således den tidigare aviserade 9 juni.

Hösten inleds den 15 sept och pågår t o m den 8 dec.

 

På förekommen anledning diskuterades mastfällning mm.

 

Tommy redogjorde för hur man enkelt kan skapa en egen hemsida via www.123minsida.se. Det är dock förenat med en del kostnader, även årligen. Enkelt men med vissa begränsningar.

 

 

2016-09-15

 

Terminsstart

 

Höstens verksamhet med studiebesök diskuterades. Ett antal förslag kom upp. Ev kan det bli ett besök på en Vingård som en extra dag. Sven-Erik återkommer med ett e-brev.

En hel del teknik diskuterades.

Defender (MS virusprogram) gicks igenom.

Skärmklippningsverktyget gicks igenom.

En snabb släktforskningsgenomgång gjordes, mer info kommer via e-brev.

Gullan informerade om aktiviteter hos GM, e-brev kommer.

 

 

2016-09-29

 

Vintillverkning

 

Arne berättade om gårdagens besök på Björn Grimfeldts vingård i Varbergstrakten. Vi fick en utförlig beskrivning av vintillverkningen och dess vedermödor. Det tar ett flertal år att ta fram ett ”säljbart” vin genom flera experiment. Gullan visade ett antal bilder från besöket.

Gullan gjorde också reklam för GMSeniorNet.

Programmet Ghostery förevisades. Rensar webbsidan från reklam.

 

 

 2016-10-13

 

Mastfällning

 

Tommy visade en film som visade hur fällningen av en av de gamla AM-sändarmasterna i Järnbrott gick till.

Övrig tid användes för att diskutera olika upplevda problem med datorer och dess program/appar bl a Dropbox.

 

 

 2016-10-27

 

Hacka nätverk

 

Stig hade med sig två filmer. Den ena var ett utdrag ur svt:s program Vetenskapens värld från 2013. Vi fick se hur mycket kraft som läggs ner på att hacka sig in på olika nätverk/prylar.

Den andra filmen beskrev utvecklingen i Göteborg från 1911 till 1974. Främst visades gamla miljöer och dess rivning t ex Östra Nordstan.

 

 

 2016-11-10

 

Samkväm

 

Som vanligt framkom en del datorproblem som diskuterades.

Vidare så berättades det en del Teleminnen.

 

 

2016-11-24

 

Läckta lösenord

 

I veckan visades ett program på TV som behandlade ”läckta lösenord”. Vi tittade på detta program via SVTPlay som finns under adress www.svtplay.se/video/11171365/dold/dold-sasong-2-avsnitt-2 Svt har skapat en databas över de inloggningsuppgifter (e-mailadress) och lösenord samt från vilken webbsida läckan kommer ifrån. Denna databas kan nås via https://dold.svt.se Man kan själv se om ens uppgifter finns med. Det förefaller dock vara gamla uppgifter som läckt för ett bra tag sedan.

 

 

2016-12-08

 

Säsongsavslutning

 

Åke berättade om hur han har löst frågan om att visa sina många bilder. Tidigare har han provat att använda sig av de ”bildramar” som finns för att visa bilder kontinuerligt. Dessa har dock inte så hög upplösning och klarar dessutom inte att indexera tillräckligt många bilder (1000 tal). Lösningen blev en ”surfplatta” av fabrikat Lenova.

 

Vidare fick vi höra historier från Mobitex 30årsjubileum på Liseberg. En sammanställning om Mobitex historia, inklusive bilder, finns under adress www.agestam.net/mobitex

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg