senITel Göteborg – referat 2018

 

2018-01-18

 Säsongstart

Försäkringsfrågor diskuterades. Vilka typer behöver vi, framförallt som pensionärer.

Telekapaciteten behandlades, framförallt 5G (mobilkapaciteten)

 

 2018-02-01

 Teletunnelbesök

Vi fick en guidad vandring med en representant från Telia (Lasse) i en bit av teletunneln. Det finns inte särskilt många kablar i den del vi fick se. Därefter gick vi upp i K11 där vi fått låna ett sammanträdesrum i Närhälsans lokaler.

Lasse beskrev bland annat vilka underhållsarbeten som pågår och hur tunneln övervakas.

Ralph beskrev lite historik om Telia och fastigheten K11.

 

 2018-02-15

 Föreläsning

 

Journalisten Eva Wiselgren hade bjudits in för att tala om teknik runt mobiler och internet.

Eva inledde med att visa lite bilder på äldre mobiltelefoner dock enbart handhållna. Kom därefter in på Facebook, hur det fungerar och deras tankar framöver bl a forskning om att kunna läsa hjärnans tankar och därmed styra datorer.

Visade en karta över Googles kabelnät i världen och några tänkta nyanläggningar.

Talade lite om det intelligenta hemmet dvs internetanslutna prylar såsom ”smarta kaffebryggare” (inte så funktionell/bra) ”smarta lampor”, robotar i köket, ”smarta högtalare”.

Annat som berördes var ”flygande bilar”, smarta klockor och språköversättning via appar samt med hjälp av GPS hålla koll på bl a hundar.

 

 2018-03-01

 Samkväm

 

Vi rekapitulerade förra träffens föreläsning av Eva Wiselgren.

Som vanligt kom vi in på olika appar såsom SVT och parkeringsappar. Är den senare kopplad till ett kreditkort måste kortet vara öppen för internetköp.

Olika garantier avhandlades liksom olika tidningsprenumerationer.

 

 2018-03-15

 Foto

 

Tommy hade tidigare efterfrågat ett program för att redigera/sätta ihop filmsnuttar. Nu har han hittat ett som följer med Windows 10, nämligen ”Foton”. Tommy demonstrerade hur man kan klippa och sätta ihop filmsnuttar till en film. Det går också att stoppa in stillbilder t ex om man vill lägga in texter. Ljud kan läggas på, det finns musik i programmet som kan användas och dessa tonar ut automatiskt i slutet av filmen.

Ralph visade ett bildspel och berättade från sin nyligen genomförda resa till Marocko.

 

 2018-04-12

Samkväm

 

Kjells inbjudna ”föreläsare” om bildbehandling hade fått förhinder.

Kjell informerade om Kjell & Co:s bok ”Hur funkar det 2018” som nu kommit ut. Bl a beskrivs Mobilnätens frekvenstilldelning och en del om 5G. Batteriers utveckling beskrivs också samt laddningstips.

Som vanligt kom vi in på Mobiltelefoner och plattor.

 

 2018-04-26

Torsdagsträff

 

Lennart presenterade dagar för höstens träffar, 13 sep – 6 dec.

Höstens aktiviteter diskuterades.

Gullan rapporterade från TF:s årsmöte. Senitel:s årsmötesprotokoll finns på hemsidan.

Gullan visade vad GMS gjort för att uppfylla GDPR.

Uppdatering av webbsidor diskuterades.

 

 2018-05-24

Samkväm

 

Våndan av tågförseningar diskuterades.

Konstaterades att Telia och Tele 2 påbörjar nedsläckning av det gemensamma 3G-nätet samt att ett samarbete mellan de nordiska länderna beträffande 5G-nätet har startats.

Vi beslöt ställa in nästa träff den 7 juni.

 

 

 

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg