senITel Göteborg – referat 2019

 

 2019-01-09

Volvo car, studiebesök

 

 Först fick vi en genomgång av studiebesöket, de olika stationerna och säkerhetsregler, innan vi tog plats i ”Blå tåget”. Även en del medlemmar av Radioveteranerna deltog.

Vi fick se de olika momenten för att tillverka en färdig bil. Karossdelarna pressades av plåt med olika ”styrka” beroende på funktion i bilen. De olika delarna sattes ihop, ibland med lim, innan allt svetsades ihop med hjälp av robotar. Viss personal hade sina specifika uppgifter medan andra jobbade i team och växlade arbetsuppgift så ofta som varje timme medan andra färre ofta. Bilarna tillverkades i den ordning som de beställs således blandas olika storlekar och inredningsalternativ i samma ”lina”. De ca 100 datorer som finns i bilen programmeras trådlöst via en mottagare tillfälligt ansluten. Innan strålkastarinställningen justeras, körs bilen över en bit mycket ojämn vägbit, för att stötdämpare mm skall få sin normala inställning. Måleriet fick vi inte se pga renhetskrav. Endast vattenbaserad färg används.

 

 2019-01-17

Säsongstart

 

Ralph presenterade en bok skriven av Rosling och son. Innerhåller bl a Roslings uppfattning om världens befolkningsutveckling. Vi gjorde en test av 13 uppgifter om vad vi trodde var sant med dessa. De flesta av oss hade inte många rätt.

Diverse Mail-läsare diskuterades, framförallt hur och när radering sker.

Funktionen av ”Sprend.com” demonstrerades. Sprend används för att överföra stora datafiler.

Även släktforskning togs upp apropå släktforskningsdagarna till helgen i Stadsmuseet.

 

 2019-01-31

Samkväm

 

Kommande studiebesök diskuterades.

Viltkötts införskaffande, tillagning och ätande diskuterades.

Historier från Televerkstiden berättades.

 

 2019-02-14

Elproduktion

 

I samband med planeringen av kommande studiebesök på Ringhals kom vi in på elkraftsproduktion genom kärnkraft, vindkraft och solceller.

 

 2019-02-28

Elproduktion

 

Även denna gång kom vi in på elproduktion bl a reservkraft i Stenungsund. Från början fanns 4 aggregat som senare lades i malpåse. För ett par år sedan togs 2 aggregat ur malpåsen. Hur läget är nu vet vi inte.

Strömmatning och räckvidd för elbilar diskuterades också.

 

 2019-03-14

Byggprojekt

 

Byggprojekt i Göteborg diskuterades. Drönarfilmer finns bl a på Karlatornet, Hisingsbron, Matieholmstunneln. Se på YouTube sök på Powerphoto.nu.

 

 

 

Åter till startsidan för senITel Göteborg