senITel

Onödiga akronymer
senITels register över förkortningar
att retas med och att krydda chattet med
I någon mån kan de (liksom smilies) ersätta kroppsspråket

Först en liten provkarta på akronymer där man i vissa fall kan ana en lätt ironi i tolkningen:

APPLE Arrogance Produces Profit-Losing Entity
BASIC l Bill's Attempt to Seize Industry Contro
CD-ROM Consumer Device, Rendered Obsolete in Months
DEC Do Expect Cuts
DOS Defunct Operating System
IBM I Blame Microsoft
ISDN It Still Does Nothing eller Invention Subscribers Don´t Need
MACINTOSH Most Applications Crash; If Not, The Operating System Hangs
OS/2 Obsolete Soon, Too
PCMCIA People Can't Memorize Computer Industry Acronyms
SCSI System Can't See It
WWW World Wide Wait


Sedan en lista över akronymer som inte sällan används mellan inbitna chattare på Nätet

Förkortning Innebörd Översättning
AAMOF As A Matter of Fact Faktiskt
AF(A)IK As Far as I Know Såvitt jag vet
AKA Also Known As Också känd som
ASAP As Soon As Possible Så snart som möjligt
ASL Age, Sex, Location Ålder, kön, bor var?
BF Bloody Fool Idiot
BG Big Grin Stort leende
BRB Be Right Back Är strax tillbaka
BS Bullshit Skitsnack
BSTW By The Way Apropå
CU See You Vi ses (svensk variant: cs)
F2F Face To Face På tu man hand
FYI For Your Information För din information
FWIW For What It's Worth För vad det är värt
G Grin Leende
GL Good Luck Lycka till!
GTG Got To Go Jag måste gå
HNG Horny Net Geek Kåt nät-tönt
IMAO In My Arrogant Opinion Enligt min arroganta uppfattning
IME In My Experience Enligt min erfarenhet
IMHO In My Humble Opinion Enligt min ödmjuka mening
IMO In My Opinion Enligt min uppfattning
IMX In My eXperience Enligt min erfarenhet
IMNSHO In My Not So Humble Experience Enligt min inte så ödmjuka mening
IIRC If I Recall Correctly Om jag minns rätt
IRHNIBITTMBFC I Really Have No Idea But I Think This Might Be Fairly Close Har ingen aning men jag tror det (här) är ganska sant
IRT In Reply To / In Regards To Som svar på / Med anledning av
ITMT In The Mean Time Under tiden
JIT Just In Time I grevens tid
JK Just Kidding Skojar bara
LOL Laughing Out Load / Lots Of Luck Skrattar högt / Lycka till!
LMAO Laugh My Ass Off Skrattar häcken av mig
LMHO Laughing my head offD:o, fast skallen
LTR Long Term Relationship Långvarig relation
MOTAS Member Of The Appropriate Sex Medlem av det lämpliga könet
MOTOS Member Of The Opposite Sex Medlem av det motsatta könet
OIC Oh! I See Oh! Jag förstår.
OMG Oh my GodHerre Gud!
OTFL On The Floor Laughing Ligger på golvet och garvar
OTOH On The Other Hand Å andra sidan
PITA Pain In The Ass Pest och kolera (fri övers.)
RL Real Life I verkliga livet (inte i VR alltså)
ROTFL Rolling On the Floor Laughing Rullar runt på golvet av skratt
ROTFLMAO Rolling On The Floor Laughing My Ass Off Rullar på golvet och garvar häcken av mig
RTFM Read The Fucking Manual Läs den jävla manualen (för h-e)
S Smile Ler
SNAG Sensitive New Age Guy Känslig New-age-kille
TIA Thanks In Advance Tackar på förhand
TTFN TaTa For Now Hej så länge
VBG Very Big Grin Jättestort leende
VEG Very Evil Grin Mycket elakt leende
WB Welcome Back Välkommen åter
WTF What the fuckMen va faen!
YGTBK You've Got To Be Kidding Du måste skämta/Du skämtar väl?

Och så slutligen några senITel-anpassade alternativ, d.v.s. för mogen ungdom lämpade akronymer 

DPTDra på trissor
HJHerre Jistanes
KIKKors i krösamoset
KSKKlart som korvspad
ÖMDKÖver min döda kropp
NÄDKFSNu är det kokta fläsket stekt
IMFTInstämmer med föregående talare
MMJSPMMilda makter, jag skrattar på mig

Upp igen                     Nån som vill bli medlem i FFMOF? (Föreningen Front Mot Onödiga Förkortningar)

rainbolg.gif (1315 bytes)
Kompletteringar mottages tacksamt via e-mail.
Sidan senast uppdaterad 2015-09-20
.

Åter till senITel:s hemsida