senITel

Aktivitetsfördelning

Den enkät som gjorts har gett en god bild av projektdeltagarnas önskemål när det gäller att delta i de olika aktiviteterna. En sammanställning av enkätresultaten hittar du här.
Naturligtvis är alla välkomna att delta i en aktivitet även om man i samband med enkäten inte angett detta. Ju fler desto bättre - många aktiviteter förutsätter ju f ö att alla deltar.
Aktivitetssammanhållande har utsetts för varje aktivitet. De har ansvaret för att utvärdering sker: dvs utvärdera hur bra eller hur dåligt IT är för just den aktiviteten med speciell bäring på åldersgruppen seniorer. Och de ansvarar för att det kommer fram förslag, t ex vad gäller punkt 14 (marknadsföringsåtgärder). De sammanhållande svarar för att respektive aktivitet kommer igång och organiseras samt utser bland sig vid behov "sammankallande".
Det kan finnas skäl fundera på samverkan mellan eller rent av sammanslagning av vissa aktiviteter (t ex bör nog aktivitet 14 och 15 bakas samman).
Idéer till nya aktiviteter är fortsatt välkomna.

Varje aktivitet ska till den 1 december i år komma in med en första delrapport.

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 1997-08-24.