senITel

 

vgrip.jpg (9262 bytes)hgrip.jpg (9210 bytes)senITel

Bildmakeri

Lite noteringar från vår cirkel om
bildhantering i dator

senITels kamera  cam.jpg (4646 bytes)

Här hittar du information om hur du ska hantera klubbens digitalkamera, ifall du lånar den. Det är ett bildspel i PowerPoint, ca 8 Megabyte stort.
Vill du hellre ha en pdf-fil (för Acrobat Reader) så klicka här (den är ca 4 Mb)
Med kameran följer förstås också tryckt bruksanvisning m m.

För att låna kameran, sänd ett mejl till Krister Björnsjö och kolla var den finns/om den är tillgänglig.

 

När du använder vårt gemensamma bläck och papper för fotoutskrifter gäller följande priser:
 • A4-fotopapper, matt: 2 kr   
 • A4-fotopapper, blankt, tjockt: 10 kr
 • Bläck A4-bild: 5 kr
 • Bläck A5-bild: 3 kr
 • Bläck A6-bild: 2 kr
Kolla med Telemuseums reception att lokalen är ledig om du tänker jobba vid datorn annan tid än torsdag fm. Tel 08-670 81 00 .

 

Klicka dig direkt till:
Elektronisk bildbehandling Lite foto-länkar
Den 25 januari Scanna bilder - lathund
Den 8 februari Printa bilder - lathund
Den 22 februari Bilder från webben
Den 15 mars Ändra bildformat
Den 29 mars Ögat och färgen
Den 19 april Råd om bildformat m m
Den 17 maj Kameradoktorns råd (04-03-25)
Den 21 februari 02 Kameradoktorns bildspel (1,4 Mb)
Den 4 april Kalibrering av bildskärmennewanim.gif (1418 bytes)
Den 24 oktober Tips om påfyllning av bläck (engelsk)
Den 20 februari 03
Forts. inte daterad

Elektronisk bildbehandling

Informationen sammanställd av Christer Toorell

Dokumentet består av lite minnesanteckningar från en tidigare kurs i Bildbehandling som bedrevs i en annan klubb.

Scanna bilder

Starta scannern innan du startar din dator för att ska vara accesserbar då du startar bildbehandlingsprogrammet.

Det är också viktigt att värma upp lampan innan du scannar första bilden, speciellt vad beträffar färgbilder. Färgtemeraturen skiljer normalt mellan en kall och en varm lampa.

Öppna bildbehandlingsprogrammet och låt TWAIN starta din scanner.

Välj:

Upplösning väljs med hänsyn till vad bilden ska användas till.
Upplösnings-inställning = Udata-upplösning x skalfaktor

(Om en skrivare har upplösningen 600 dpi och bilden ska bli hälften så stor som originalet blir upplösningen 600 dpi x 1/2 = 300 dpi)

Streckbilder

Streckbilder innehåller bara svart och vitt.

Om en bild som ska scannas innehåller gråtoner, prova med olika tröskelvärden för streckbilden..

Ett lågt tröskelvärde ger en ljus bild, ett högt värde en nästan svart bild.

Bilder från tidskrifter och tidningar

Bilder från tidningar och tidskrifter kan ofta få ett konstigt utseende (moaré) beroende på interferens med originalets rastertäthet.
OM detta inträffar ändra rastertätheten  (descreen) till

Prova med olika värden för att hitta den bästa rastertätheten. Kombinera aldrig detta med inställning av skärpan.

Konvertering från färg till svartvitt

Låt alltid scannern göra konverteringen. Resultatet blir bättre än alla programmässiga konverteringar.

Delar av en bild

Beskär bilden redan i scannern. Ger ofta ett bättre resultat och framför allt en mindre fil att hantera.

Bilder för WEB

Regler:

·          Filen ska vara så liten som möjligt.

·          Bilden bör inte vara för stor.
  De flesta surfar med en skärm 800x600. (Sverige något bättre)

·          Bilden ska vara i JPG-format.

·          Om du vill visa flera bilder på en sida, scanna också in el liten bild (tumbnail)

Använd måttenheten pixel för att bestämma storleken på bilden så du kan se hur stor bilden blir i förhållande till en bildskärm (640x480, 800x600,…)

På en bildskärm med bredden 640 visas 590 pixel.

Scanna i RGB-mode med 75 ppi för anpassning till visning på bildskärm.

Scannern eller bildbehandlingsprogramTill sidans början

Nedanstående funktionalitet för korrigering av bilder finns ofta i både scannern och i bildbehandlingsprogram. Bäst resultat erhålls oftast om man kan göra korrigeringarna vidd scanningen av bilden.

Mörka bilder

För att ändra kontrasten i en bild ändras densiteten (tätheten).
Den punkt som har lägst densitet kallas vitpunkt (Dmin), den med högst svartpunkt (Dmax).
En ökning av densiteten ger en ljusare bild men med förlust av detaljer i de ljusa partierna.
En minskning av Dmaxvärdet ger skuggor mer svärta med förlust av detaljer i  mörka områden av bilden.
Om en bild innehåller reflexer av ljus blir ofta bilden mörk. Välj en White/Black Point som inte ligger inom ljusreflexen.

Färgstick

Om en färg dominerar i en bild kan man förändra färgbalansen (Color Balance). Prova genom att välja någon punkt som är vit, neutralt grå. Om bilden inte innehåller en sådan punkt är det SVÅRT att ändra färgbalansen.

Histogram

Kvalitén på en bild kan också kontrolleras med hjälp av en histogramfunktion.
Separata histogram finns för White/Black Point och respektive RGB-färg.
Experimentera och granska resultaten

Upplösning och filstorlek

Upplösningen är ett mått på hur små detaljer som kan visas. Vid en lägre upplösning upplevs ofta diagonala linjer på en bild som hackiga.

Bildupplösning uttrycks i ppi eller dpi (pixels per inch , dots per inch)

Varje punkt kan sedan representeras av olika antal bitar vilka ger olika färgdjup på respektive 2, 16, 256, 65000 eller 16 milj. färger men också olika storlek på filerna.

Bitar/punkt Färgdjup
Antal färger
Filstorlek 1" x 1" 600 dpi
Kbyte
1 2 45
(2)

4

90
(4) 16 180
8 256 360
16 65 000 720
32 16 Milj. 1 440

Utskrifter och upplösning

Upplösningen på skrivare och scanner anges i dpi. Dessa angivelser betyder inte alltid samma sak.

Vid streckbilder representeras varje svart pixel på datorn som en svart punkt på papperet. Bilder som skrivs ut blir i skala 1:1.

Hur representeras då gråtoner? Lösningen är gråtonsersättning eller rastrering. I stället för att låta en bildpixel representeras av en skrivarpixel motsvaras en bildpixel av 4x4 punkter på skrivaren. Detta minskar upplösningen på skrivaren till en fjärdedel av upplösningen jämfört med streckbilder.

Dessa grupper av pixlar är ordnade i linjer på sidan. Värdet anges får skrivaren i antal linjer per tum (lpi). Ju högre värde ju bättre kvalité på utskriften.

Filformat

Nästan alla bildbehandlingsprogram har sitt eget filformat men kan oftast importera andra programs filer, och i vissa fall även skriva dessa format. Ett antal format är dock av mera generell natur. Hitintills finns stöd för lager endast i de interna formaten för respektive bildbehandlingsprogram.

EPS (Encaplulated PostScript)

Stödjs av de flesta grafik- och layout-program. Formatet kan vara både ASCII (PC) och binärt (Mac).

TIFF (Tagged-Image File Format)

För utbyte av dokument mellan olika program. De flesta bildbehandlingsprogram kan skapa denna typ av fil.

Det blir stora filer då all information lagras för varje pixel.

BMP (Bitmap)

Standardformat for DOS och Windows. Kan hantera färgdjup på 1 eller 24 bitar och använder en icke förstörande komprimeringsalgoritm.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Ett vanligt format för bilder på WEB och andra elektroniska tjänster. Använder sig av en effektiv komprimeringsalgoritm som dock är förstörande (går ej återskapa ursprungsinformationen).

Använd aldrig detta format för mellanlagring av arbetsfiler.

CompuServe GIF (Graphics Interchange Format)

Används ofta för bilder på WEB och är ett komprimerat format med ett färgdjup på 8 bitar (256 färger). Bilderna kan lagras för gradvis visning (interlaced).

GIF89a (Graphics Interchange Format)

Används ofta för bilder på WEB och är ett komprimerat format med ett färgdjup på 8 bitar (256 färger). Kan vara transparenta och animerade. Bilderna kan lagras för gradvis visning (interlaced).

PNG (Portable Network Format)

Ett alternativ till GIF för WEBsidor. PNG bevarar all färginformation och använder förlustfri komprimering. Bilden kan lagras för gradvis visning (interlaced - Adam7)


Referat från torsdagsövningarna med bildgruppen följer nedan.Till sidans början


Den 25 januari

Bildmakarverksamheten började i det stora forumet på förmiddagen och fortsatte sedan i en mindre grupp efter lunch, i båda fallen under Kurt Åbergs ledning. Intresset var stort och flera nya medlemmar kom till. Så nu är det 16 st deltagare.

Kurt presenterade en struktur för det hela och la sina synpunkter/erfarenheter utifrån följande begrepp:

Sedan visade Kenneth Bergvall ett bra exempel på hur bilder ser ut på CD, som man kan beställa i samband med att man framkallar film. Intresset var livligt och inläggen och synpunkter från medlemmarna var många vilket gladde cirkelledaren.

Efter lunch gick en mindre krets igenom en bildsvit som beskrev bildmakarprofessionen i stort och även bitvis (!) i detalj. Vi kom överens om följande:


Den 8 februari

Här följer Kurts dokumentation från genomgången den 8 feb

1 Hur får man bilder digitala?

a) digitalkamera 3000kr-100000kr

b) scanner: scanna framkallade kort 600kr

c) scanner: scanna negativ  4000 kr.  Tillsats till flatbädd mycket billigare men ger sämre kvalitet. Scanner-tillsatserna är oftast för 35mm- eller APS-film, men t ex Agfa har tillsatser för 6x6 och 6x9 negativ. För glasplåtar får man experimentera med att lägga ett reflekterande papper, välvt över plåten. Det kan gå.

d) bilder på cd från fotoaffären: tilläggskost: 80-100 kr

e) framkallning av färgfilm plus uppläggning av bilder för påsikt på webben: gratis på www.snapsend.se (sedan kan man beställa bilder och få hemsända)

2 Något om bildkvalitet o scanning

a)     Bästa kvalitet:
bra kamera finkornig film o neg/diascanner (bra för att göra delförstoringar på pc)

b)     Tillräcklig kvalitet för pappersbilder som skrivs ut på skrivare (ingen eller mycket liten förstoring):
1 bild på cd
2 scanna labb-bilder 10*15 cm med scanner i 600 kr-klasse

c)    Tillräcklig kvalitet för att skicka som mail, lägga upp på web-album --överhuvudtaget att använda bildskärm:
enkel scanner (600 kr), billig dig-kamera, det krävs ganska lite för att få en tillräckligt bra bild på pc:n! Scanning med 75-300 dpi räcker.

d)     Inställning av upplösning vid scanning.
När man skall scanna bilder skall man anpassa scanningen på följande sätt;

i)      Anpassa inställningen av scanningen till vad man skall använda inscanningen till  - visa på pc, skriva ut små bilder/stora bilder. Om man skall visa bilder på pc räcker det med lägsta upplösningen i scanningen. Om man vill ha samma bildstorlek på PC:n som storleken på originalet, väljer man 72 dpi. Vill man ha bilden dubbelt så stor: 2*75=300 dpi. (Bildskärmar har 72 dpi, påstås det.)

ii)      Om man skall skriva ut bilden, skall man ha 1,5-2 ggr upplösningen vid inscanningen än den upplösning skrivaren har. Om skrivaren har 360 dpi, (som den ställer in sig på, om man har vanligt papper) skall man alltså scanna med 720. Detta gäller för upplösning på skrivaren vid ca 360, kanske 720 dpi. Har man högre kvalitet, t ex 1440 dpi, kan man välja samma, eller t o m lägre dpi-tal vid inscanningen (annars blir bildfilen mycket stor).

Om man skall beskära bilden, dvs bara ta med en bit, t ex mitten av bilden,  skall man göra detta redan vid scanningen. Då reducerar man filstorleken och därmed lagringskraven och den tid som behandlingsprogrammen tar på sig för att behandla bilden. Om man har en rätt slö processor är detta väsentligt.

iv)       Litet exempel, från Christer Toorell:
Frågan om upplösning är klassisk. Jag kan ge dig ett exempel att diskutera runt. Jag har nyligen gjort en bildshow för ett bröllop med bilder från brudparets tidiga bardomar. I detta sammanhang beskar jag bilderna i scannern och annpassade upplösningen till utmedia, en projektor med upplösningen 800x600. Alla skannade bilder hade alltså en maximal bredd på 800 och/eller en höjd på 600.

v)          Alla scannrar, digitalkameror mm åtföljs ofta av program för hantering av scanning och utskrifter. Dessa ställer in sig själv, om man låter bli att fingra för mycket, så egentligen är det inga problem. Även skrivarna ställer in utskriftsupplösningen dpi efter det papper man använder, t ex vanligt vitt, ink jet paper, photo quality ink jet, glossy paper osv. Ett exempel: Scanning av ett negativ i negativscanner för web-publicering gav till resultat ca 2 MB. För utskrift i A4, fotopapper erhölls en fil på 10,7 MB.

vi)       Till kameror etc följer ofta med ”lay-out-program”, med vars hjälp man kan skriva ut flera olika bilder på en A4. Detta går oftast inte med de vanliga utskriftsfunktionerna i skrivare, scannrar och bildbehandlingsprogram, utan där får man skriva ut en bild i taget.

3 Tips

a)     Har man gamla s/v negativ, t ex 6*6 eller större, kan man fotografera av dessa m digitalkamera o ljuslåda.

b)     Det finns web-sidor på nätet där man kan lägga upp album som vänner o bekanta kan inbjudas att titta på. Ex: www.clubphoto.com

c)      Tips från Christer Toorell: Om man är kvalitets-freak, så kan man fotografera av ett guldföremål, och sedan med olika inställningar få en så bra utskrift som möjligt (eller bild på pc:n). Bilder på guld ställer stora krav på färgåtergivningen! Man kan också i ett bildbehandlingsprogram skapa s k gradienter, som återger ett färgschema  blått – rött, och sedan skriva ut eller visa på skärm.

d)     Olika ambitionsnivåer: man kan (skall!) börja försiktigt och känna sig för utan att behöva göra stora investeringar så småningom kan man rätt lätt ruinera sig,  men häftigt nära fotokvalitet blir det..Till sidans början


Den 22 februari

Denna torsdags eftermiddag ägnades först åt en demonstration av bildbehandlingsprogrammet Photoshop Pro. Efter kaffepausen lyckades vi starta upp 4 macar så att deltagarna själva kunde arbeta med att retuschera ett fotografi, som att ta bort rödstick, byta färg på föremål, förbättra skärpan och byta ut bakgrunden, en tråkig himmel, mot en himmel med dekorativa moln.

Arbetslusten var mycket stor. så stor, att det kanske vore idé att upprepa övningen. Som bekant är det ju endast övning som ger färdighet. Tyvärr gick inte alla macarna att använde på grund av för litet RAM. Photoshop Pro, som användes vid övningen, är ett mycket minneskrävande program. Det mindre Photoshop Le visar sig ha betydligt färre möjligheter. / RagnarTill sidans början


Den 15 mars

Vi ägnade eftermiddagen åt följande intressanta ämnen:

 1. Information om Snapsend tillika med visning av exempel
 2. Diskussion om Scanner-inköp till lokalen och demo av Pelles privata scanner, av vdb själv.

 3. Lite bildbehandling och diskussion om bildbehandlingsprogram, enkla (billiga/gratis) vs fullfjädrade (dyra)

 4. Diskussion om vad vi gör nästa gång

Nedan följer vad som hände under resp punkt.

1.     Snapsend

www.snapsend.se kan man anmäla sig som kund och få en fotopåse hemsänd, utan kostnad. Man lägger i en negativfilm (färg, eller monochrome om man ägnar sig åt svartvit, vanlig svartvit funkar inte) och skickar in i fotopåsen. Snapsend framkallar filmen, sänder den åter och lägger ut bilderna på ens egen sida på snapsend, som man får lösenord till. Där kan man sedan se på bilderna, för att få en uppfattning om hur det blev. Sedan beställer man, vilket kostar 4,95 kr per 10x15 bild plus 20 kr i frakt. Man beställer alltså valfritt antal bilder.

Kurt visade exempel, både på nät-bilderna och hemsända, beställda bilder á 4,95.

Vi konstaterade att kvaliteten på nätbilderna var väl så där… Det var svårt att se om dom var bra eller inte. I och för sig får man en varning när man beställer om bildoriginalet inte är gott nog för en kopia.

Själva kopiorna var av normal kvalitet, men definitivt inte bättre.

2.     Scanner

Kurt hade börjat och se vad som finns. Enligt test i Microdatorn är Acer ett prisvärt alternativ. Innehåller dessutom negativscannermöjlighet, inbyggt. Men Kurt kollar vidare på Internet och facktidningar. Alla tips mottages tacksamt!

Pelle visade sedan hur hans Primax fungerade, och det var bra, tyckte vi. Både scannern och demonstratören. Lätt att hantera, det mesta fungerar automatiskt. Det följer också med fax-, kopierings- och OCR-möjligheter, normalt.

Hur det funkar tillsammans med bildbehandlingsprogram framgick också tydligt, så vi fick en liten repetition av bildbehandling också.

3.     Bilder, bildvisningsprogram

Det visades också exempel på vad som följer med ”Bilder på CD”, extrafilm och kodak. Bildvisningsprogram följer med (slide show), tillika med verktyg att göra skrivbordsunderlägg till PC:n och enkla bildbehandlingsfunktioner. Men de senare är rätt bra, och passar för normalt, enkelt bruk.

I anslutning till demon och diskussionerna framkom – som vanligt – synpunkter på filstorlekar etc. Sanningen kvarstår, att för visning på Nätet och på PC blir bild-filerna måttligt stora, en bra bit under 100 kB. För ”mörkrum på pc” krävs betydligt mer, dvs om man vill ha en bild på papper av foto-kvalitet.

För att visa bilder för släkt och vänner kan man bifoga bildfilerna i mail, som man sänder till sina vänner. Arne efterlyste en funktion som gör att man kan lägga upp flera bilder parallellt på en sida. Det finns ju alltid möjligheten att lägga in bilderna på en word-sida, men en sådan sida tenderat till att blir många kB, eftersom Word lägger in en massa obegripligt. Man kan också producera en hemsida. Men det finns också sidor på nätet, där man lägger upp album, Yahoo har sådan funktion och något som heter www.clubphoto.com. (Not: Kurt sände efter mötet ut ett exempel till bildmakarna, hoppas det gick fram.)

4.     Nästa gång

Vi bestämde att vi kör bildbehandling på Photoshop enligt Ragnars modell nästa bildbehandlings-möte, som äger rum den 29 mars 2001 kl 13. Vi diskuterade även att utnyttja lokalen på Söder (Seniornets). Där finns PC – inte de egenartade Mac-maskinerna – men vi var inte helt på det klara med om det var gratis. Därför kör vi vidare i Telemuseums lokaler. (Ytterligare en not: Hoppas ingen tar illa upp om ordalydelsen om Mac – det är ett skämt och samtidigt en bekännelse av  att författaren av detta opus  tyvärr inte har en aning om vad mac är och vad dom kan göra).

5.     Frågeställningar under diskussionerna (kom gärna med tips)

1 Tips på Scanner för att hjälpa Kurt i hans uppdrag

2 Hur få in flera bilder på en mail-sida

I alla hast

KurtTill sidans början


Den 29 mars

gick Ragnar igenom en introduktion om lager i Photoshop och sedan paraktiserade deltagarna på de användbara Mac:arna. Tyvärr fungerar inte alla, kan möjligen bero på bristande minne (RAM).

Kurt presenterade också sina undersökningar på scanner och församlingen
kommer att föreslå inköp av brännare och scanner, vi har ju redan en
skrivare. Styrelsen lär också få ta ställning till administrationen vid
förbrukning av fotopapper och färgpatroner. / Ragnar


Den 19 april
Här följer ett kort referat om vad som sig tilldrog vid bildmakarträffen den
19 april 2001.

Först diskuterades lite om kostnaden för att få fram pappersbilder på
färgskrivare. Det varierar lite, men exempel som kan nämnas Epsons priser,
Photo Quality Ink Jet paper (A4) kostar 1,25 kr styck. Matt papper. Blankt
är betydligt dyrare, ca 5 kr per styck i 20 förpackningar. Patronerna kostar
235 kr för svartvitt och 180 kr för färg. Man får räkna med att få ut ca 20
A4 sidor per uppsättning patroner.

En diskussion uppstod om huruvida man kan använda piratpatroner och fylla på
gamla patroner med bläck. Kurt hade dåliga erfarenheter medan Ragnar hade
goda (gällande påfyllning, som ju blir billigast). Vi blev överens om att
man får prova sig fram, det är olika för olika skrivarfabrikat.

Några hade problem med att anpassa en bild med många pixlar - hög
upplösning - för visning på bildskärm. En sådan bild blir mycket omfångsrik
när den visas på bildskärm, eftersom storleken på bilden på bildskärmen är
direkt avhängig antalet dots per inch i bilden. Ragnar  visade att
bildbehandlingsprogram innehåller funktioner där man kan ange dpi-talet för
en bild. Detta tal ska vara 75 för att en bild skall passa en bildskärm.

Sedan tog övningarna vid, efter introduktion av Ragnar. Det vi provade var
att byta bakgrund på en bild. Man vill t ex byta ut en rörig bakgrund mot en
blå himmel. Efter mycket om och men så lyckades vi.

Ett tips är kanske att man successivt   noterar arbetsgången i en sådan
operation, för det visar sig att handböckerna antingen är otydliga, eller t
o m felaktiga - åtminstone konstaterade vi detta när det gällde photoshop.

Nästa bildbehandling blir ... Ett förslag är att gå igenom CDn som vi
tittade på för flera månader sedan, och som då var lite obegriplig ibland.
Nu kanske vi i vårt mognare bildmakartillstånd förstår mer.

OBS: förslag till vad vi skall göra nästa gång, vid sidan av övningar,
emotses.

Vid pennan /Kurt
Till sidans början


Vad sägs om den här?checkershadow-AB.jpg (55039 bytes)

Man tvivlar på uppgiften att rutorna A och B har samma färg. Men om man kollar i ett bildprogram så har både A och B samma värde. Då tvivlar man också. På sitt omdöme.


Den 17 maj Norgefl.jpg (3675 bytes)

var det lilla julafton för bildmakarna. Den nya scannern provkördes med diabilder och pappersbilder. Och den nya skrivaren skrämdes utan större problem igång och skrev ut på både vanligt papper och "fotopapper". Resultaten var av imponerande bra kvalitet. Från ett 6x6-dia från mitten av 50-talet gjordes en A4-utskrift som med knivskärpa visade fru Åkesson i Disneyland - färgen hade falnat en del, men det skulle säkert ha kunnat hjälpas upp med lite mer bildbehandling i Photoshop. Alltsammans lovar gott för den framtida användningen av scanner och skrivare. Kurts redogörelse följer efter bilden nedan.

Se bara så nöjda dom ser ut:

bildmakarna010517.jpg (33738 bytes)

Dagens (syttende maj 2001) övningar i bildbehandling pågick parallellt med kamraternas byggande av dator. Hur det gick med det, vet inte skribenten av dessa rader, men äventyret med bildmakandet med både ny skrivare och - nästan - ny scanner gick till slut bra. Nåväl, den nya epson stylus photo skrivaren installerades utan problem, även om det upptäcktes att anvisningarna i medföljande papper inte stämde så bra med anvisningarna i installationsprogrammet. Det löstes emellertid utan problem, skrivaren skrev snällt ut sin första test av att patronerna var rena och prydliga.

Därefter började lite tafatt - till en början - scanning av ett 6x6-dia från en tidig (1957!) resa i USA, som Bengt Å hade med sig. Detta Dia var som sagt av vördnadsvärd ålder, så tonen hade antagit en grön anstrykning. Efter diverse tafflande av cirkelledaren, fick vi dock ut en pappersbild från nämnda dia. Vi slog på stort och använde ett dyrt, glansigt Photo Quality papper. Resultatet blev över förväntan - mycket bra. Vi gjorde två varianter, en högkvalitativ med upplösningen för utskrift med 300 dpi (stor fil, upp mot 10 MByte, minns dock inte så noga) och en med endast ungefär 50 dpi, vilket gav en betydligt mindre fil (kom inte ihåg just nu, men den fick lätt rum på en diskett, konstaterade vi). Märkligt är att även denna bild blev mycket bra. Var dessutom framställd på ett HP-papper och inte på ett Epson-papper. Det har tydligen inte så stor betydelse. En lämplig övning i fortsättningen verkar vara att justera färgerna på bilden i photoshop. Vi får väl se i höst.

Rent allmänt blev vi varse fördelen av att redan vid scanningen bestämma så mycket som möjligt. T ex beskärning, bestämning av media som det hela skall ut på (bestämmer upplösning och därmed filstorlek - allt mellan 50 k och 50 meg är möjligt). Lämpligen gör man detta genom att tidigt kalla in TWAIN-rutinen, från det "enkla" programmet som fixar bilder från befintligt foto - Epson Smart Panel. TWAIN-rutinen medger också att man lagrar bilden som en fil, direkt efter scanningen. Där väljer man också format (tiff, jpeg, bmp).

Se'n blev cirkelledaren tvungen avvika, så vad som hände efter lunch, får någon lägga till något om.

Hur som helst var vi eniga om att apparaturen bör ställas upp så att den är så färdig-ställd som möjligt, för den kommer säkerligen att användas mycket, eftersom resultatet blev så bra. Bättre blir det ju säkert också med den nya datorn - den befintliga var lite väl långsam.

Pelle lovade att fixa till arrangemangen på ett bra sätt, och vi får hoppas att han får hjälp. Cirkel-ledaren, och säkert flera,  ställer gärna upp.

Bosse föreslog också att vi skriver en enkel A4-sida, som beskriver hur man gör. Det lovade Kurt att göra. Dessutom bör vi bränna cd:er med manualerna på (framförallt scannern men kanske också Photoshop och skrivaren). Men det får väl vänta, tills datorn är klar (den kanske redan är det??).

Så var det med det. Om någon kompletterar detta med vad som hände på eftermiddagen - om något hände - är det ju bra.

I all hast, sent på kvällen samma dag. ...... Kurt

Jo men visst, övningarna fortsatte  även sedan Kurt avvikit. Inscanning av en färgfotokopia gjordes. Olikfärgade hinkar var motivet. Proven skrevs ut på vanligt papper och resultatet var klart tillfredsställande. På fotopapper hade det säkert blivit likvärdigt med vad vi får från fotolabben. Blir nog fint att göra förstoringar och delförstoringar. Konstaterades dock att verksamheten tärde hårt på bläckpatronen eller bläckpatronerna (det lär finnas flera i den nya skrivaren). För ett kort i A4-format kommer därför huvuddelen av kostnaden utgöra kostnaden för bläcket, medan fotopapperkostnaden kommer att vara 4 - 5  kr. Totalkostnaden kanske uppgår till 15 - 20 kr per A4. Väljer man att ta ut två kort per A4, dvs A5-format för korten, bör det alltså bli fråga om högst en tia per kort. Men vi avstod ifrån något så avancerat som att scanna in två kort och sedan placera dessa korrekt för att få dem utskrivna på samma A4. Det får bli en kommande övning.

Den tryckta manualen blev konsulterad. Den tycktes dock vara rätt mager. Mera omfattande var den manual som kan klickas fram från scannerprogrammet.

Efter allt detta scannande vandrade vi över till datorbyggargruppen där belåtenheten strålade över att den nya datorn snabbt och fint kommit igång!

Ja, det var en dag att minnas!

Nedtecknat av Bosse Z
Till sidans början


Som framgår ovan hände det viktiga saker den 17 maj 01. Under hösten har vi haft övningar med att scanna in bilder från både papper, diapositiv och negativ. Några har också scannat från gamla glasplåtar. Det mesta med stor framgång. Vi har också tränat oss lite på att skriva ut bilderna på olika sätt. Det har gjorts upp "lathundar" som hjälp för den som vill scanna bilder eller skriva ut bilder. En uppsummering med Kurt Åberg av det hela var planerad till

den 21 februari (02)

Tiden för bildmakandet blev begränsat beroende på besöket vi fick av SeniorNets ordförande, men vi hann i alla fall med ca en timme. Vi följde utskrifts-lathunden (från Senitels Lathundskennel) samtidigt som vi manipulerade PaintShop Pro. Följande hann vi med:

- Inställning av bildstorlek och papperstyp, direkt ifrån PaintShopPro.
- Hur man beskär bilden i PaintShopPro
- Hur man får plats med fler bilder på en A4, antingen med hjälp av Word
eller Powerpoint.
- Hur man använder utskriftsprogrammet PhotoPrinter, som finns på
Seniteldatorn

I Lathunden har Kurt lagt in en anvisning för Photoprinter.


Torsdag den 4 april
sysslade vi med följande saker, vi bildmakare som ställde upp.

Vi gick igenom hela
kedjan från scanning fram till utskrift av bild.
Tidigare har vi mer arbetat med fragmenten scanning och utskrift, var för
sig. Kurt lovade att skriva en lathund för den kompletta produktionskedjan.

Och så använde vi några bra verktyg  för att ta bort skräp och dylikt från
bilderna,  Klonstämpel, pipett och pensel/penna, och retuscheringsverktyget.
Det verkar vara lättare att använda Paintshop Pro än Photoshop Limeted
Edition. Båda finns installerade på PC:n på Telemuseum.  Dessutom är nog PSP
lättare tillgängligt hemmavid, hos medlemmarna. Ett program som fått mycket
bra kritik av bedömare är Photoshop Elements, som är en ny
Photoshop-variant.

Pelle visade hur man för över bilder från digitalkamera, i detta fall Canon
Ixus.

Vi bestämde att nästa gång visa hur man kan utgå från "Foto på CD" som man
kan beställa om man framkallar alldeles vanlig film från en alldeles
vanlig - gammal hederlig - kemisk kamera. Får där en association till en
dekal som jag såg på bakrutan på en helt vanlig bil: "No Turbo shit - Just
real power".
/Kurt


Referat från bildmakarmöte  24 okt –02

 Programmet för dagen var det följande.

     1.       Digitalkamera, synpunkter

2.       Bläddra i mappar med bilder

3.       Lägga in bilder i Mail

4.      Beställa utskrift av bilder från Fujifilm

Allt som gicks igenom var väl inte helt lyckat. Det krånglade något, en del beroende på cirkelledaren Kurts schabbel, en del på det allmänna strul som man blir utsatt för i cyberrymden.

1. Digitalkamera, synpunkter

Kurt visade en tabell (se nedan) med några exempel på digitalkameror, som fått goda vitsord och som har hyfsat pris. Det rör sig om kameror som kan lagra 2 megapixelsbilder, eller 1 megapixelsbilder. 2 megapixel är nog vad man skall ha för att få njutbara bilder i en skrivare i A4 format. Nöjer man sig med lägre kvalitet på A4-format eller ”vanliga” bilder (10x15 cm) duger 1 megapixel. Se dokumentet ”digitalkamera_b”. När det gäller anslutning mellan kamera och PC så rekommenderas USB, även om Seriell Port (COM1 osv) duger. Tiden det tar att föra över en bild från kameran till pc:n blir betydligt kortare om man använder USB.


Märke

Megapixlar

Pris

Anm

Fujifilm FinePix 2600

2,1

3090

Fuji får bra recensioner

Fujifilm FinePix A202

2

1990

Ny enl pricerunner, ingen zoom

Fujifilm FinePix A204

2

2790

Zoom

Nikon Coolpix 2000

2

2785

Nikon får alltid bra betyg, zoom

Canon Powershot A30

1,3

2679

Rek av Råd o Rön

Canon PowerShot A100

1,3

2087

Canon Digital IXUS

2,11

4995

 

Canon PowerShot A20

2,11

4556

Zoom 2,5 ggr

Canon IXUS 330

2,11

4490

Zoom 3 ggr

Råd o Rön: Bästa köpet för en nybörjare är enligt testarna Canon Powershot då den är mycket lättskött.
Minolta Dimage 7 och Nikon Coolpix 995 är mest lämpade för vana fotografer som kan ha nytta av alla inställningsmöjligheter.

Photodo är förtjust i Canon Powershot A20 (är nog ersatt av A30). Canon ixus mycket bra, men”dyr i sin klass”

 

LOGITECH POCKET DIGITAL DIGITALKAMERA 16MB
Tillverkare: LOGITECH

Pris 1,195.00 SEK ( exkl moms )

http://www.fujifilm.se/fujifilm/

http://www.fujifilmnet.com/


2. Bläddra i mappar med bilder 

Ett enkelt sätt att bläddra i bildmappar, om man har win98 är att ställa in utforskaren så att man kan få en förhandsvisning av bilder (det är för författaren oklart om den beskrivna funktionen finns även i win95). Det gör man genom att – när utforskaren är uppe – trycka på Visa och därefter sätta en bock för as web-page. Då kan man enkelt bläddra sig igenom en mapp, för att se hur bilderna ser ut. Bilderna visas i miniatyrformat bredvid fillistan.

Man kan använda PaintShopPro, genom att i File trycka på Browse och välja den mapp man vill bläddra i. Mycket enkelt, men på Telemuseums installation av PSP hade tiden för provet gått ut (tidigare har man av någon anledning kunnat köra ändå), så vi kom inte åt PSP alls.

Kurt försökte förgäves hitta motsvarande funktion i PhotoShop, men det misslyckades. Vid prov efteråt kunde funktionen inte hittas. Det verkar som om denna funktion (bläddra, browse) endast finns i PSP.

Det finns ett bra program för bläddring som heter ACDsee. Detta förevisades. Kan hämtas hem på nätet från www.acdseesystems.com till priset av knappt 50 USD. Fördelen med programmet är att man snabbt kan bläddra igenom 100-tals bilder i olika mappar för att hitta just den bild man är intresserad av. Speciellt om man har digitalkamera och har flera tusen bilder på cd eller på hd, så är ACDsee ett bra hjälpmedel. 

3. Lägga in bilder i mail 

För att lägga in bilder i ett mail finns två möjligheter, antingen kan man bifoga filen med bilden i, eller så kan man lägga in bilder i själva mailet.

I det förra fallet väljer man Infoga och därefter Fil. Då får man upp utforskaren och väljer den önskad bildfil.

Om man vill lägga in bilder i själva mailet, måste man först ställa in Outlook Express (även Outlook) så att man skickar mailet i HTML-format. Detta gör man genom att i huvudmenyn gå in i Verktyg, därefter Alternativ och välja fliken Skicka. Där skall man markera alternativet ”HTML”.

Om man vill att bilden skall få plats på utrymmet i meddelandefältet i ett mail gör man klokt i att begränsa storleken av bilden till en bredd av högst 600 pixels i ett bildbehandlingsprogram på det sätt som beskrivs i en av lathundarna.

4. Beställa bilder hos Fuji

Man kan enkelt beställa bilder, som man har lagrat elektroniskt i sin pc, hos Fuji. Motsvarande tjänst finns säkert även hos Kodak och andra Bildkompanier, men här förevisades – med vissa problem – Fuji. Denna tjänst är speciellt lämpad för dem som har digitalkamera och inte vill hålla på att trassla med skrivare för att få njutbara bilder. Kvaliteten på bilderna blir mycket bra. Länken till tjänsten: www.fujifilmnet.com . Det går till så att man laddar upp 1-6 bilder till Fuji och man kan sedan välja vilken fotoaffär man vill hämta bilderna i. Tyvärr var det något problem – antingen hos Fuji eller på kommunikationen från Telemuseum till Fuji – så det gick inte att visa hela kedjan från uppladdningen av bilder till beställning av leveransen.  /Kurt


Bildmakarmöte den 20 feb 2003

Då det gäller att få bilder på utskriften att stämma överens med det man ser på skärmen så finns en utmärkt anvisning på följande länk: http://www.normankoren.com/

På sidan man får upp finns länkar till bra information om färgkalibrering av skärm och inställning av skrivaren, Epson Photo-skrivare i detta fall. I korthet går det ut på följande:

 1. Man letar reda på en bra testbild (det finns länkar till sådan på ovannämnda sida)
 2. Man börjar med att göra en utskrift av bilden genom att i utskriftsmenyn välja Egenskaper-Custom-Advanced. Då får man upp en sida med reglage för kontrast, ljus, och de tre färgerna. Man låter värdena stå på 0, som är ”default” i menyn. Självklart ser man till att ställa in rätt papperssort på härför avsedda ställen. Man skall välja ca 1200 dpi som utskriftskvalitet. Gamma skall ställas in på 2.2 (default är 1.8, vilket alltså bör ändras, enligt Norman Koren)
 3. Man betraktar den utskrivna bilden och tittar särskilt på hudtoner, så att det ser bra ut, samt på gråa fält, som verkligen skall vara gråa, ingen nyans åt det röda eller blåa hållet.

Man gör korrigeringar, om det inte ser bra ut. Därvid kan man använda tips på inställningar av Kontrast, färger mm som finns på den nämnda hemsidan (Part 1A: Monitor/printer calibration and gamma/Printer).

Om nödvändigt görs flera utskrifter med olika inställningar. Observera att föra noggranna anteckningar, så att man kommer ihåg. Sedan kan den slutligen valda inställningen sparas under särskilt benämning, förslagsvis ett namn där papperstypen framgår.

Man bör göra en profil för vart och ett av de papper man tänker använda.

Kurt lovade att göra någon form av lathund och dessutom tänker Bosse Z och Kurt försöka sig på att kalibrera Telemuseums-skrivaren  (om nödvändigt, defaultvärdena kanske är bra). Detta sker dock efter sportlovet, v 309 (det tog ett tag men den finns nu här)

Det finns bra anvisningar och hjälpmedel för att även ställa in skärmen så att den visar rätt färg i den miljö man gör sina bildlaborationer i. Men det får vi se om det är nödvändigt, senare.

Nästa steg i övningarna var att ta bort röda ögon i en bild som Kurt hade med sig. Kurt skriver en lathund, som även beskriver hur man kan använda lager-hanteringen i detta sammanhang. Lager är bra att använda eftersom den manipulation med bilden man gör, bara görs i lagret inte i ”huvudbilden”. Om man manipulerar och sparar flera gånger, så försämras kvaliteten i hela bilden, vid lageranvändning bara i en liten del (tror vi, inte helt säkra är vi).

Kurt


Upplösning eller bildstorlek

Bilder som är till för skärmbilder på en dator har en upplösning på 72 ppi.   För att du skall veta vilken upplösning du måste ha i kameran eller när du scannar med 100% av originalets storlek kan du använda följande lathund.

Upplösning i kamera/scanner

Skärm 72 ppi
Dagstidning 170 ppi.
Laserskrivare 250 ppi.
Bläckstråleskrivare 240 ppi.
Trycksaker 266 ppi.

Några exempel
Skall du ha bilden större än originalet du scannar? Då måste du både öka % och ppi när du scannar.

Du skall skicka en bild till en tidskrift som skall tryckas i offset. Bilden kommer att ha storleken 125 x 64. Ditt original är ett foto på 15 x 10 cm. En RIP för offset har en rastertäthet på 133 lpi. Nu är det bara att räkna. Originalet är bredare än bilden du skall montera och då är det inga bekymmer. Du kan läsa in bilden med dubbla rastertätheten för tidningstryck med formeln F x 133 x 2. Du skall alltså scanna in med 266 ppi på 100%.

Du skall skicka en bild till en tidning. Originalet är som vanligt ett foto på 15 x 10 cm. Den monterade bilden skall vara på fyra spalter. Det blir 45 x 4 = 180 mm. Nu har du en bild du skall förstora. Du kan räkna med formel [önskad ny bredd x 100 / originalets bredd = %] Det blir 180 x 100/150 = 120% . Du kan räkna med 1,2 x 2 x 85 = 204. Du skall läsa in bilden med 204 ppi på 120%.

F x 2 x lpi = ppi
F= förstoring
2= faktor för scanning
lpi = rastertäthet på utskriftsenheten
ppi= upplösning för scanner

 

Olika bild format

JPG
JPG eller JPEG - Joint Pictures Experts Group - använder sig av förstörande komprimering, vilket innebär att information tas bort från bilden när den lagras. Varje gång bilden sparas på nytt försämras den ytterligare.

Du kan själv ställa in hur mycket bilden skall komprimeras. En kraftig komprimering ger en liten fil med dålig bildkvalitet. En liten komprimering ger en stor fil där kvalitetsförlusten kanske inte syns alls.

I JPG-bilder kan du använda 16 miljoner färger (24-bitars). Formatet lämpar sig mycket bra för fotografier och andra bilder där färgerna är många och där du har stor detaljrikedom.

Spara inte bilden i JPG-format förrän du har arbetat färdigt med den - tänk på att kvaliteten försämras varje gång du sparar. Till dess bör du i stället använda dig av TIFF-formatet eller något annat format som inte använder förstörande komprimering.

 

GIF
GIF - Graphics Interchange Format - togs fram av CompuServe som en metod att effektivt överföra bilder via telefonnätet.

En GIF-bild kan innehålla högst 256 färger (8-bitars) och du kan ange att en av dessa färger skall vara transparent. Därmed kan du få en bild där bakgrunden bakom bilden syns i vissa delar av bilden, vilket gör att bilden kan ha till synes oregelbunden form.

GIF använder en icke-förstörande komprimering, vilket gör att den komprimerade bilden kan återskapas till 100 procent. Formatet lämpar sig mycket bra till bilder med få färger, teckningar och liknande.

Komprimeringsmetoden som används av GIF är patenterad av Unisys Corporation. Eftersom företaget vill ha betalt av alla programutvecklare som använder GIF, har ett nytt bildformat utvecklats som ersättare för GIF nämligen PNG.

 

PNG
PNG - Portable Networks Graphics - har utvecklats som en ersättare för GIF och kan liksom GIF-formatet göras "Interlaced".

PNG-bilden kan innehålla 24-bitarsgrafik (true color), medan GIF bara klarar 8-bitars. En annan skillnad jämfört med GIF är att PNG-bilden kan innehålla hela 256 grader av genomskinlighet.


Länklista för bildmakarna:

Till sidans början

Sidan senast uppdaterad 2008-10-28

Åter till senITel:s hemsida