senITel

Våra senITel-dagar 2019

Referat från 2018 hittar du här -
 ännu äldre kan du ta dig till längst ner på sidan.

 Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\FrontPage Webs\Content\senitel\images\rainbolg.gif

Datum Program
2019-01-24
lÅrsmötes- och terminsplanering m m

2019-01-31
Vi får en dos av DOS av Christer Nerving. Med mera. Kolla gärna föra dosen i referat från 170223

2019-02-07
Undrar just vad det blir som vi ska ta del av denna torsdag.

2019-02-14Ämneslöst

2019-02-21Christina Carlmark,  Telia Customer Academy,  ger oss en  bild av hur kunder och klagomål behandlas.

2019-02-28

Bengt Carlsson  inleder ett resonemang kring Industrialismen på 1800 talet och hur  Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket kom till.


2019-03-07Obestämt program

2019-03-14Smått och gott ur PC-tidningen.

2019-03-21Smått och gott ur PC-tidningen, fortsättning
2019-03-28Prel: Smått och gott ur PC-tidningen, fortsättning
2019-04-04
Prel: Smått och gott ur PC-tidningen, fortsättning
2019-04-11Kanske lite till av samma slag.

2019-04-18Skärtorsdag. påsklov

2019-04-25 20 år efter IT-yran. Anders Rockström minns och berättar om S-lab, Birgersson m m

2019-05-02
Lite av varje gissar jag att det blir.

2019-05-09 Vi får tyvärr INTE höra om”Framtidens TV” –  för vår föredragande  Alexander Hagring.har fått förhinder.
2019-05-16 Post- och Telestyrelsens anpassning till en alltmer uppkopplad digital värld. Catarina Wretman berättar.
2019-05-23 Jens Persson, Comhems teknikutveckling - sedan tar vi sommarlov


Material att ta till vid behov:


Göran Olaussons intervjuer med gamla Televerkare, finns på USB-pinne.

Ett eller annat inspelat TV-program med IT-koppling

Mejla gärna fler förslag till webmaster Pelle eller programchef Åke  

Här nedan följer referat från årets avverkade torsdagsövningar. Länkar till tidigare års mötesreferat finns längst ner


2019-05-23

Vårsäsongens avslutning blev en intressant överblick över teknisk och annan utveckling inom Comhem.
Jens Persson, som svarar för teknisk produktutveckling vid Comhem (som ju numera är en del av Tele2) var vår gäst och berättade initierat om vad som hänt och händer. Jens började sin karriär med en RAI-kurs i Televerket (efterföljare till Teleingenjörskurserna), men hoppade av då han fått blodad tand på KabelTV under en praktikperiod - och har sedan 1985 jobbat inom detta område.
     Det startade i Lund 1983 med 9 kanaler (varav 6 utländska). Koaxialkablar levererade 400 MHz men krävde täta förstärkarutrustningar. Adapter krävdes till äldre TV-mottagare.Under de första 10 åren fördubblades antalet kanaler (men man siktade storstilat mot hela 30), samma antal som i dagens basutbud. Bandbrerdden fördubblades också snart och man började med betal-TV. Och fiber började komma i nätet för att överbrygga avstånden. 1990 passerades miljongränsen för anslutna hushåll, huvudsakligen i storstäderna.
     I mitten av 90-talet inleddes (världens första) satsning på Video On Demand. 500 hushåll i Jarlaberg fick testa att boka filmvisning (man ringde en modempool) och TextTV användes för  interaktiv korrespondens. 1000 MHz bandbredd och en server på 200 Gigabyte (fyullde ett helt rum och kostade multum). Utbudet lanserades via en programkatalog i ringpärm som kompletterades successivt med lösblad  (bilden t.v.). Man samverkade också med VeckoRevyn bl a för att boka matlagningsprogram.
     Digital-TV var det dags för 1997. Introduktion av smarta kort för abonnemangen. Sedan har det gått undan värre, särskilt efter 2010. Kanalerna har blivit ca 400, HDTV och UHDTV har kommit, liksom  IP-TV och Tivo-tjänsten. Digitalboxarna börjar ersättas av inspelning i molnet. Streaming till alla, alltid och överallt är nu modellen.
     Nätet i fastigheter och lokalområden är fortfarande koax (och fortsätter att vara det),  Fastighetsägaren äger de lokala näten, i övrigt hyr Comhem nätkapacitet av stadsnät och Telia/Skanova. Kapaciteten har ökat med 40-50% om året (100 Mbps 2009, 1200 Mbps 2018 - 100 räcker bra för gemene man, men det gäller att visa att koaxen kan lika mycket som fibern). Och i en ny modemtyp har man port för 2.5 Gbps. Jens gissade att det handlar om 5Gb om ett par år och 10 Gb i mitten av 20-talet.
    Comhem finns kvar som varumärke, men är nu en del av bolaget Tele2- Vägen dit har varit lite stökig med olika ägare  och börsintroduktion alltsedan Telia tvingades sälja av kabelTV-enheten.vid samgåendet med Sonera (egentligen utan sakliga skäl och till ett onödigt lågt pris). Börsvärdet ökade successivt till storleksordningen 30 miljarder.
     I dag har Comhem 1,7 miljoner hushåll anslutna och framtiden är mycket ljus, menade Jens Persson, med Comhem blir Tele2 en skarp konkurrent till Telia. Men FM-radion kommer att försvinna från "tre hål i väggen".
     Efter denna duvning återstod  för oss bara att önska varandra en härlig sommar och se fram emot den höstsäsong som inleds den 25 september (och som nog någon hösttorsdag kommer att inkludera ett besök på Tekniska Museets kommande utställning av humanoida robotar).


2019-05-16

På terminens näst sista torsdagsmöte fick vi en intressant och trevlig insikt i Post- och Telestyrelsens verksamhet i en alltmer uppkopplad värld. Förmedlare var Catarina Wretman från PTS som kom åter till oss (förra gången april 2017).
     Vi noterade först att det i morgon inte bara är Norges nationaldag utan även den internationella telekom-dagen och att ITU för året har mottot "bridging thw standdardisation gap", främst då vad gäller samspelet mellan människa och maskin. Sverige har inom teleområdet, framhöll Catarina, ett internationellt inflytande som är betydligt större än vad som motiveras av vårt lands storlek.
     Sedan sist har framför allt två förändringar skett vad gäller PTS (förutom ny Gd och förändrad organisation):
1. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och uppmärksammats. Civilförsvaret har börjat byggas upp igen, och en del militära myndigheter har förvånat noterat att det inte längre finns något "sllsmäktigt" televerk som kan styra och ställa inom telekom-området.
2. Digitaliseringen fortsätter och tar ibland över den traditionella kundkontakten - bankkontor m m dras in. Digitala brevlådor ändrar förutsättningarna för Postnord, och utvecklingen ger problem inte minst i glesbygd. Det senare har föranlett >PTS att skapa en ny avdelning som kopplar samman post och digitalisering. Både nätanslutning och fysisk utdelning av försändelser. PTS har nu tre divisioner, för samordning av myndighetsstöd, för marknadsutveckling/konkurrensfrågor, för bevakning av samhällsbehov. Den sistnämnda hanterar telekommunikation, försvar och säkerhet m m.
     Här kom resonemanget in på sårbarheten i det moderna samhället, kontanternas framtid (som dock inte är PTS bord). Kravet på redundans i elförsöjning m m. PTS kan kräva beredskapsavgift från operatörer för att finansiera åtfärder som höjer robustheten, och t ex finansiera redundans. T ex stod PTS för halva kostnaden när Telia behövde införa ett nytt system för nycklar till stationer/anläggningar.
    Samspelet med operatörer präglas mer av dialog än av tillsyn, menade Catarina och man har ett bra förhjållande med alla operatörer, ett förtroende som det är viktigt att behålla.
     Bredbandsutbyggnaden saktar in något - det blir dyrare och går saktare när man ska nå perifera nätdelar. Men 81 % av hushåll och företag har nu 100 Mbps-anslutning (och yttelrigare 8 % kan lätt få det). Målet för 2025 är att 98 % ska ha fiberanslutning, vilket behövs för hastighetskravet 1 Gbps. Men tillräcklig kapacitet kan nås även med andra lösningar, typ radiolänk, för normala samhällstjänster är 4-5 Mbps tillräckligt. I extrema fall kan PTS gå in och finansiera telefonitjänst till hushåll som inte kan erbjudas normala lösningar.
     Inom ITU pågår resonemanen kring 5G. När det gäller frekvensfrågorna ser PTS inga större problem. Lösningar som ger självkörande bilar dröjer nog ett tag, trodde Catarina. Det blir tätare mellan masterna (men kanske kan lyktstolpar användas). Men det finns säkerhetsfrågor som måste hanteras, bl a hur kinesiska leverantörer ska hanteras, ovh USA agerar nu mot Huawei. Men det finns för svensk del f n ingen laglig tgruns för att PTS skulle kunna gå in och hindra operatörer att använda t ex Huawei-utrustning.
     När det gäller Internet kan noteras en internationell strävan att styrningen ska ske på internationell FN/ITU-basis och inte fortsätta vara ett USA-styrt fenomen. Även ICANN verkar i denna riktning. Och när det gäller GDPR finns det tankar om att ip-adresser kanske ska betraktas som privata uppgifter, vilket skulle försvåra för bl a ICANN.
     På bilden tar en glad Catarina emot föreläsningsarvodet (rött) av Åke P.


2019-05-09

Framtidens TV fick vi inte höra om, för vår gäst hade fått förhinder (förhoppningsvis har TV en framtid i höst i stället).

Så vi pratade om annat. Först om en bok som beskrev mobiltelefonin ur ett brittiskt perspektiv. Särksilt då kapitlet om GSM. Det ägnade sig me åt det industripolitiska spelet mer än åt tekniken som sådan. Striden stod mellan smalband eller bredband. Smalbandslösningen vann, kanske mest för att man såg problemen att nå ut i glesbygd med bredband. Thomas Haugs ledarskap i GSM-gruppen lovordades, bl a för hans vänlighet och tålamod. (Ja, den varan behövs det mycket av i en internationell arbetsgrupp, bekräftade Thomas, och bekräftade att industripolitiken har en stor roll). Baskonceptet för GSM och dess teknik för att hålla koll på vara alla användare finns i geografin står sig fortfarande även om vi nu sett flera nya G-generationer som inte minst ökat överföringshastigheterna.

Sedan grävde vi vidare en del i Åke P:s klipp ur PC-tidningen och hade ett resonemang kring lösenord. Hur säkra de är, om man ska byta ofta, om man ska ha många olika eller om man ska ha en lösenordshanterare. Kanske tvåfaktorinloggning. Det blir krångligt om man ska ha hög säkerhet, som kanske ändå ibland är en chimär.

Vidare noterade vi att Microsoft nu åter låter den som har Windows 7 eller 8 i sin dator byta gratis till Windows 10. Enligt tidningen går det till så här:

För att få tag på Windows 10 behöver du hämta en ISO-fil av operativsystemet här. Under installationen av Windows 10 måste du ange en giltig produktnyckel och det är nu som det alltså återigen går att använda en produktnyckel från Windows 7 eller 8. När den väl är godkänd sparar Microsoft informationen och du kan installera om Windows 10 utan att du behöver ange produktnyckeln igen.

Terminens återstående torsdagar ser det i alla fall ut att bli besök av externa föreläsare. Det ser vi fram emot.


2019-05-02

En tapper skara, begränsad i anrtal pga sjukdom och Tallin-utflykt, ägnade förmiddagen åt bl a:
- att bekymra sig över det faktum att storerbror har koll på var vi (eller i vart fall våra smartphones) håller hus, dygnet runt och världen över (en av dem som säljer våra platsdata har lovat sluta, men det finns antagligen flers). I SKellefteå lär man ha slopat närvarokontrollen i skolan, elektronisk kontroll håller ändå reda på vilka som är på plats.
-  att följa den stora älgvandringen som filmas och finns i  SVT Play. Vi kollade hur älg nr 41 0ch 42 tog sig äver älven i Junsele. TV-bevakningen går att följa även över helgen.
-  att titta lite på olika funktioner hos Google foto. Allteftersom man plåtar med sin smartphone blir det mycket bilder som lagras hos Google. Det går bra att söka bland dem med enkla sökbegrepp. Vi sökte t ex på "katt" bland en medlems bilder och fick fram en bild på ett dött marsvin (den mest kattlika bild som fanns i det arkivet). Och sökning på ortsnamn gav urval av bilder som var plåtade just där. Vi testade också att göra Collage av bilder och Animering.
- att se hur man för varje app i sin smartphone kan ange om den ska hålla reda på var man finns
- att begrunda för- och nackdelar med parkeringsappar.
     Som avslutning tittade vi på Televerkets film från 1934 - Hamiltons kurir. Den stod sig bra fortfarande.
    Med tillförsikt noterade vi sedan att terminens resterande torsdagar utlovar intressanta ut- och inblickar.


2019-04-25

Referat kommer, hoppas vi


2019-04-11

Dagen var huvudsakligen inriktad på tips ur PC-tidningen som Åke hittat.
     Vi inledde med att Johan refererade från Telias årsstämma den 10 april. Den hade förlupit i god ordning. Företaget har nu lämnat Eurasien bekom sig och siktar mot expansion i Norden.
     Johan läste upp ett inlägg som han gjort på stämman. Där kritiserades att Telia lagt ned den historiska hemsidan och sedan påpekades att den nya satsningen på Folknätet behövde anknytningar till historien. Uppmaningen var att företagsledningen borde fundera på att återupprätta den historiska hemsidan. Förslaget togs väl upp och VD framhöll att det historiska underlaget finns kvar,
     Telia International Carrier hade förbigåtts med tystnad. på stämman, även om det i årsredovisningen framgår att Telia driver världens största IP-nät (bilden) med över 230 anslutningspunkter i världen. De ekonomiska marginalerna är dock tunna.
     Åke mindes de problem som uppstått när persondatalagen införts och Telia behövde se till att hemliga försvarskunder kunde döljas i registren i TAD.
     Så gick Åke igenom PC-tidningen tips om hur man kunde få Microsofts kontorsprogram gratis om man har ett Microsoftkonto.
     Krister rekommenderade Omnipage för OCR-läsning av dokument.
     Apple har satsat på att ordna trådlös laddning av flera mobiltelefoner på en särskild laddplatta. Men nu har man gett upp projektet efter praktiska svårigheter.
     Slutligen diskuterades hur man kan förskjuta obligatoriska uppdateringar från Microsoft, så att de inte stör det normala arbetet under dagen.


2019-03-28

Fortsatta nedslag i artiklar och notiser ur PC-tidningen som Åke P hittat fick oss att diskutera bl a följande:
--     Det kommer snabbare routrar (WiFi6) och det är ju bra (fast priset är rätt högt). Antennerna blir flera. Men vad vi helst skulle vilja se är routrar som klarar av hela villor och lägenheter även om det finns betongväggar mellan router och dator. Och i det avseendet är kanske de nya inte bättre än de tidigare. Ett alternativ är att ha relästationer i lägenheten, kanske via elnätet (då slipper man ledningsdragning) – då är det en fördel om de använda uttagen ligger på samma fas.
--     I sammanhanget kom vi också in på val mellan WiFi och G4/G3. Det sker ju oftast automatiskt, men det finns lägen då man kan vilja välja mobildata före WiFi. Nu finns också (hos Telia) abonnemang som sparar oförbrukad pott till kommande månader. Sin förbrukning kan man se i appan ”Mitt Telia” (om man har Telias abonnemang
--    Om man vill fotografera i tämligen mörka miljöer så är Huawei P30 med Leica-optik ett fall framåt.
--    Vi såg också några exempel på alla de bluffmejl som fyller ens inkorg. Det gäller att inte falla för frestelsen att nappa på erbjudandena, än viktigare att inte använda några inloggningsuppgifter eller klicka på några länkar i dessa mejl. De är oftast lätta att känna igen på sitt innehåll eller åtminstone genom en koll av deras avsändaradress.
--     Vi tittade också på hur man kan avsluta sitt FaceBook-konto. Här kan du se hur.
--     Ett enkelt sätt att kolla vädret kan vara att skriva Väder i Chromes adressfält.
--     Skärmklippsverktyget i Win10 är bra. Samma funktionalitet erhålls dock enkelt med kortkommandot Win-tangenten + Skift + S. På smarta telefoner kan man i stället hålla in av/på knappen och sänk-volym-knappen samtidigt.
--     Vill man byta telefon från Android till iPhone finns en Apple-app ”Move to iOs”. Vill man byta åt andra hållet finns i Google Play Butik en app som heter ”Samsung Smart Switch”. Med dessa ska det gå enkelt att föra över allt väsentligt från den ena till den andra telefonen.
     Det finns mer tips att hämta på lager, så kanske blir det fortsättning nästa torsdag.2019-03-28

Det var årets hittills vackraste vårdag och det var dagen efter Ericssons bolagsstämma. Därför inledde vi med en liten rapport därifrån.
     VD  Ekholmsåg ljust på framtiden sedan en del uppstädningsarbete var klart. Och 5G-utvecklingen är också lovande även om en del frekvensfördelningsfrågor inte är avklarade ännu-
     Ericsson har gått in som stor sponsor i Tekniska Museet, men vi ska nog inte vänta oss något stort uppsving för Telekom-historia, det man främst är ute efter är att intressera dagens unga för teknikstudier så att det finns en bra framtida rekryteringsgrund.
     Vad som inte sades något om var Huawei och risker för kinesiskt teknikspionage.
     Vi konstaterade att det snart är bolagsstämma i Telia också. Kanske vill även Telia stimulera ungdomar att studera tekniska ämnen. Ett medel kunde vara att erinra om historien, där finns ju många förebilder inom svensk telekom. Men intresset att lyfta fram detta har i modern tid varit litet inom Telia.
    Ja, så där höll vi på och diskuterade så länge att Åke P nästan inte hann börja med sina tips och tankar från PC-tidningen (i vart fall inte innan referenten måste avvika vid halvtolvtiden). Så det blir kanske lite av den varan nästa torsdag.

2019-03-21

Åke P hade punkter kvar på sin lista från förra veckan (plus en del nylfunna tips). Men först tipsade Pelle C om en gratistjänst som snabbt och enkelt frilägger personbilder, dvs tar bort bakgrunden. Den kan sedan i ett lämpligt bildredigeringsprogram (t ex gratisprogrammet paint.net) läggas in mot en annan bakgrud. Tjänsten nås via adressen remove.bg . ´Bilden visar ett exemple där ordförande Johan plåtats vid ett Panggillemöte: Bilden har frilagts och lagts in  som ett nytt lager på vår hemsidas marsbild.
     Sedan resonerade vi kring ett antal vanliga sätt som elakingar föröker bluffa oss att låmna ifrån oss lösenord och kontonummer, skicka pengar etc, tacka ja till presenter och vinster etc. Allt detta förtjänar på sin höjd en plats i papperskorgen. Är man osäker på äktheten kan man kolla vilken avsändaradress som använts (kanske är den något helt annat än den bank mejlet påstår sig komma från). Ofta är det lätt att då bestämma sig för att kaste bort mjejlet, men det kan vara fake även om det ser ut att komma från en känd, normalt tillförllitllig adress.
     Vi diskuterade också om det var bra eller onödigt att skaffa s k skimsafe-kort som skyddar mot skimming, dvs obehörig avläsning och kopiering av ens kontokorts koder. Svaret är kanske ja, det är bra, men kanske inte särskilt nödvändigt, den som skimmar måste komma mycket nära ens kontokort för att det ska fungera. Och frågan är vad som bllir skimmat om man har flera kort som lligger intill varandra.
     Skrönor på nätet är också en sorts risk. Att jorden är platt går man väl inte på, men kanske nappar man på att strunta i att stänga av sin dator utan ha den i strömspar/viloläge. Det mår inte hårdvaran illa av, men programmen kräver att datorn - liksom mobilen - då och då startas om. Å andra sidan ska man också se till att ha sin dator påslagen tillräckligt länge så att alla uppdateringar hinner installeras.
     Mer eller mindre välformulerade hot om böter eller om avslöjanden om ens olämpliga surfande på skabrösa sajter kan också tas med en klackspark som förpassar dem till ppapperskorgen.l
     Vi konstaterade att om man vill ändra i sin E-postklilent från att använa imap (olagring på servern) till pop3 (lagring i datorn) kan det vara nödvändigt att installera kontot på nytt och ta bort kontots tidigare uppgifter (men inte mejlen förstås).
     Krister B berättade att hans nya pacemaker samlar info om varje slag hans hjärta gör och vid behov kan bluetooth-överföra informationen till läkare för analys. Och om vi har KOL kan vi räkna med att framgent själva få göra spirometritester som sänder data till vårdcentralen för kontroll av utvecklingen (hade marknadsseniorerna fått höra vid ett föredrag om e-hälsa nyligen),
     Kanhända bllir det ytterligare fortsättning på detta sätt nästa torsdag.

2019-03-14

Dagens rubrik hade lockat ungefär lika många som förra veckan. Men vi som var där fick tillfälle att diskutera en del kring olika tips och informationer som Åke P hämtat ur sitt liv- och husorgan PC-tidningen.
     En internationell jämförelse visade att ett dussin testade antivirusprogram alla var fullt acceptabla. Bland dem Windows Defender som ingår i Wiondows 10. Bland gratisprogrammen fanns en preferens för Panda, men man klarar sig alltså tillräckligt bra med det som redan finns i Windows 10.
     I Firefox finns ett inbyggt skydd mot cookies som spårar dig, vilket kan tala för att välja den webbläsaren framför t ex Chrome (Chrome har dock ca 2/3 av den totala  webbläsarmarknaden).
     Windows 10:s pekskärmsvänliga startmeny med plattor för de appar/program man vill ha tillgängliga. För många känns denna meny onödig - man är van vid att ha sina ikoner på datorns skrivbord (som ofta inte är pekskärm) och - för de mest använda - i aktivitetsllisten nedtill. Microsoft lär fundera på ändringar i senare utgåva av Windows 10 eftersom de flesta inte använder plattorna till höger på Start (se bilden). Det vore bra om rullningslisterna också blev lättare att hitta;  grå smala lister på svart bakgrund är inte tittarvänligt.
     PC-tidningen hade också en lista på de vanligaste lurendrejerierna på nätet. Ofta rör det sig om nätfiske, dvs avsändaren försöker ge sken av att vara en bank eller annat företag och vill att man ska uppdatera sina kontouppgifter. Det ska man förstås aldrig i sådana lägen. Kolla alltid var mejlet kommer ifrån (om inte dålilg svenska avslöjár avsändaren som falsk så gör oftast avsändaradressen det).
    Problemet med "fullt på servern" ventilerade vi och diskuterade för- och nackdelar med att använda imap kontra popo3. Vilket alternativ som passar bäst är rätt så individuellt.
     Snabba skrivare kollade vi också. Men kontaterade att en kanske viktigare faktor vid skrivarval är hur mycket bläcket kostar, och om man kan använda "piratbläck". Det gäller att bläcket och skrivaren kommer överens, har man tur kan man köra med "piratbläck" utan problem, har man otur kan det bli problem. Men om man vill spara bläck kan det vara bra att fundera på grad och typsnitt. T ex drar Arial betydligt mer bläck än Times New Roman. Nöjer man sig med att läsa på skärm går det inte åt något alls, då kan man koncentrera sig på läsbarheten.
     Se där, något av vad vi ägnade oss åt dena torsdag, nästa vecka blir det troligen fortsättning på samma rubrik, vi hann inte igenom allt på Åkes lista.

2019-03-07

En förmiddag utan aviserat program. Det återspeglade sig i ett ensiffrigt deltagarantal.
     Vi ägnade oss en stund åt IT-relaterade frågr och prövade en del praktiska kortkommandon.där Windowws-tangenten används (knappen ed Windows-symbolen på, ofta redvid Ctrl-tangenten nere till vänster på .tangentbordet. T ex Win+E för at öppna utforskaren, Win+D för att komma ner till skrivbordet, Win+S för att öppna sökfunktionen i Windows 10. Vi noterade också att tangentkombinationen Shift+F3 i de flesta ordbehandlingsprogram och i en del E-postprogram gör att versaler ändras till gemena, praktisk om man råkat skriva med CapsLock påslaget av misstag.
     Vår E-postadress senitel.@telia.com har nu - liksom de flesta av våra privata adresser - nåtts av budskapet att datorn blivit hackad och allt vårt porrsurfande registrerats liksom vi själva blivit filmade under detta surfande. Det rör sig förstås som vanligt om falsk information, och det hotfulla mejlet är bara att kasta utan att betala det bitcoin-belopp som den förmente hackaren kräver för att inte sprida sin info till alla ens kontakter.
     Sedan tittade vi på lite filmer som vår sportintresserade programchef Åke hittat på nätet .Det började visserligen med surfande, men inte på nätet utan på vattnet, och fortsatte med segling, där Australien lyckades erövra prispokalen efter 132 års total USA-domoinans. Dels tack vare skickliga seglare men också tack vare en ny utformning av kölen på segelbåten Australia II.
     Simhopp stod sedan på programmet i form av en film om Greta Johansson, som 17 år gammal år 1912 tog  Sveriges första kvinnliga OS-guld i just simhopp. Hon utvandrade sedan som så många andra till USA, i hennes fall pga en manlig amerikansk simhoppare. Programmet innehöll en del fina gamla filmsekvenser från Stockholm för över 100 år sedan.
     På facebook-gruppen "Det gamla Stockholm" finns mycket mer av den varan (men oftast inte fulltt så gamla och oftast stillbilder). Vinjettbild för den gruppen är Carl Akrells Stockholms-karta i färglagd version. Denne telegrafverkets första chef var även konstnär, och vi kan inte låta bli att ta in bilden här.2019-02-21 

Vid mötet uttryckte Mattias ett tack till styrelsen för det gångna årets arbete och framhöll särskilt Pelles insatser som webmaster som väsentliga för verksamheten.

Så gjorde Bengt Carlsson en bred genomgång kring industrialismen baserad på sina studier i ämnet under senare år. Han erinrade om att även om mekanisering av tillverkning förekommit redan vid vår tideräknings början, så var det först genom den industriella revolutionen vid 1700-talets mitt som det tog fart, främst i England. Den åtföljdes av en rad andra revolu­tioner på de kulturella, politiska, ekonomiska, transporttekniska, vetenskap­liga, tekniska, demografiska, energimässiga och digitala områdena. Bengt pekade på en lång rad detaljer under dessa rubriker.
     Industrialiseringen skedde i fyra steg: hantverk, förlagssystem, manufaktur och mekanisering. Tillgången på kol gav billig energi som med ångmaskinen gav kraft till industrierna. Produktiviteten i näringslivet ökade och det blev en betydande befolk­ningsökning som följd. Hunger och undernäring drabbade många och betydande delar av befolkningen utvandrade till kolonier.
     Utvecklingen i Sverige hade ett antal steg. Under perioden 1790-1815 skedde en jordbruksrevolution och en protoindustrialisering. Vi påpekade att A.N. Edelcrantz var en del av detta genom sin import av jordbruksredskap från England och skapandet av Lantbruksakademien, där han blev direktör från 1814. Under perioden 1814-1850 utvecklades bergshanteringen i Bergslagen, skogsindustrin i Norrland och textil­industri i Västergötland. Ett flertal liberaliseringar vidtogs under perioden. Därefter vidtog en period av expansion 1850-1890 då väsentliga näringspolitiska reformer genomfördes liksom en väsentlig representationsreform av riksdagen. Under perioden 1890-1930 skedde en andra industriell revolution då stora industrikoncerner bildades.
     Så flyttade Bengt perspektivet till Europa och den övriga världen. Många ansåg Europas dominans som självklar medan andra ansåg att andra dekar av världen var väl så viktiga.
     Vi fick se hur världens BNP fördelats under århundradena. Kina och Indien har länge minskat sin relativa andel, men tendensen har svängt efter det senaste sekel­skiftet. Så visades hur världens befolkningsökning har passerat ett maximum på 2,1 % kring 1970 till bara 1,2 % idag när världens befolkning är 7,5 miljarder människor.
     Bengt illustrerade fem euroasiatiska imperier som härskat över världen från Kina, Ryssland, Indien, Iran och det Osmanska riket. De ledde till betydande färder kring Indiska Oceanen och Stilla Havet.
     Mot slutet gick vi igenom de naturvetenskapliga och tekniska framsteg som varit viktiga och slutade med telegrafen. Gauss hade gjort en demonstration 1833, men uppfinningen kom till praktisk användning först vid järnvägen 1837 i England. Havskablar nådde över Engelska kanalen 1851, Atlanten 1866 och Stilla Havet 1902 så att telegrafen blev global under en 50-årsperiod., av stor betydelse för imperiernas framväxt. Signifikativt var att den första krigsinsatsen från Royal Navy i augusti 1914 var att segla till Emden och kapa alla Tysklands oceankablar, påpekade Johan.
     Så slutade ett fängslande fyrverkeri av kunskaper kring världens utveckling i stort.


2019-02-21

En inspirerande förmiddag blev det när vi hade chefen/rektorn för Telia Customer Academy, Christina Carlmark, på besök.
     Christina, valde i ungdomen mellan teknik och ekonomi. Det blev ekonomi, men  med bibehåpllet stort intresse för IT. Så när Telia erbjöd hemresa från USA för en anställningsintervju så nappade hon, med tanken att det kan väl vara kul ett år eller så. Nu är det 30 år och fortfarande kul, berättade hon. Det blev både teknik, miljö, marknad, reklam och kommunikation på vägen till arbetet med kundrelationer. För det är det som är huvudämnet inom Customer Academy.
     Hon har alltid försökt hålla sig nära kunderna, och nu handlar det om att utbilda de som är närmast kunderna. Utbudet av tjänster och produkter är stort, och det är mycket kundtjänsten måste kunna.  Man har ett team som bygger upp utbildningar, ofta i form av korta pass som den oftast unga personalen sedan släpps ut att testa i riktiga kundkontakter (om det är korvstoppning så är det i form av prinskorvar).
Det krävs nya sätt att lära för att fungera på en förändrad arbetsmarknad. Att skifta karriär under sin arbetstid blir mer regel än undantag.
     Ett andra team jobbar med hur vi möter kunden. Med 55 miljoner digitala besök och miljontals fysiska besök i 87 butiíker (plus 800 partners/återförsäljare) är det viktigt att ha en god kundpsykologi. Kunden ska känna att hens ärende blir löst, känna sig nöjd och förstå vilka möjligheter hen har hos Telia. Då behöver man använda rätta ord och rätt frågestruktur. Då går det fortare, kunden blir nöjdare – och vi säljer mer, hävdade Christina. Det är stimulerande, men jobbigt, även när det går bra. Från chefernas sida krävs coaching och feedback för att få personalen att känna att man växer. Feedback i form av såväl positiv som negativ kritik. Och ofta, inte bara som förr en gång om året. Fråga inte ”hur går det” utan ”vad är det som går bra (eller inte går bra)”, ”vad är det du gör som får det att gå bra, hur kan du göra mer av det, och när kan du börja med det?”
     Sträva efter att prata ”uppnåiska” i stället för ”undvikiska”. Till barnet som kommer kånkandes på den dyra kinesiska vasen, säg inte ”Tappa den inte!” utan säg ”Håll i den hårt!” Säg inte ”du måste”, säg ”du behöver”. Undvik att mismacha, t ex genom att ägna dig åt mobilen under ett möte.
     Det handlar om mellanmänskliga relationer Och lärdomarna i kundrelationer har positiva effekter även i privatlivets relationer, det får vi ibland indikationer på, bekräftade Christina
     Vi fick också intressanta smakprov på Christinas engagemang i miljöfrågor och en halv utfästelse om en ”Al Gore-föreläsning” vid senare tillfälle. Det ser vi fram mot.

     Så konstaterade vi också att årsmötet nu avslutats i god ordning. Uno Herrlin tackades för sina insatser i styrelsen och Jan Bergman välkomnades som ny styrelsemedlem. Jan tipsade f ö om den läsvärda boken ”Internet är trasigt” (Här kan du läsa det ganska långa förordet i boken, som ska komma i pocket).2019-02-14

Inget aviserat program denna torsdag, men vi var ändå ett nästan tvåsiffrigt antal medlemmar som kom - samvaron i sig har också ett värde. Vi kom att prata om skilda ting. Först om årsmötet som nu går mot sitt slut (troligen på söndag den 17) och hittills har det rullat på utan friktion. Den enda fråga som väckt någon diskussion var det inkastade förslaget att nästa år testa om det funkar med avkortning av tiden till en vecka - givetvis med möjlighet att utöka tiden om tidskrävande diskkusssioner och/eller omröstningar bllir aktuella. Var tredje medlem har hittills varit inloggad på mötet en eller (oftast) flera gånger, vilket får anses rätt så hyggligt.
     Vi konstaterade att om man köper e-prylar i dag så är det bra att veta tillverkare och modellbeteckning. Då har man chans att hitta en bruksanvisning på nätet - i tryckt form finns de ofta inte längre.
     Dokumentetionen av Televerkets/Telias historia på nätet är svår att httta. Ordförande Johan verkar för att det ska gå att hitta den på Tekniska Museets webbplats, f n kan man möjligen efter lmycket sökande hitta en del på "Internet archive" som sparar på gamla hemsidesvarianter.
     Digitala modeller heter ett stort forskningsprojekt på Tekniska Museet som hittills bl a står bakom en digitalisering av årsboken Daedalus utgåvor och en 3D-animation av Polhems "mekaniska alfabet", en bok och en utställning.
     Så tittade vi på en pr-film om Televerket Radio från 80-talet - "Det ligger i luften" där man utan nåpgon falsk blygsamhet belyste de flesta av de verksamheter som då bedrevs. Filmen finns på Youtube.
     Åke P visade bilder från sin dammiga miljö nära rivningen av Farsta sjukhus och berättade om den begynnande befolkningen av "Telestaden" i Farsta. Men också om vikten att stava rätt när man söker. Är man osäker kan man i Windows nöja sig med att i dokumentmappen skriva begynnelsebokstäverna i orden man söker, åtskilda av mellanslag (t ex ger "j m l" träff på Johan Martin-Löf).
     Microsofts klassiska webbläsare Internet Explorer är nu så gammal att Microsoft vädjar till användarna att gå över till Edge, som fungerar bättre. Men även för Edge planeras förändringar så att den troligen kommer att byggas upp på samma plattform som Chrome (Chromium). Chrome är den webbbläsare som f n används av två tredjedelar% av alla surfare, ca 67. På andraplats kommer Firefox med ca 10%, medan Edge och Safari har omkring 4% vardera. Internet Explorer används fortfarande av 8-10%.
     Ja, det var en del av dagens lite spretiga meny.


2019-02-07
Dagens program var lite löst i kanterna, men vi roade oss med diverse ting.  Pelle Carlson hade just stött på en  enkelt och gratis möjlighet att skapa en egen hemsida hos portfoliobox (https://www.portfoliobox.net/se), lämpat för den som vill lägga ut bilder. Gratisversionen ger möjlighet till 50 bilder och 10 sidor. På portfoliobox hemsida finns också länk till en kurs från Moderskeppet, där åtminstone de första lektionerna är gratis. Pelles snabbtest hittar du på www.pelle.pb.online. Vill man ha mer än gratisinnehållet blir det ganska dyrt och då är kanske andra hemsidesalternativ att föredra - det finns många.
     Vi testade också bildsökning på Google och noterade att bilder på andra personer än den man sökt kan komma upp, t ex kommer en hel del senitel-medlemmars bilder upp om man söker på pelle carlson (beroende på att det är han som tagit bilderna).
     Åke Persson visade hur en hel del spam som erbjuder förmåner till synes kommer från kända företag (t ex flygbolag). Men de är från andra och skummare typer. Generellt gäller det att slänga allt som förefaller vara för bra för att vara sant och inte nappa på erbjudanden utan att läsa det finstilta - man kan lätt binda upp sig för höga abonnemangsavgifter om man iinte ser upp.
     Skilda möjligheter att slippa spam diskuterades, liksom deras för- och nackdelar. Inget spamfilter tar hand om all spam, men alla spamfilter verkar då och då styra undan ett och annat mejl som inte alls är spam, så man måste ändå hålla ett öga då och då på var som hamnat i skräpposten.
     Åke noterade också att många casinon på nätet (och de är MÅNGA).kräver att ens eventuella vinster återinvesteras i nya spelomgångar, flera gånger innan man kan få ut vinsten. Om den finns kvar då.
     Windows 7 är på väg ut. Uppdateringar upphör om ett år. Men det går naturligtvis att använda programmet längre än så. Fast ju längre man gör det desto större risk att nåpgot blir galet - dock påpekade en deltagare att han fortfarande med stor framgång använder Windows XP, så det är ingen brådska.
     Åke gav också några tips rörande MS Office, bl a följande:

     Slutligen noterade vi att årsmötet nu är igång, några inlägg från deltagare fanns redan gjorda i vårt Forum.


2019-01-31
Förra gången vi gav oss i kast med det gamla DOS under Christer Nervings kunniga ledning (det var redan 2017-02-23) lärde vi oss de sex mest användbara kommandon i dos. Nu fick vi se hur man kan lägga in kommandon i en s.k. bat-fil som sedan körs. Vi fick till vår häpnad se hur resultatet kunde matas till en fil för att efteråt bearbetas i ett ordbehandlingsprogram.
Att konstruera s.k. pipes demonstrerades också. Man kan, som LEGO-bitar, koppla ihop många dos-program i en kedja ("pipe") där resultatet från ett program matas direkt in nästa program o.s.v.   T.ex. kan data eller text filtreras, sorteras och ändras i många omgångar.


2019-01-24
Nytt år, nya torsdagsförmiddagar på Tellus fritidscenter nära Hornstull. Runt dussinet deltagare hade halkat sig hit.
     Vi noterade att TF (vår paraplyorganisation) förhandlat fram bidrag även för det nya året (och att de dessutom blir lite höjda, eftersom det finns pengar i kassan också). Årsmtet i TF kolliderar med Telias bolagsstämma, inte i rummet men i tiden eftersom mötet sker på Ålandsbåt 10-11 april.
     Vi pratade en del om problem med anonyma betalningstransaktioner (när vi handlar på kort i matsalen på torsdagar så kommer räkningen från något som heter ISS t ex). Om hur kraven på ökad säkerhet på nätet, inste minst vid betalningar, leder till krångligare procedurer för inloggning etc. Med mera.
     Åke visade en videopresentation av micro:bit, en programmerbar liten pryl (bilden). Så här beskrivs den på säljarens hemsida: "en dator i fickformat som du kan programmera, anpassa och kontrollera för att ge liv åt dina digitala idéer, spel och appar. Med sina blott 4 x 5 cm är BBC micro:bit formgiven för att vara rolig, enkel att använda och för att låta användarna skapa allt från spel och animationer till skrollande berättelser i skolan, hemma eller på resan. Allt du behöver är fantasi och kreativitet. BBC micro:bit är fullt programmerbar. Det betyder att dess LED:ar kan programmeras individuellt, precis som dess knappar, ingångar, utgångar, accelerometer, magnetometer och Bluetooth Smart Technology. BBC micro:bit har en webbsida full med programmeringsspråk, lektionsplaner, guider och roliga idéer för att få ut det bästa ur micro:bit (www.microbit.co.uk)."
     Vi konstaterade också att årsmötet börjar om två veckor och att möteshandlingar nu börjar dyka upp på nätet.
     Vårens torsdagsschema är ännu tämlligen tomt och vi diskuterade hur vi kan fylla det med innehåll. Det har gått bra tidigare år, så det ska väl blir något i år också. Tips är givetvis mycket välkomna.

Nedan kan du klicka dig fram till referaten från tidigare års torsdagsmöten.                                          

 20172016201520142013

2012

 2011

2010

 2009

  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 våren 99

hösten 99

 våren 98   hösten 98   1997 

Sidan senast reviderad 2019-05-09                                                                                                                                                                       Åter till  senITel:s hemsida.