senITel

Våra senITel-dagar 2017

Referat från 2016 hittar du här -
 ännu äldre kan du ta dig till längst ner på sidan.

 Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\FrontPage Webs\Content\senitel\images\rainbolg.gif

Datum Program 
2017-01-26Nytt år, med -än så länge - nya blanka rader. Några av dem kan vi säkert fylla efter den planering som sker i dag.
2017-02-02Christian Ewerlöf från SeniorNet kommer och  försöker räta ut de frågetecken vi fortfarande kan ha vad gäller Windows 10
2017-02-09Kanske finns det en hel del fortsatt att diskutera kring Windows 10, frågor och problem som rör våra datorer, en "problemlösardag" (kn vi inte lösa problemen så kan vi i alla fall släppa dom lösa)?
2017-02-16Inriktningen är att vi denna torsdag ska titta på video om Bill Gates och Steve Jobs och kampen mellan Microsoft och Apple.
2017-02-23Gammalt och nytt. Christer Nerving ger oss en liten lektion i DOS (repetition för en del, nytt för andra) och Till Mayer visar på nya möjligheter i Android
2017-03-02Troligen tittar vi på en film om Jan Stenbeck  (Kinnevik, TV3. Comviq, Tele2) Eller annan film.
2017-03-09Nya möjligheter i Android m.m. berättar Till Mayer om
2017-03-16Inget senITel-möte denna torsdag. Men Panggillemöte på samma adress för många av oss.
2017-03-23Till fortsätter sin genomgång av Android från den 9 mars. Sedan blir det dags att dryfta våra egna dataproblem. Om vi iinte har några så blir det nog videoåterblickar.
2017-03-30Björn Norrbom berättar om "'Vad jag gjort av det Telia lärde mej" (eller nåt liknande)
2017-04-06Vi får celebert besök från Post- och Telestyrelsen när vice Gd Catarina Wretman kommer och berättar om aktuella telefrågor som berör  PTS
2017-04-13Skärtorsdag, då tar vi påsklov
2017-04-20Det lutar åt att vi tittar lite på den senaste versionen av Widows 10, Creators Update. Och på lite film också kanske.
2017-04-27Inte klart ännu
2017-05-04Inte klart ännu
2017-05-11Inte klart ännu
2017-05-18Inte klart ännu
2017-06-25Kristi Himmelfärdsdag, då har vi nog tagit sommarlov
Nedan några tänkbara "tidlösa reservämnen" som kan läggas in i tidsschemat med kort varsel om/när det uppstår luckor i planeringen.
Göran Olaussons intervjuer med gamla Televerkare, finns på USB-pinne.
Ett eller annat inspelat TV-program med IT-koppling
Mejla gärna fler förslag till webmaster Pelle eller programchef Åke  

Här nedan följer referat från årets avverkade torsdagsövningar. Länkar till tidigare års mötesreferat finns längst ner
2017-04-20
En diversetorsdag. Jan Bergman tipsade om en webbsida - livemap24.com -  där man kan se vilka allmänna kommunikationsmedel som rör sig i närheten, i nära nog realtid. Så man kan se om det lönar sig att springa till bussen,  T-banan eller pendeltåget.
   De röda är bussar, de blå T-bana, de gröna tåg. En klick på t ex en buss ger info om linjens nummer och sträckning (funkar dock inte  på den här bilden som visar trafiken på lördag förmiddag.
     Åke Persson påminde i sammanhanget om SL-appen som visar avgångar för samtliga SL-fordon i närheten i en förvald punkt i geografin. Luftfartsverkets info om ankomster och avgångar vid Arlanda nämndes också.
     Sedan ägnade vi lite tid åt att kolla in Windows 1´0 i dess senaste version som kallas Creators Update (eller 1703). Återigen som att installera hela Windows på nytt (och i framtiden blir det visst två stora uppdateringar per år), men skillnaderna för den normale användaren är inte så påtagliga.
     Det inbyggda säkerhetsprogrammet Defender uppges ha fått en rejäl uppgradering - kanske onödigt att skaffa något annat.
Det går att efter några knapptryckningar spara utsnitt av bildskärmens bild (vi tyckte dock att det var väl så enkelt att använda det vanliga skärmklippsverktyget.
     Det går nu att  - som i många smartphones - att samla flera i en mapp/ruta/panel  på Start. Kan vara bra om man vill ha många program tillgängliga.
     Det går att i Edge (temporärt) spara flikar i form av miniatyrbilder som uppdateras så man alltid ser deras aktuella situation. Om  man inte behöver den realtidsinforn så kan man som tidigare fästa småikoner för önskade flikar längst upp till vänster om de vanliga flikarna.
     Om datorn har kamera kan man ställa in så att datorn stängsför användning av andra när ägaren försvinner "ur bild".
     Paint-programmet har fått möjlighet att hantera 3D-bilder. Det finns många nya val för temabilder och bakgrundsfärger. Och man kan få skärmen att skifta färgtemperatur från typ blått ljus till typ rosa ljus inför natten, vilket uppges göra det lättare att somna om man jobbat vid datorn på kvällen. Med mera.
     Den här uppdateringen kommer att pushas ut till alla med Windows 10 under den närmaste tiden, men det går att göra ett aktivt val att anstå med förändringen i upp till ett år. Och framför allt kan man ju ställa in sina aktiva timmar (default 9-17) och därmed tala om för nätet att datorn inte får stängas av under denna tid utan ägarens medgivande.
     Åke påminde också om sajterna leta.se och birthday.se som han har stor nytta av. Den förra är en "gammaldags" portal  som mycket kan nås genom, den senare håller reda på svenskarnas födelsedagar och uppdateras också snabbt när någon lämnar det jordiska.


2017-04-06

Betydligt fler på plats denna torsdag. Så var det också en gäst med stor betydelseför telemarknaden - Post- och Telestyrelsens vice Gd Catarina Wretman som stod på programmet. Hon arbetade på Televerket Radio från 1988 med frekvensplanering m m och följde med till Telestyrelsen (numera PTS) 1992, där hon nu har ett övergripande ansvar.
     PTS har ca 300 anställda - ekonomer, jurister, ingenjörer. 280 miljoner tar man in i avgifter (för radiotillstånd o dyl). 340 miljoner står staten för och de används för olika samhällsåtaganden. Målet med arbetet är att alla i Sverige ska ha tillgång till telefoni och bredband och postgång.  Marknaden ska ha en väl fungerande konkurrens och tilldelningen av radiofrekvenser skall ske optimalt; två mål som inte är helt enkla att förena. Avgörande blir här den långsiktiga konsumentnyttan, inte maximal konkurrens.
     PTS roll var från början främst reglerande (med lagar och EU-direktiv som bas) men har successivt  blivit
mera stödjande och lrådgivande.  Verktygen man har är att hitta och undanröja problem,  upphandlingar (t. ex. för att täckningskraven ska nås i glesbygd) och förstås också en del tvingande åtgärder. Men myndigheten råder inte över kommunernas självbestämmande, vilket ger en del problem, t.ex. kan Stadsnät ibland hindra andra att anlägga fibernät genom grävförbud).
     För att ge personer med funktionsnedsättning lika villkor används ca 140 miljoner om året till bildtelefoni, nummerupplysning, främjande av innovationer och "design för alla" av tjänster.
     För att främja konkurrensen råder skyldighet för dominerande aktörer, något som  Telia ju fått känna av. Men frågan är hur dominerande Telia kommer att vara framöver. Kanske är det dags att se kopparnät och fiber som två skilda marknader och då är Telia inte så dominant inom bredband. På sikt bör alla nätoperatörer vara tvungna att släppa in alla tjänsteoperatörer, menade Catarina.
     Rätt till telefoni och Internet (1 Mbps) till rimligt pris gäller för alla hushåll och företag, men begäran måste vara rimlig. Och man kan inte begära en viss tekniklösning. Målen är dock högt satta. 95% av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbps år 2020, och 98% ska ha 1Gbps 2025.  För att nå dem krävs mycket av stat och kommun, och både marknadsaktörer och slutanvändare måste investera i den nya tekniken.
     Utrvecklingen hittills är god. Tillgången till minst 100 Mbps bredband är 71% och på tre år har tillgången till 10 Mbps i mobilnäten ökat från 42 till 67 %. På sikt blir alla accessmetoder trådlösa, spådde Catarina, men fram till alla modem och basstationer blir det fiber som gäller.
 Trenden  är att alla tjänster tillhandahålls i ett nät, via IP. Etersända media är inte en självklarhet i framtiden. Nätkraven kommer att öka, t ex måste reservkraft alltid finnas, särskilt i glesbygder.
     Förmiddagen räckte inte till allt, bl a fick vi hoppa över frekvensfrågorna och PTS' arbete i ITU. Men det som hanns med var intressant och vi hade många frågor och en del farhågor, t ex den växande risken för terrorangrepp på nätet som slår ut infrastrukturen i vårt allt känsligare samhälle.  
      Därmed sa vi Glad Påsk till varandra, för på skärtorsdag är det inget senITel-möte.


2017-03-30
Förvånansvärt få hade hörsammat kallelsen till dagens möte. Synd om dem som inte kom, de missade en hisnande exposé av vad Björn (Nalle) Norrbom ägnat sig åt sedan han slutade i Telia. Styrelseuppdrag, ofta som ordförande, i ett otal bolag, inte sällan av typ riskkapitalbolag. Med verksamhet av skiftande slag, ibland med tele/IT-anknytning. Med verksamhet i Sverige, i Europa, Asien och Arabländer. Arkwright, Sivers IMA, LGP, Mera mat, Lek mer, Teleplus, SatSafe, Mandata, Ego System,  On-Communication, WPS4, Compound Semiconductor Technology, för att nämna några. En och annan konkurs blev det, men också en hel del framgångar där förlustsiffror snabbt vänts till god vinst.
     Bland verksamheterna: Leksaksförsäljnng på nätet, lansering via recept av små matleverantörer, internetleverantör till engelska företagskunder,  transpondrar som håller reda på dyra prylar (typ Ferrari) åt sina ägare, mikrovågslänkar för företagskommunikation, vattenrening med hög effektivitet, mikrolasrar för fiberkommunikation med minimal efffektförbrukning  etc etc.
     Några års jobb i arabländer gav förståelse för muslimer och många nya erfarenheter, från solnedgång i lerhyddemiljö till gröna fotbollsplaner i ökenmijö, där priset inte spelar någon roll.  Andra gånger spelar pengar roll, det kan behövas sedlar i passet för att få det granskat och det kan behövas goda kontakter i Kuwait för att snabbt bringa fram 80 miljoner (dollar) till nyinvestering .
     Bland obehagliga överraskningar redovisade Nalle enorma advokatkostnader efter en stämning trots att domstol förklarade stämningen ogiltig, avslöjanden i pressen om kollegors tidigare (skör)levnad,  skattesmitarskandaler. Och ett nyskurat torg, där orsaken till renligheten var att ett trettiotal individer skjutits där dagen innan.
     Nalle menar att han nu börjat trappa ner lite. Vilket inte hindrar att han är engagerad i ett flertal företag och projekt.  Biodiesel framställd från oljerester från bl a restauranger, som  gör dieselbilar konkurrenskraftiga med elbilar från miljösynpunkt (70 tankställen f n).  Radioutrustning som effektiviserar renhållningen i Norrland (halverad helikopterkostnad  för bevakning av renarna).  Special-appar för KI, Dramaten m fl. Säkerhetssystem garanterat fria från "bakdörrar". Med mera.
     Ett rättvisande referat är knappast möjligt att göra, ni som inte var med får nöja er med detta hopkok. Vi som kom fick dessutom som bonus ett recept på en enkel och god förrätt av Nalle.

 
2017-03-23
Efter uppehållet pga Panggillesmöte den 16 mars återupptog vi nu ämnet från den 9 mars och Till Mayer visade ytterligare möjligheter och appar i sin Android-smartphone. Bland de generella symbolerna nedtill på telefonens skärm ger triangeln (vänsterpil) förflyttning ett steg bakåt och kvadraten ger ett fliksystem över de appar som varit i bruk, en sorts dagbok (det går att tömma den).
     Bilder som kommer via SMS läggs i telefonens internminne. För att flytta dem till SD-kortet använder Till appen File Commander, som ger möjlighet att flytta filer och mappar ungefär som ién PC. Med tjänsten PC-filöverförinig kan filer delas till  de som är anslutna till samma nätverk via en webbadress.
     Man bör se till att under Inställningar/Display  inte ha "handskläge" aktiverat, det gör skärmknapparna känsliga (så att de ska kunna fungera när man har vanligahandskar), alltför käpnsliga för normal användining.
     En app som heter Altimeter gör det möjligt att använda telefonen som höjdmätare (vi befann oss 22 m ö h, visade det sig).. Med Google maps kunde man också se hur snabbt man förflyttar sig. I båda fallen utnyttjas satellitsignaler. Kanske ska man inte lita atlltför blint på resultaten, erfarenheter av appen Taxi (Stockholm) gav vid handen att bilen kunde komma till en plats 40 meter bort vilket i värsta fall gjorde att bilen inte hittar passageraren. För att följa flygtrafiken i världen finns en app Flight radar som visar vad som rör sig i luften. För en liten avgift talar den också om vilka bolag planen tillhör.
     Till har Norton mobile security i sin smartphone och får bl a grön, gul eller röd signal när han kollar nya appar. Är det rött ljus bör man undvika appen.
     Johan Martin-Löf gav också ett referat från föregående dags årsmöte i Teleseniorernas Förbund, som blilvit lyckosamt . Ny ordförande i förbundet blev Gunilla Gunnarsson från STS och en representant från senÍTel kom också in i styrelsen, nämligen  Gullan Sandström från Göteborgsgruppen. Mer info finns på www.teleseniorerna.se


2017-03-09
Till Mayer (närmast kameran i bild) gick igenom ett antal funktioner i en modern Android-smartphone som han funnit användbara. Han betonade dock att det kan se olika ut beroende på telefonmodell och Android-version (själv hade han 6.0.1), Och vidare in- eller utveckling sker hela tiden. T ex fungerar inte mobilt BankID längre på vissa äldre modeller.
     Tre grundsymboler nederst på displayen: Triangel, Hus och Kvadrat. Lelder ett steg bakåt respektive till den startskärm du vill ha och till snabbåtkomst till de appar/funktioner du nyligen utnyttjat. Vilken menysida huset ska leda till kan man själv bestämma om man håller fingret där en stund.
     Bland alla inställningar (kugghjulet) finns möjlighet att stänga av påringningar och aviseringar och ställa in under vilka tider man inte vill bli störd. Det går också att ställa in teckenstorleken på skärmen så att de blir läsliga för en skumögd åldring. Via kamerainställningar kan man styra om ens bilder lagras på ínternminne eller SD-kort. Även nya appar kan - åtminstone delvis - styras till SD-kortet i stället för till internminnet.
     Även om telefonen är låst kan den visa information, t ex vart den som hittar den kan ringa. Uppdatering av appar kan kosta en hel del Megabyte och bör därför helst ske när man är WiFi-ansluten. Sådan inställning finns också. Inför en utlandsresa kan det vara lämplilgt att i förväg komplettera Google maps med en karta över trakten dit man ska, så att den är offline- lagrad i telefonen.
     Till visade också appar som han har för att hålla telefonen i trim, t ex Avast Cleanup och ANC Cleanup. Precis som i Windows 10 kunde också noteras att tre små prickar kan leda till en rad inställningsmöjligheter.
     En modern smartphone är utan tvekan en mycket innehållsrik och sofistikerad dator som kräver en hel del av sin ägare och vi får nog anledning att återkomma till detta ämne fler gånger, för frågorna var många och Till hann inte med riktigt allt han hade tänkt sig.

 
2017-03-02
Denna gång var det film-tajm. Drog inte så stor publik som vanligt och vi som var där kan bara beklaga dem som inte var där, för det var en intressant återblick på en del av Jan Stenbecks framgångsrika, men ibland svajiga, karriär.(Del 2 i en serie av 3 program). Men ni kan ta skadan igen genom att surfa till https://www.youtube.com/watch?v=dTQ3vQJYrVE och titta.
     Den skildrade perioden - 80-talet och 90-talets början - inlelds med att Stenbeck säljer av det mesta (utom Korsvik) för att få investeringskapital. Hans mobiltelefoniverksamhet var begränsad (10% av svenska marknaden) och gav ingen vinst på länge än. Bolaget Millicom skapades, och det jagade mobillocenser inte minst i utvecklingsländer. Bolaget Vodafon bildades och växte, och man fanns så småningom i 36 länder..
     
Reklamfinansierad TV-sändning via satellit blev nästa satsning, Som första privata bolag satsade Stenbeck in sig på 10 % i Astra-projektet för en europeisk TV-satellit. Men det dröjde och man hurde in sig via andra satelliter och startade TV3 . Genom att sända från utlandet och rikta sig till hela Skandinavien med reklamen kunde de svenska lagarna kringgås.. Via tidningen Z skaffade man sig erfarenhet och programledare. Och genom taktiskt agerande snodde man sändingsrättigheterna till Hockey-VM i Sverige, vilket tvingade SVT till särskilda insatser för att få sända programmen (med 15 minuters försening).
     När sedan Astra-satelliten kom upp var de lelgala problemen överspelade. -Men Wallenberg-sfären ville vara med i leken och skapade TV4, som skulle bli marksänd, men som började via satellit.  Stenbeck lierade sig dock med socialdemokratiska ledare och  lyckades få licensen till sitt TV3 när politikerna skulle välja bolag för den tredje marksända kanalen.
     Valet stod för dörren och efter en del spel bakom kulisserna inleddes ett samarbete mellan TV3 och TV4. Stenbeck var definitivt Sveriges nya mediekung i början av 90-talet.
     Sedan kom  Comviq som fick en gsm-licens, men det är en annan historia.
     Vi noterade också att  ett nordiskt samarbete är på gång inom 5G-satsningen. Man hoppas kunna upprepa framgången från succén med Nortisk Motbiltelefoni, NMT. Om det inte blir en gemensam EU-satsning så tänker de nordiska lnderna och Baltikum att driva en egen gemensam linje. hävade digitaliseringsministern Peter Eriksson vid den stora mobilmässan i Barcelona nyligen.
Vi lär återkomma till ämnet.


2017-02-23
Gammalt och nytt hade annonserats inför denna torsdag. Det gamla var dock så intressant att det nya får anstå till senare möte. Det gamla var i detta fall DOS (Disk Operating System) som Bill Gates köpte på sig och vidareutvecklade för att sälja till IBM (såg vi på förra veckans film). Vår trogne torsdagsdeltagare Christer Nerving  har rik erfarenhet sedan tidigare år av DOS och han gav oss nu en inblick i hanteringen av några användbara koder i DOS. Såväl DOS som MacOS och Linus har sina rötter i Unix.
    Att stora delar av DOS lever kvar även i bakgrunden av Windows 10 är uppenbart. Där kommer man åt DOS-promten  genom att högerkilcka på start-knappen och välja Kommmandotolken. Sedan är det vit text på svart bakgrund som gäller.  Kommandoprompten som kommer upp går till användarens del av hårddisken och visar t ex C:\Users\senitel> och väntar på kommando.
     Några kommandon att lägga på miinnet:
CD (change directory) för att välja katalog
CD.. för att klättra ett steg i filhierarkin
DIR  för att lista mappar och filer i vald katalog)
FIND för att hitta filer
X: för att byta disk/partition , i detta fall till X
REN (rename) för att döpa om en fil/mapp
MOVE för att flytta en katalog/fil
FC för att jämföra filer och se skillnaderna.
TYPE visar innehållet i en textfil.
Dessa och alla andra kommandon kan man få information om genom kommandot HELP
Kommandon kan ofta kombineras med olika attribut efter snedstreck, t ex DIR /P (page) för att visa en skärmsida i taget av en lång radda. Eller DIR /? för att få info om vilka attribut som kan användas för det kommandot.
    Ämnet väckte många frågor och stort intresse, även om de flesta av oss nog inte går hem och börjar knåpa i DOS. Men Christer hävdade att han hade nytta av små program som han kunde skriva och köra i DOS.
     Vi noterade också att årsmtet nu var avslutat och Pelle presenterade statistik som visade att vi haft något fler aktiva deltagare än tidigare och att inläggen var ungefär lika många som vanligt men antalet trådar var väsentligt lägre än tidigare - en följd av den nya ordning som prövats i år osh som förefaller ha tilltalat deltagarna.

     
2017-02-16
Efter att en stund ha ägnat oss åt det pågående årsmötet, och det klarlagts att Göteborgs-gruppen inte var bortglömd eller ekonomiskt missgynnad så tittade vi på video från nätet. Det avsnitt ur National Geografics serie American  Genius som handlar om Steve Jobs vs Bill Gates
     Dramatiseringen gjorde väl att allt inte var helt verklighetstroget, men programmet gav en intressant bild av hur dessa två giganter i datavärlden börjat i liten skala, nått stor framgång (tidvis också motgång) och varit både hårda konkurrenter och beroende av varandra.
     Och hur vi alla blivit beroende av deras produkter och tjänster, kan man väl tillägga. Sedan är förstås själva teknikutvecklingen  och förändringen av  interfacet  mellan maskin och människa intressant att bli påmind om. Nästa vecka ska vi göra det rent konkret genom att ägna en stund åt DOS- och dess kommandon på svart skärm som Bill Gates (köpte in och vidare)utvecklade för att möta krav från IBM och som sedan klätts i Windowskläder, men som fortfarande finns kvar i botten på Windows 10.


2017-02-09
Vi konstaterade först att årsmötet nu var igång på vårt Forum. Sedan blev det en litetavvarjeförmiddag.
     Inspirerade av förra torsdagens genomgång dryftades en del ytterligare problem och möjligheter i bl a Windows 10. Vi förundrades över vad som fått Microsoft att genomföra en del försämringar genom att ta bort möjligheter som tidigare fanns. Och det allmänna problemet att nya upplagor av t ex officepaketet antagligen är bra för den som startar i dag, men medför krav på nyinlärning.
     Vi konstaterade också att det nog inte gick att ta bort appen X-box med rimliga medel. Kanske var det heller inte önskvärt, för appen används nog för en del spelprogram m m som inte är kopplade till hårdvaran X-box. Att det faktiskt gick bra att ändra tiderna för aktiva timmar fastställdes också.
     För varken första eller sista gången diskuterade vi problemen med de många och stora uppdateringar som kommer mer eller mindre oombedda. Att låta datorn stå på konstant underlättar för stora uppdateringar att hinna komma fram och installeras. Och det är antagligen bra för datorns funnktion också att sliippa ideliga på- och avstängningar med de temperaturvariationer som då frestar på lödningar och annat. En overksam PC som står i sparläge drar ca 20 W.
     Bläckskrivare kan också gärna stå påslagna, de drar mindre bläck då. Erfarenheter av "piratbläck" kontra originalbläck dryftades också och de var radikalt olika. Har man tur passar ett visst bläck bra till ens skrivare även om det inte är original. Har man otur sabbar det skrivaren.
     I applistan i Windows 10 döljer sig en hel del under bokstaven T och uppslagsordet Tillägg. T ex ordbehandlingsprogrammet Wordpad och Skärmklippsverktyget.
     Möjligheten att kunna förhandsgranska filer till höger i utforskaren uppskattades, liksom det nya enkla sättet att skifta mellan Detaljlerad lista och Ikoner när man tittar i bildmappar (längst ner till höger).
     Åke Persson visade några nya funktioner i sin iPhone. Man kan ljusa upp en bild eller mörka ner den vid behov. Och stillbilder kan tas som resulterar i en sekundkort video, en stillbild som rör lite på sig innan den stannar. Frågan var vad det skulle vara bra för, men lite kul var det. Det går också att välja färdigskrivna korta texter i tjusiga teckensnitt, t ex "Grattis på födelsedagen". Är vi månne på väg mot symboler som representerar ord i stället för att bygga upp orden av bokstäver?
     Problem med våra nationella bokstäver å, ä och ö berördes också. I passet finns en namnsträng där dessa tecken är "översatta" och det gäller att skriva visumansökan o dyl på exakt samma sätt om man vill komma in i främmande länder.

      
2017-02-02
Säsongens första gäst var Christian Ewerlöf från SeniorNet Södermalm som gav oss en nyttig genomgång av det som är nytt i Windows 10 - en fördjupning av  vår kunskap om de grundläggande funktioner som nås via startknappen och startpanelen och olika inställningar.
     Ett litet urval av vad vi pratade om:
- Det finns en app som heter Tips! - där kan man hitta intressant info, t ex om nyheterna som kom med den stora uppdateringen 1607, även kallad Anniversary.
- I app-listan på startmenyn slipper man skrolla så mycket om man först klickar på en  av  "rubrikbokstäverna", då kommer alfabetet upp och man kan gå direkt till önskad bokstav.
-  Utskrift av ett mejl från E-postklienten i Win10 kan ske via de tre prickarna uppe till höger och Skriv ut, men enklare är att ta CTRL+P.  Eller ska kunna ske i vart fall - en medlem hade mött svårigheter.
- Över huvud taget är det bra att komma ihåg en del tangentbordskoder, menade Christian. Windowstangenten (Win) öppnar extra finesser, som t ex:
     - Win enbart = startmenyn
     - Win+D= visar skrivbordet
     - Win+R = gamla kommandot Run för att starta ett program eller öppna en mapp
     - Win+uppåtpil = helskärm
     - Win+en siffra = startar det program i aktivitetsfältet som har det numret (räknat från vänster, de "svarta" valen oräknade)
- Högerklick alltid användbart. Högerklick på startknappen ger enkel tillgång till en rad funktioner, t ex till Kontrollpanelen (den gamla hederliga).
- I Utforskarens "Snabbåtkomst" placerar man genvägar till mappar man ofta behöver nå, högerklicka på mappen och välj "Fäst i snabbåtkomst". Ordningen mellan de fastnålade mapparna kan enkelt ändras med dra-och-släpp.
- Under "aktiva timmar" ska Microsoft inte störa med uppdateringar. Standadtid är 08-17 men det kan ändras via Inställningar > Uppdatering (glöm inte klicka på bocken innan du klickar på spara efter att ha ändrat klockslag). För att det sedan ska funger med uppdateringar måste datorn förstås vara på (eller i strömsparläge) på "inaktiv" tid. Många datorer missar uppdateringar för att de är påslagna för korta tidsperioer.
- Beträffande uppdateringar. Om du har ett program och det kommer uppdateringar till det så installera dom. Om du inte använder programmet - avinstallera det och slipp uppdateringar.
- De "svarta" ikonerna till höger om startknappan kan döljas (högerklicka och gå på Sök eller Aktivitetsvy). Söka kan man ändå göra genom att bara skriva sökbegreppet när startmenyn är uppe.
     En del frågor besvarades också under genomgången, men troligen återstår en hel del som bör diskuteras. Kanske ämne för en kommande torsdag?
     Vi noterade också att Rymdstyrelsen gett ut en bok  "
Alltid Uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt". Den är helt gratis, och  går att beställa här:  http://rymdstyrelsen.se/sv/Om-rymdstyrelsen/Publikationer/Bestallning-av-skriften-Alltid-uppkoplad/

och ladda ner här: http://rymdstyrelsen.se/Global/Publikationer/RYMDEN_SATCOM_FINAL_WEBB_2.pdf

Vi nåddes nu också av beskedet att vår hedersmedlem, klubbens förste ordförande (och före det vår projektledare) Ragnar Thorell lämnat det jordiska, två år från de hundra.


2017-01-26
Många kom till denna årspremiär trots att programmet "bara" var att diskutera vårterminens verksamhet.
En del finns i pipeline och inför nästa vecka är det läge att samla på sig de frågor man har om funktioner eller avsaknad av funktioner i Windows 10. Gamla och nya idéer för kommande torsdagar diskuterades och även om det ser tomt ut i schemat ovan än så länge så blir det förhoppningsvis en intressant termin, precis som tidigare. Vi enades också om att någon eller några torsdagar borde ägnas åt att diskutera (och kanske lösa) våra egna dataproblem, typ hur blir man av med oönskade program som kräver extra åtgärder.
     Vi uppdaterade oss lite inför det förestående årsmötet som börjar den 9 februari. Möteshandlingarna har nu börjat publiceras på hemsidan och Forum står berett att ta emot våra inlägg.
     Resonemangen kom att interfolieras av ett antal intressanta och trevliga parenteser inom olika ämnesområden och vi fick oss en hel del till livs bland annat
om kriser i (LM)Ericson, nu och tidigare i historien, om radioamatörers verksamhet nu och förr (detta inför onsdagens föredrag på Tekniska Museet, se mejl från Johan), om alternativa fakta, om turerna kring det samgående med norska televerket som aldrig blev av. Informationen kom huvudsakligen ur ordförande Johans till synes oändliga minnes- och kunskapsförråd.

 Nedan kan du klicka dig fram till referaten från tidigare års torsdagsmöten. 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: rainbolg.gif (1315 bytes)

2016201520142013

2012

 2011

2010

 2009

 2008

2007

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 våren 99
hösten 99
våren 98
hösten 98
1997

Sidan senast reviderad 2016-05-15

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: rainbolg.gif (1315 bytes) Åter till  senITel:s hemsida.