senITel

KlubbinformationAdresslista

 


För att kunna fortsätta vår verksamhet även sedan senITel-projektet avslutats 1998 gick vi först in som en klubb i SeniorNet Sweden, SNS (och som individer är många av oss kvar där ännu). Men när Teleseniorernas Förbund TF bildades 2003 drogs vi åter till fadershuset och vårt årsmöte 2004 beslöt att senITel  som klubb byter "huvudorganisation" från SNS till TF

Välkommen i senITel du som gått i något slag av pension från Televerket och Telia - oberoende av var i världen du finns. Här får du chansen att träffa gamla arbetskamrater - om inte face to face (F2F som det heter) så i alla fall på Webben.

Avgiften till senITel är 100 kr per år. Läs här om betalning. Genom sitt medlemskap i TF får senITel en del ytterligare medel till driften av klubbens verksamhet.

Verksamheten  är - utöver hemsidan -  träffar på torsdagsförmiddagar. Och en och annan utflykt med studiebesök. Från början träffades vi på Telemuseum, när det stängdes fick vi i flera år vara på Tekniska Museet, numera hyr vi möteslokal på Tellus Fritidscenter i Stockholm. I Göteborg är det möte varannan torsdag.

Den formella delen av verksamheten sköter senITel på Nätet, och vi torde vara något av pionjärer då det gäller att hålla årsmöten på Internet. Nu gällande stadgar (fastställda 2004) hittar du här.

För interna diskussioner, inkl årsmöten på nätet, har klubben tillgång till senITel Forum. Varje medlem som så önskar får tillgång till detta forum genom tilldelning av id och lösenord. Mer info om vårt Forum finns här.

Årsmötesprotokollen (fr o m 2003) hittar du här.

Du som har synpunkter på vad vi borde göra i fortsättningen, skriv en rad eller ring.

En medlemsförteckning över dem som deltog i projektet senITel hittar du  här. En hel del av dem är förstås också med i klubben senITel. Därtill kommer nya medlemmar.  Vår  senaste notering hittar du här (eller med gula knappen överst på denna sida). Om du upptäcker något fel i listan så skriv en rad om det.

Klubbstyrelsen hittar du uppgift om redan på förstasidan. Där finns också länk  till styrelseprotokollen. Ordförande har varit Ragnar Thorell 1997-1999, Sven-Ingvar Larsson 2000-2002, Karl-Erik Eriksson 2003-2011, Johan Martin-Löf 2012 - 

En e-postlista som gör det möjligt att nå alla registrerade klubbmedlemmar med en enda adress finns. Du kan få veta mer om den här. Är du medlem men inte ansluten till epostlistan så skriv en rad.

Klubbens plusgirokonto är 11 83 46 - 6.

Klubbens organisationsnummer är 80 24 10 - 2488

Sidan senast uppdaterad 2012-02-05

Åter till senITel:s hemsida