senITel

Att bränna hemma på museum ;-) 

rainbolg.gif (1315 bytes)
I vår egenhändigt hopplockade PC på Telemuseum har vi en CD-brännare.
Här nedan en förhoppningsvis enkel anvisning för hur man gör när man vill bränna sin egen CD. - Ett rasrent inslag i
senITels lathundskennel.
Snobben.gif (1917 bytes)

1.      Starta Easy-CD Creator (Ikon på skrivbordet: Create CD)


2.      Välj Data-CD-skiva (Om du inte ska kopiera en ljud-CD).


3.      Välj Data-CD-skiva även på nästa ställe (inte CD Direkt alltså, se p 16 nedan).


4.      Nu startar programmet Easy-CD Creator. Du får upp ett fönster som
- i sin övre del visar vad som finns på din dator och
- i sin nedre del visar upp vad du bestämt ska brännas (dvs den är tom till att börja med).


5.      De mappar och/eller filer du vill bränna över kan du dra och släppa från övre till nedre avdelningen.
Du kan bläddra i övre avdelningen på samma sätt som i Utforskaren. Du kan föra över flera filer samtidigt på samma sätt som i Utforskaren. Osv.


6.      Nertill ser du hur mycket de valda filerna fyller ut på CD:n (totalt har du ca 650-700 Mb utrymme).


7.      När du valt färdigt, klicka på knappen för Skapa CD (den har en röd prick l på sig).


8.      Nu får du välja om du vill enbart testa, testa och skapa eller enbart skapa. Testet tar ungefär lika lång tid som brännandet, så har du bråttom så kör enbart bränna. Testa och skapa kan dock vara att föredra om man inte har brådis, då får man klart för sig om det är något som inte funkar innan man gör själva bränningen (och därmed belägger CD-skivans utrymme). Tror jag.
Om du inte ser de olika valmöjligheterna så klicka på Avancerat, så dyker dom nog upp. Låt pricken sitta kvar i ”Stäng session…”. Ändra inte heller hastighetsinställningen.


9.      Om du inte satt i en brännbar skiva i H-CD-stationen (den nedre på datorn av de två CD-spelarna) så blir du uppmanad att göra det när det behövs. Det behöver inte vara en tom skiva, men det måste finnas utrymme kvar på den.


10. Programmet kollar överföringshastigheten genom ett systemtest (oklart varför).


11. Nu startar inspelningsfasen, som tar sin tid.


12. När den fört över alla filer gör datorn också göra en innehållsförteckning – det ta ca en minut till. Du behöver inte göra något, det gör datorn. När allt är klart syns förhoppningsvis en grön text som säger att allt gått rätt och riktigt till (alternativt kommer det felmeddelanden).


13. Sen är skivan klar. Om du nu stänger brännarprogrammet (OK) så får du en fråga om du vill spara CD-layout-ändringar. Svara nej, tycker jag, i vart fall om du inte tänker göra något tjusigt omslag eller så (tror jag).


14. Du kan om du vill flytta skivan till övre spelaren och kolla att den fungerar (ja, det är inte nödvändigt att byta spelare, men ändå…).


15. Du kan – om det finns plats över på skivan – återkomma och göra fler inspelningar på samma sätt som ovan vid senare tillfälle.


16. Programmet Direkt-CD har lite annorlunda funktioner och det går jag inte in på här – är man lathund så är man. Men pröva gärna själv.

Sidan senast uppdaterad 2006-07-14

Åter till senITel:s hemsida