senITel
lathund för hemsidesmakare


1. Aktivera hemsida hos din Internteoperatör
2. Mall för enkel hemsida
3. Ladda ner och installera FrontPage Express
4. Gör en egen hemsida av mallen
5. Hämta och installera FTP-program. Ladda upp sidan till din Internetoperatör

1. Aktivera hemsida hos din Internetoperatör

1a. För dig som har Telia-abonnemang

Åren går och förhållandena ändras. Nu har Telia slopat förmånen med personlig hemsida som en del av internetabonnemanget. Det som står här nedan är därför inte tillämpbart. Ny version av texten kommer förhoppningsvis så småningom.

Gå till www.telia.se, klicka på Privat och logga in på Mina Sidor. (Har du inte tidigare registrerat dig på Mina Sidor är detta en anledning att få det gjort. Man har mer nytta av det än att starta sin hemsida.)

När du loggat in på Mina Sidor ska du se alternativet "Administrera" i vänsterspalten. Klicka på det och därefter på "Internet".

Klicka på den typ av Internetabonnemang som du har. Där ska du sedan hitta alternativet "Personlig hemsida" och därunder "Lägga till hemsida".

Att lägga till en hemsida är en procedur i två steg. Det första steget ger bara allmän information. I det andra steget får du uppgifter om din nya hemsida. Skriv ut informationen. Den omfattar: Webbadress, Kontonamn, Lösenord och Webbserver.

Du har nu aktiverat din hemsida. Nästa steg är att lägga upp någonting på den.

 

2. Mall för en enkel hemsida

Vi har gjort en enkel hemsida med en bakgrundsbild, en vanlig bild och lite text som du kan använda som utgångspunkt i ditt arbete om du vill. Du hittar den på www.senitel.org/lathund/hemsida/  Hur du hämtar ned den och gör om den till en egen hemsida beskrivs i punkt 4.

 

3. Ladda ned och installera FrontPage Express

Åren går och förhållandena ändras. FrontPage Express känns numera som ett alltför antikverat program. Dessutom har möjligheten att bygga hemsidor "i molnet", dvs med programvara som finns ute på nätet och nås via webbläsaren blivit allt mer tilltalande. T ex kan man göra det hos Google sites. Förhoppningsvis kommer vi att kunna revidera vår lathund någon gång framöver.

För att göra en egen hemsida av mallen ska du använda ett verktyg som heter FrontPage Express. Du måste därför först ladda ned och installera det programmet på din dator. (Fungerar bara på PC, inte Mac.)

Klicka här (http://www.senitel.org/lathund/hemsida/FPinstall.exe) för att ladda ned programmet. Du får en fråga om du vill Köra (Öppna) eller Spara filen FPinstall.exe. (Windows XP använder ordet "Köra", Windows 98 ordet "Öppna".) Klicka på Köra (Öppna).

Filen laddas ned till din dator (vilket kan ta några minuter om du har modemuppkoppling), varefter du igen får en fråga om du vill Köra (Öppna) filen. Svara Ja.

Du får frågan "Install FrontPage Express?". Klicka på Start.

Du får förslaget att installera i C:ProgramFront Page Express, vilket är ok, så klicka på OK.

Programmet installeras. När processen är klar ska du ha en ikon på skrivbordet som ser ut så här:    Kolla!

 

4. Gör en egen hemsida av mallen

4a. Hämta hem mallen för hemsidan

 

Du behöver en mapp som du kan ha för hemsidesfilerna. Låt oss kalla den Minsida. När du tankar hem vår hemsidesmall hamnar filerna i en sådan mapp direkt på hårddisken C (C:Minsida). Du kan givetvis flytta mappen till annan plats om du vill

 

Att ladda hem hemsidesmallen är enkelt. Klicka på http://www.senitel.org/lathund/hemsida/minsida.exe. Du får en fråga om du vill Köra (Öppna) eller Spara. Välj Kör/Öppna. Filen laddas ned till din dator och uppackningsprogrammet erbjuder sig att packa upp (unzip) filerna.

 

 

I mappen Minsida finns nu fyra filer:

-         skyback.gif som är den himmelsliknande bakgrundsbilden

-         dotred.gif som är den röda pluppen

-         kortvagsjegare.....jpg som är fotografiet på den lille gossen och

-         index.htm som är själva hemsidan (förstasidan ska heta index.htm) Denna sida består av en tabellruta och i den rutan är såväl text som bilder placerade.

Lägg märke till att alla bilder ligger som separata filer.

 

4b. Redigera din sida med FrontPage Express

 

Du öppnar sidan för redigering genom att starta FrontPage Express och välja File/Open och bläddra till filen index.htm.

Nu kan du börja redigera och ändra så att det blir din hemsida i stället för Kalle Telemans.  Redigeringen kan givetvis ske på oändligt många sätt, men här kommer några grundläggande synpunkter.

 

5. Hämta och installera ftp-program. Ladda upp sidan till din Internetoperatör

 

5a.    Ladda ner WS-FTP 

På Senitels hemsida finns en liten och lättanvänd s k ftp-agent som man använder för att ladda ner och ladda upp t ex hemsidor till den server som operatören tillhandahåller. Den heter WS-FTP och här är adressen till installationsfilen: 

http://www.senitel.org/lathund/hemsida/ws_ftple.exe 

 

När du klickat på länken, kommer en sida upp där du skall trycka på "Spara". Välj katalog där du vill spara installationsprogrammet. Därefter kan du trycka på "Kör" i den ruta som kommer upp, när programmet hämtats ner. Sedan är det bara att följa anvisningarna som kommer upp för installationen. För att starta programmet, letar du reda på WS-FTP i programlistan när du tryckt på Start och Program i Windows.

 

5b.    Förberedelser för att lägga upp din hemsida på servern

Ta reda på adressen till din plats på hemside-servern

Om Du har en Teliahemsida och adressen till den, kan du lätt härleda vad du skall fylla i.

 

Utgå från det Du gjorde i avsnitt 1a, där har du förhoppningsvis skrivit ut web-adress, kontonamn, lösenord och Webbserver.

 

Hemsidans adress ser vanligen ut så här (Telia, som exempel):  
http://web.telia.com/~u12345678 (tecknet ~ heter tilde och åstadkoms med AltG+tangenten t h om Å, tecknet kommer fram först när du skriver nästa tecken, i det här fallet u)

 

När du ska ladda upp filer till din sida på servern gäller ftp.telia.com som serveradress (host)

Användarnamnet (User Id) är u12345678 (utan tilde-tecknet)

Lösenordet är det som Telia angett i abonnemangshandlingarna (oftast samma som för den e-postadress som hänger ihop med hemsidan, dvs som regel ditt lösenord för e-post).

 

(Tidigare var Telias motsvarande hemsidesadress: http://w1.123.telia.com/~u12345678 och det alternativet fungerar fortfarande men har i princip ersatts av det ovan nämnda.
Ur denna adress kan du få ut följande: 

Host Name/Adress: w1.871.telia.com

User ID: u87134904 (obs utan ~ (tilde) tecknet)

Password: Det lösenord som Du fick när du aktiverade din hemsida.)

Bilder nedan avser dock den gamla adresseringen.

 

5c. Starta WS-FTP och ladda upp hemsidan

Starta WS-FTP. Nu kommer två rutor upp som ligger på varandra. Det ser ut så här:

WS-FTP3.jpg (93401 bytes)

I den ruta som ligger överst, dvs följande

 WS-FTP4.jpg (45880 bytes) 

gör man så här:

Tryck  New, varvid alla fält blir vita. Skriv sedan valfritt namn på "Profile Name", t ex Telia. Sedan fyller du i varje fält enligt ovan. Du skall inte ha någon bock i Anonymous. Sätt däremot en bock i Save Pwd, så blir det enklare att logga in i fortsättningen. Bry dig inte om de andra flikarna.

När man kopplat upp sig till servern, ser bilden ut så här:

WS-FTP1.jpg (90946 bytes)

Under bilden som visar innehållet lokalt och på servern finns ett val mellan ASCII och binary. Alla textfiler, och dit hör alla htm-filer, ska skickas upp till servern med ASCII-alternativet förbockat. Alla bilder ska gå som "binary". Man måste alltså ladda upp innehållet på hemsidan i två moment, textfiler för sig och alla bilder för sig.

I den vänstra delen ser man sin egen hårddisk. Leta där reda på den katalog som du sparat din hemsida i. Det gör du genom att klicka och dubbelklicka på raderna. Börja med att dubbelklicka på den gröna pilen längst upp. Där kan du förmodligen hitta den mapp där du lagrat hemsidan, dvs Minsida  enligt avsnitt 4 ovan.

När du ser att man fått kontakt (man ser det i textrutan längst ner i "det stora" fönstret), markerar man de filer i vänster ruta man vill skicka upp och klickar därefter på högerpilen mitt emellan den vänstra och den högra delen.

Sedan tar det ett tag, beroende på hur stora filerna är och vilken kommunikation man har. När det står ….Transfer complete längst ner så är det klarrrrrt. Och miljoner sinom miljoner kan beundra din sida på Nätet!

När man är klar, ser det ut så här:

WS-FTP2.jpg (116846 bytes)