Att använda lager i Photoshop (LE)

Följande beskrivning visar hur man enkelt använder sig av lagerfunktionen i PS för att t ex retuschera. Exemplet visar hur man eliminerar röda ögon (på en bild, alltså).

Vill du i stället se hur man fixar oskärpa på delar av en skarp bild, klicka här.

Fördelen med att använda lager, är att ursprungsbilden blir oförändrad, man ändrar bara i en ”kopia” av bilden som läggs över ursprungsbilden. Man kan jämföra lager med att man lägger ett antal (delvis genomskinliga) ark över varandra och behandlar de olika arken var för sig.

Nackdelen med att använda lager är att det slutliga resultatet upptar en stor fil, flera megabyte (man måste spara i photoshop-formatet – psp – för att behålla lagren). Men man kan som sista steg, slå samman alla lager till ett och spara bilden i jpeg-format, där man kan välja filstorleken själv genom att ange valfri kvalitet (låg kvalitet – liten fil). Då måste man komma ihåg att spara under annat namn än det ursprungliga.

 

Gör så här: (det går att eliminera röda ögon på andra sätt också, det här är ett exempel på hur man arbetar med lager)
  lovisa kopia.JPG (19892 bytes)lovisa kopia2.JPG (18893 bytes)Lovisa före (bild 1, t v) och efter (bild 2, t h) manipulation. Klicka för större bilder.
1 Förstora bilden (bild 1) så att den del i bilden man skall arbeta med – i detta fall ögonen – blir stort – duktigt stort! Det gör man genom att trycka på förstoringsglassymbolen i verktygsfältet till höger. När man sedan rör markören över bilden, så ser man ett plustecken i förstoringsglaset. Om man råkar förstora för mycket, kan man förminska genom att hålla alt-tangenten nedtryckt, när man klickar på vänster knapp. Då förvandlas plustecknet till ett minustecken och varje klick förminskar.
2 Använd sedan lassoverktyget i verktygsfältet (lite längre upp till vänster). Det finns tre olika lassoverktyg att välja bland, de olika verktygen syns om man håller ner vänster musknapp, medan markören vilar på lassosymbolen. Den längst till vänster ”Lasso” använder man när man vill rita själv – klicka på den. De övriga alternativen – polygon- och magnetlasso – behandlas inte här.
3 För nu markören runt den röda pupillen (så nära kanten som möjligt) med vänster musknapp nertryckt. Fullborda  ”cirkeln”.
4 Håll sedan ner skift-tangenten och gör samma sak med den andra pupillen.
5 Sätt markören på någon av de markerade ytorna och tryck på höger musknapp. I menyn som då kommer upp, välj ”Lager via kopiera”.
6 Nu finns dels Bakgrund, dels Lager 1 i Lagerpaletten till höger. Ögonsymbolen i lagren visar om lagret är aktivt eller inte.
7 Tryck på ögonsymbolen för Bakgrund, då försvinner bakgrunden och man ser bara Lager 1, dvs de två pupillerna.
8 Välj pipettsymbolen i verktygspaletten, för pipetten till paletten till höger (färg, färgrutor, penslar), tryck på färgrutor och välj önskad färg för pupillen, vanligen mycket mörk.
9 Välj färgpytssymbolen i verktygspaletten och ”häll i” färgen i de markerade områdena (pupillerna).
10 Aktivera sedan både Bakgrund och Lager 1, då ser man resultatet, dvs de röda ögonen har ändrats till en vettig färg. (bild 2 ovan)
11 Man kan variera effekten av röd-ögon-elimineringen genom att dra reglaget för opacitet i Lagerpaletten fram och tillbaka. Om du vill använda en genomskinlig färg anger du ett lågt procentvärde, dvs då lyser det röda igenom från bakgrundslagret.
Man kan fortsätta att redigera bilden, t ex ta bort oönskade saker på samma sätt som beskrivs ovan, då i separata lager.

Sidan senast ändrad 2006-11-16 Hälsningar/Kurt