Från Stenkaka (eller vinyl eller band) till CD (eller HDD)

 

Behov:

 • Stor hårddisk (minst någon G ledig)

 • Inte för långsam dator

 • Inte för dålig RAM

 • Windows ljudinspelare eller – hellre CoolEdit (det senare förutsätts finnas nedan)

 • Om MP3-format ska nyttjas: Mpeg Suite

 • För ljuduppspelning av såväl wav som MP3-filer ett lämpligt program, t ex WinAmp

 • CD-brännare – om CD ska brännas

 • Tålamod och träning


Procedur:

Förberedelser

 • Koppla grammofonen/bandspelaren till stereon
 • Koppla stereon (line out, aux out, tape out el dyl)  till datorn (line in)
 • Kolla att ljeingången är aktiverad (högerklicka på lilla gula högtalaren, välj Justera ljudegenskaper, välj ditt ljudkort för Inspelning, klicka på mikrofonikonen och markera alternativ Linjeingång och dra upp ljudreglaget vid behov).
 • Installera vid behov programmen CoolEdit och Mpeg Suite 

Inspelning

 • Starta CoolEdit, välj de två alternativen Save external ---- och Filter an noise reduction (i demoversionen kan man bara ha två funktioner i gång samtidigt)
 • Välj File/New
 • Ställ in Sample rate till 44 100 Hz och Resolution till 16 bitar (är förmodligen redan gjort)
 • Klicka på Record och starta skivan/bandet i stereon
 • När låten/skivan är slut klicka på Stop-knappen.
 • Välj File/Save As och tala om var filen ska sparas
 • Lyssna och njut?

Ljudförbättring

Filtrera bort bakgrundsljud

 • Ha CoolEdit startad med Save --- och Filter --- förprickade (som tidigare)
 • Öppna musikfilen
 • Zoom-knappen gör att du ser inledningssekunderna bättre
 • Markera (precis som i text genom att dra med musen) det avsnitt som ligger före själva musikstarten.
 • Välj Transform/Noise Reduction
 • Klicka på Set Noise Level
 • Markera hela ljudfilen (CTRL+A)
 • Välj Transform/Noise Reduction
 • Klicka OK och låt datorn jobba sig igenom filen
 • Spara filen (ev som ny fil, dvs med spara som, om du vill kolla innan du slänger originalet)

 

Ta bort slattar

 • Starta om CoolEdit och markera Amplify --- och Save ---
 • Öppna din ljudfil
 • Markera hela filen (CTRL+A)
 • Välj Transform/Normalize och se till att 100% är ifyllt och att båda kryssrutorna har bockar
 • Klicka OK och låt datorn jobba sig igenom filen
 • Spara filen
 • Lyssna och njut? (Själv har jag vid test fått kvar en del bakgrundsljud och har med framgång då kört filtreringsprocessen enligt ovan en gång till)

Bränna ljud-CD

Din färdiga wav-fil som du producerat enligt ovan kan du nu bränna över till en ljud-CD-skiva som (oftast) går att spela i vanlig CD-spelare. I brännaren väljer du då programmet för ljud-CD. Hur man bränner framgår av annan lathund.

 


Komprimera filen till MP3

MP3-formatet komprimerar ner filen till ca 10% av wav-filens volym. Är därför att rekommendera om filen ska sparas på hårddisk. Programmet Mpeg Suite (1.5.5) förutsätts här vara installerat.

 

 • Starta Mpeg Suite och klicka på fliken Configure
 • Välj BladeEnc i listrutan Codec. (Så står det i PcfA men för att det ska funka i min dator måste jag nyttja det förinställda alternativet Ec98Enc   (c) Electronic Cosmo – då funkar det).
 • Välj Stereo i listrutan Mode och välj 128 Kbps i listrutan Bitrate
 • Välj (via knappen Choose) om du vill ställa in i vilken mapp MP3-filerna ska placeras när de sparas.
 • Klicka sedan på fliken wav2mp3
 • Nu kan du på vanligt sätt leta fram dina wav-filer i vänsteravdelningen på fönstret och markera de du vill koda till MP3-format. Använd sedan knappen >> för att lägga till filen/filerna (du kan ta bort dom från högeravdelningen med knappen << om det skulle behövas) – det går också att dubbelklicka för att flytta mellan vänster och höger avd.
 • Klicka på Encode och låt datorn jobba sig igenom det hela
 • Spara (sker automatiskt om du ställt in var filen ska sparas)
 • Lyssna och njut!

 

Givetvis kan man bränna över MP3-filerna till CDROM. Då kör man inte ljud-cd-programmet i brännaren utan något av data-cd-programmen. Hur man bränner framgår av annan lathund.

2002-02-14/Pelle