Lathund för att lägga in bilder och text i Word

 

1.    Allmänt

Denna lathund beskriver hur man använder Word för att lägga upp flera bilder på en A4-sida för utskrift. Den beskriver även hur man lägger in text till bilderna. Beskrivningen bygger på Word 97. Det är något annorlunda handgrepp i Word 2000.

Avsnitt 2 är närmast tänkt för den som sedan vill klippa A4-arket till fyra ”lösa” bilder, avsnitt 3 för den som vill göra albumblad i A4-format.

 

T ex Arkiv/Spara innebär att du först ska klicka på Arkiv i menyraden och sedan på Spara i den menu som kommer ner. Ofta finns det knappar för sådana här funktioner, som gör det hela ännu enklare (i exemplet knapp nr 3 från vänster med liten diskettsymbol på).

 


2. Lägga in flera bilder av samma storlek med tabellfunktionen

 

1)     Starta ett nytt Word-dokument.
Glöm  inte att spara dokumentet med valfritt namn och i valfri mapp. Spara sedan med jämna mellanrum, så att inte alltihop försvinner, om programmet spelar en ett spratt eller man själv sprattlar till.

 

2)     Välj Arkiv/Utskriftsformat. Under fliken Pappersstorlek väljer du om sidan ska stå eller ligga. Under fliken  Marginaler kan du ställa in minsta möjliga värden, hela det dyra fotopapperet kan nyttjas.

 

3)     Välj Tabell /Infoga/Tabell. Ange t ex tabellstorleken 2 rader, 2 kolumner, t ex. Då passar en A4 till 4 bilder i normalformat (10x15 cm).

 

4)     Klicka i den första tabellrutan och tryck på Infoga/Bildobjekt/Från fil. Då kommer en dialogruta upp där du på sedvanligt sätt kan söka dig fram till den bild du vill lägga in. Du får upp  minatyrbilder av innehållet i mapparna, så det är lätt att välja. Slutligen klickar du på Infoga och vips så är bilden i rutan man valt i tabellen.

 

5)     Bilden kan vara för stor för papperet. Du kan justera bildstorleken genom att klicka var som helst i bilden, så att den markeras (”boxarna” syns i bildens hörn). Peka på boxen längst ner till höger, håll in vänster musknapp och för musen diagonalt snett uppåt vänster. Bilden förminskas då i samma takt. Så här kan du fortsätta med samtliga bilder, så att dom blir lagom stora på papperet.

 

6)     För att kontrollera, klicka på Arkiv/Förhandsgranska. Så här kan man hålla på tills man är nöjd med lejauten (egen försvenskning av Lay-Out:en).

 

7)     Om du vill ha bort tabellens linjer så görs det under Format/Kantlinjer och fyllning

 

 


3.    Lägga in bilder av olika storlek, med eller utan text -  album

 

1)     Starta ett nytt Word-dokument.

 

2)     Ställ in papperets format och marginaler, se avsnitt 2 ovan.

 

3)     Klicka på Infoga /Bildobjekt/Från fil. Välj ut bilden genom att klicka fram till önskad mapp och bild. Miniatyrbilder visas, så det är lätt att välja. Sluta med att klicka på knappen Infoga.

 

4)     Bilden läggs in i Word-dokumentet. Bilden kan vara väldigt stor, vilket beror på att det är en stor datafil med många pixlar. Justera bildstorleken, se avsnitt 2 ovan.

 

5)     Du gör bilden ”flyttbar” genom att först klicka var som helst i bilden och sedan högerklicka. Välj Formatera bild på menyn som kommer upp. Välj fliken Placering och sätt en bock (klicka) i rutan Sväva över bild. Du kan också gärna under fliken Figursättning klicka i alternativet Rektangulärt. Klicka sedan OK.

 

6)     Nu kan du peka på bilden, hålla ner vänster musknapp och ”dra” bilden till önskad plats på sidan.

 

7)     Du kan skriva in text mellan bilderna på ”vanligt” sätt, men enklast och bäst är att använda funktionen Textruta.


För att infoga textrutor på sidan, välj Infoga/Textruta. Sätt sedan pilspetsen på lämpligt ställe, håll ner vänster knapp och dra till önskad storlek på rutan. Skriv sedan text i rutan och ge den på vanligt sätt önskat typsnitt, storlek och färg (förstora rutan om det behövs genom att dra i ett hörn).


Om du vill ta bort ramen runt texten: högerklicka på rutans ram, , välj Formatera textruta, välj Färger o linjer, välj under Linje (Färg) alternativet Ingen linje (klicka på lilla svarta nedåtpilen så får du fram alternativen).


Om du bara vill ha själva texten utan vit bakgrund, välj Ingen fyllning under Fyllning (Färg) på samma meny. Då kan själva texten läggas in inuti en bild.


Textrutan kan flyttas på sidan: klicka i rutan, peka på dess ram. När du ser fyra små pilar som pekar i var sitt väderstreck kan du hålla ner vänster musknapp och dra rutan till önskad plats.
Vill du ändra rutans storlek, klicka i rutan, ta tag i ett hörn och dra till önskat format.

 

8)     Du kan göra ramar i önskad färg och tjocklek på såväl bilder som textruta. Textrutans ram påverkas enligt beskrivning ovan. För att ge ram till en bild, klicka i bilden, välj sedan Format/Kantlinjer och Fyllning. Under Färger och linjer (Linje) kan du sedan välja färg, tjocklek m m på kantlinjen.

 


 Man kan även använda PowerPoint för att fördela bilder över en A4 sida. Förfarandet är ungefär detsamma som beskrivits för Word, men det är enklare eftersom bilderna är flyttbara direkt, efter det att man infogat dem på ppt-sidan. Man behöver inte göra några särskilda inställningar.


2005-11-12 Kurt och Pelle