Hur man scannar en bild och skriver ut den – i ett svep

 

Det bästa är att basera hela proceduren scanning-storleksbestämning-utskrift på ett bildbehandlingsprogram,  t ex Paintshop Pro eller Photoshop. Följande framställning bygger på Paintshop Pro.

Om du bara vill scanna så kan du kolla här.

Scanna och ta in bilden i PaintShop Pro

 1 Öppna bildbehandlingsprogrammet och tryck på Arkiv/Importera (Hämta in). Säkrast är att först trycka på Select Source och välja Epson. Därefter trycker man återigen på Arkiv/Importera och väljer då TWAIN….

2 Då kommer Epson-Scannerns hjälp-program upp.

3 Först väljer man Document Source, och om man läser in ett vanligt foto, väljer man Flatbed. Om man använder negativ/dia-tillsatsen väljer man  Tpu for negative/positiv.

4 Sedan väljer man Image Type och i detta fallet Color Photo om det är ett färgkort man vill scanna. Det finns även möjligheten att scanna svart/vitt, man väljer genom att trycka på pilen till höger i det aktuella fönstret, varvid alla alternativ kommer upp.

4 Gör sedan en ”pre-view” vilket innebär att man snabbt får upp bilden på skärmen. Ev efter uppvärmning av scannern.

5 Där gör man en beskärning av bilden, sätt krysset på t ex övre vänstra punkten på den bild man vill ha, och för krysset med vänster knapp intryckt till nedre högra punkten (eller tvärtom, spelar ingen roll)

6 Välj sedan rätt upplösning och tryck sedan på Scan. Om man har en rätt stor bild – 10x15 – som man vill förstora till A4, räcker det med att välja 600 dpi. Men man får naturligtvis bättre möjligheter till delförstoring och bildbehandling om man väljer högre tal. Om man scannar 24x36 mm dia/negativ måste man välja betydligt högre dpi-tal. Ett bra sätt att kolla att man valt någorlunda rätt, är att kolla vilken filstorlek man kommer att erhålla med de valda alternativet – man bör ligga på 5-10 Mbyte. Man kan lätt få bilder upp mot 50 Mbyte, om man väljer för hög kvalitet, och det är onödigt.

Obs att det finns möjligheter här att ställa in storleken på Target. Om man inte gör något, så antar Target automatiskt samma storlek som Source, dvs den bild – eller del av bild – som man bestämt. Jag har inte provat, men troligen väljs automatiskt ett större dpi-tal, om man väljer en större bild i Target än i Source – man förstorar ju då.

7 Klicka sedan på Scan. Nu scannar programmet – det tar lite tid – och när det är klart stänger man programmet helt.

8 Då har man kommit tillbaka till PaintShop Pro och bilden ligger snyggt och prydligt där.

9 I Setup-menyn under File/Print Preview  (PaintShop Pro) kan man ställa in följande:

Pappersformat (t ex A4), Stående eller liggande (Portrait/Landscape)

I mitten av setupvyn finns möjlighet att antingen centrera bilden, eller att ange vänster- eller huvudmarginal. Om man vill göra det enklast, bockar man för ”Center on page”. Därvid slocknar inställningsmöjligheten för marginalvärdena.

Om man trycker på ”Fit to Page” fyller bilden automatiskt hela pappret som man valt, vanligen A4.

När man ställt in önskad bildutformning – storlek och orientering – kan man direkt från setupmenyn i PaintShopPro gå till skrivarinställningen. Det gör man genom att klicka på knappen ”Printer”, varvid inställningsvyn för skrivaren kommer upp.

Inställningar av skrivaren

Om man har flera skrivare installerade väljer man här skrivaren, man skall använda. När man gjort det, klickar man på knappen ”Egenskaper”. Där ser man följande flikar:

  • Main
  • Paper
  • Layout
  • Utility

I Main ser man grundinställningarna som skrivaren är inställd på: Pappersorientering, Papperstyp, Färg-Sv/v.  

I Media Type ställer man in den papperskvalitet man valt, allt från ”plain paper” till Photo Quality Ink Jet Paper (det matta pappret) eller ”Photo Paper” (det tjocka blanka). Man skall alltid börja med att ställa in ”Media Type”, eftersom inställningen här bestämmer vilka möjligheter som finns i andra menyer. 

I Main kan man också avgöra om man vill att programmet skall hantera färger, kontraster etc eller om man vill göra det själv; ”automatic” rekommenderas, åtminstone tills man kommit över de första 25 bilderna, men det är valfritt.  

Om man anser sig så avancerad att man kan ställa in själv, finns utmärkta anvisningar i inställningsmenyerna, om man först trycker på ?-tecknet och sedan på den inställningsmöjlighet man vill ha förklarad 

Det finns ett val som man skall pricka för, ”print preview”. Visserligen har man gjort detta tidigare i PSP, men det skadar inte att försäkra sig om att det blir rätt även här.

I Paper ställer man in pappers-storlek

Layout: behövs inte beskrivas närmare, menyerna är självförklarande

Utility används inte här, här gör man t ex ren färgpatroner etc

Utskriften

När man är färdig med skrivarinställningarna klickar man på OK, sedan på OK igen och skrivaren startar utskriften

OBS, glöm inte lägga i papper först och lägg det med rätt sida uppåt (den tryckbara, vitaste sidan upp)

Flera bilder på ett A4-papper

Om man har behov av att trycka ut flera bilder på en A4, t ex 4 st, kan man gå tillväga på följande sätt.

Alt 1 Använda Word eller PowerPoint

När man behandlat sina bilder färdigt i bildbehandlingsprogrammet, sparar man de olika filerna på vanligt sätt. Om man sparar dem i jpg-format, tar de minst plats (bra, ifall man vill ta hem bilderna på vanlig diskett). Annars kan man spara bilden i ”raw”-format - bmp eller tiff-format - vilket gör att bildinformationen inte ”förstörs”, vilket den i princip gör när man komprimerar bilden i jpg.

Sedan kan man ” infoga bild” i word eller powerpoint på det sätt man vill. Om man vill ha t ex 4 bilder i word, två på höjden och två på bredden, så skapar man en tabell med 2 rader och 2 kolumner, och lägger in bilderna i resp rutor. Man klarar sig utan tabell också, genom att anpassa bildernas storlek . Man drar i pilarna i hörnen, efter att först ha klickat någonstans på bilden.

I Power Point kan man lägga bilderna hur som helst, Powerpoint är mer lätthanterligt än Word.

Alt 2 ArcSoft Photo Printer

I Photoprinter kan man välja bland på förhand uppsatta mallar för utskrift av flera bilder på en A4. Man väljer bland formaten genom att trycka på de nedåtriktade dubbelpilarna längst till vänster. För att få in fler bilder av samma storlek på en A4 väljer man ”one size photos”. Ta t ex 4 bilder på samma A4. Sedan ställer man in med verktygs-symbolen längst upp till höger vilket pappersformat man skall ha på skrivaren. Oftast är det liggande format man vill ha. Man når via verktygssymbolen skrivarens ”properties” – egenskaper. Där ställer man in allt vi pratat om tidigare.

Sedan klickar man på den runda ringen längst upp till vänster (med en kille i). Då når man en sida där man skapar en samling bilder - album. Det första man gör är att trycka på albumsymbolen (new) och  sedan ändrar texten i den svarta rutan till det namn man vill ha på bildsamlingen/albumet man vill skriva ut.

Sedan klickar man på nästa knapp, där man helt enkelt når utforskaren och kan hämta bilder från t ex en cd eller floppydisk. Man kan också – genom att klicka på nästa knapp – hämta bild från scannern direkt. Observera att man kan hämta flera bildfiler samtidigt genom att klicka på de bilder man vill ha och samtidigt ha ctrl-knappen intryckt.

När man sedan har bilderna synliga i albumet, kan man på samma sätt markera en eller flera bilder (med ctrl-tangenten nedtryckt), t ex 4 st. När man sedan trycker på handen längst till höger, så läggs bilderna in i tur och ordning på de 4 platserna på A4-pappret.

Man kan justera storleken på bilderna något genom att föra reglaget till höger åt olika håll.

En finess är att man med sax-symbolen till vänster kan beskära den ursprungliga bilden på önskat sätt. Man kan också korrigera färgerna genom att trycka på penselsymbolen.

När man sedan gjort allt färdigt kan man ju för säkerhets skull kolla en gång till att papperstyp och pappers-storlek är rätt inställt genom att via verktygssymbolen komma åt skrivarens egenskaper.

Sedan är det bara att trycka på skrivarsymbolen, så startar skrivaren.

Observera att det ”album” man skapar endast innehåller pekare till bilderna man valt. Albumen ligger kvar i senitel-pc:n med miniatyrer av bilderna, men källan måste finnas tillgänglig (cd eller floppy) för att man skall kunna använda bilderna. Så vill man hålla albumen för sig själv, får man radera dom efter mörkrums-seansen. När man gjort det, försvinner också album-namnet.

Vill man spara albumen, kan man göra det via utforskaren och klippa ut filerna på vanligt sätt. Filerna har suffixet abm och ligger under Arcsoft/camerasuite/Pp_20se i program-mappen. När man sedan kommer tillbaka, kan man kopiera in filen på samma plats där man tog den. Jag har inte själv provat om det går, dock.

Något om bildstorlek

I det föregående använder man hela tiden samma storlek på bildfilen – utskriftsdelarna i bildbehandlingsprogrammet och utskriftsdrivrutinen anpassar bara bildfilen till hur man vill ha den utskriven.

Om man vill ändra bildfils-storleken gör man t ex på följande sätt. (Det finns andra möjligheter också.) Bildfils-storleken behöver man ändra, om man t ex vill att en bildfil skall ha en viss storlek uttryckt i pixels per inch, för att den skall ”få plats” på en bildskärm, när man bifogar filen i ett mail. Bilden är ofta i jpg-format och dubbelklickar mottagaren på filen, brukar Internet Explorer vara det program som är associerat till jpg-filer. Ofta blir den för stor, om man t ex scannat en 10x15-bild med hög upplösning inställd. ”Bild på CD” ger också ganska omfångsrika bilder, vilket gör att de inte ”får plats” på en skärm.

I PaintShopPro finns i Image/Resize möjlighet att ändra en ursprungsbild till färre pixlar. Där ställer man in antalet pixlar i höjd och bredd (600x800 kan ju vara ett bra värde). Man väljer också ”Pixel Resize”-alternativet, längst neri menyn.

Har man högre ambitioner i bildbehandling (”mörkrum på pc”) finns en bra sida på webben: http://www.computer-darkroom.co.uk/

Ett bra program för att hantera bilder i datorn är ACD See, provversion kan hämtas hem från  http://www.acdsystems.com/English/Products/Downloads/index.htm

 02-04-12/KurtAtt scanna bilder/negativ

 

Scanner och skrivare är nu anslutna till den nya datorn.

 

Den har två kompetenta bildbehandlingsprogram: PhotoShop 5LE (PS), och PaintShopPro 7 (PSP).

 

Ett bra sätt att scanna in bilder och behandla dem före arkivering eller utskrift är att arbeta utifrån något av dessa program. Själv föredrar jag PSP, men PS är på svenska, vilket ju kan vara en fördel.


Starta bildbehandlingsprogrammet (ikon finns till höger på skrivbordet för såväl PSP som PS).

 

PSP

Välj
File/Import/ TWAIN/Aquire

(eller klicka på knapp längst till vänster, under File, som ger samma effekt - ersätter alla valen)

PS

Välj
Arkiv/Hämta in/TWAIN32Sedan blir det gemensam fortsättning:

 

Då kommer ett fönster för scannern upp (EPSON TWAIN).


Grå avdelning till vänster.


Där kan du ställa in:


-
vilken slags bild det handlar om (
Image type, finns ett antal alternativ att välja på),


- hur bilden ska användas (
Destination, även här finns alternativ att välja)


- värdet för upplösning (
Resolution)


- och Storlek (
Scale) m m.

 

Är du osäker så pröva dig fram.

 

Om det är ett negativ eller en dia så ska du också ställa om

Document Source (överst till vänster) från Flatbed till TPU for Neg/Pos Film


Till höger i bild har du ett stort vitt fält, det motsvarar scannerns glasade yta och visar bilden du scannar (när du gjort det).

 

Lägg i bilden längst upp (in, vid gångjärnen) till höger på glaset, använd gärna kanten för att få bilden att ligga horisontellt. Bildytan nedåt och bildens överkant mot glasets kant.

 

Om det är ett negativ eller dia du ska scanna måste du koppla in tillsatsen och lägga i lämplig mask med öppning för bilden.

Det är bara att koppla sladden från tillsatsen till scannern (finns bara ett uttag som passar) och sedan slå på tillsatsen (On, grön lampa tänds).

 

När du scannar negativ så ska du skjuta in filmen i "skenor" i den svarta masken, då håller den sig på plats och hamnar rätt.

Maskerna ligger i ett vitt kuvert i "biblioteket" (papplåda med CD och böcker m m).

Det går bra att scanna färgnegativ också, liksom färgdiabilder.


Klicka på Preview (ovanför Scan nere till höger bland alla de grå rutorna). Nu gör scannern en snabbavkänning av bilden och visar den på skärmen.


Det finns nu möjlighet att
anpassa exponering, färgmättnad m m, använd i så fall knapparna i raden som börjar med en knapp med verkyg (mejsel och skiftnyckel) på. Pröva dig fram. Är bilden någorlunda OK behöver du inte göra några inställningar här.

 

Du kan - och bör kanske - också se till att upplösningen blir bra (Resolution, ungefär mitt i det grå). Tala om vilken yta du vill ha med genom att in den. Peka t ex i övre vänstra hörnet av den yta du vill scanna, håll ner vänster musknapp, dra till nedre högra hörnet och släpp. Ytan ramas in med streckad linje.

 

Denna yta scannas nu av när du klickar på knappen Scan.


När bilden är färdigscannad, stängs fönstret för scanningen. Nu finns bilden i det fönster du öppnat tidigare i bildhanteringsprogrammet.

Ev får du rotera bilden 90 eller 180 grader om den ligger fel. Görs på menyn Image/Bild.

I bildhanteringsprogrammet kan du göra otaliga inställningar och manipulationer av bilden - det är en egen kurs. Men du ska så småningom spara bilden i lämpligt bildformat, t ex JPG eller GIF eller TIF (du anger katalog, dokumentnamn och väljer filtyp på samma sätt som när du sparar ett Word-dokument).

 

När du är klar och vill skriva ut, välj File/Print.

I PSP kan du välja Print Preview och se hur det blir samt ställa in storlek och läge på bilden om du vill (går nog bra i PS också).

Page Setup kan behöva tillgripas också.

 

Du kan behöva ställa in skrivaren också så att den ger större upplösning m m. Resultaten blir bra.

 

Utskrift på vanligt papper är OK, men det blir - förstås - bättre på specialpapper.
Skrivaren behöver också ställas in på den papperstyp man använder.


2001-11-15/Pelle