senITel

Hur du använder senITels e-postlista

Skicka e-post till hela gruppen av senITel-medlemmar med en enda adress.
Medlemmar i
senITel ansluts till listan genom Webmasters försorg (men det krävs en del åtgärder från medlemmen också)

  För att komma med på listan och komma igång:
Webmaster ansluter dig Medlemmar i senITel skrivs in av Webmaster på en gemensam e-postlista, senitel-post. Listan tillhandahålls av ListBot (ja, deras dator heter så).
Det får till följd att ListBot sänder ett mejl till den nyanslutna medlemmen.
Du bekräftar För att inskrivningen ska verkställas krävs att medlemmen sänder ett "automatisk" svar som bekräftelse på det mejl som ListBot sänder ut (i brevet finns också text på svenska som ger ytterligare information). Ditt svar behöver inte innehålla någon text, det är bara att skicka ett svar till avsändaren (knappen "svara författaren", "re mail" eller vad den nu heter).
Du får ett lösenord När du svarat returnerar ListBot ett nytt mejl där du får ett lösenord och information om  hur man   komma åt gamla brev,  ändra uppgiften om sin e-postadress,  säga upp "prenumerationen" eller  byta ut sitt lösenord.
Lösenordet  behöver du inte använda för att sända eller ta emot mejl till e-postlistan utan bara när du  vill göra någon av de nyss nämnda sakerna.
  För att nyttja e-postlistan, gör så här:
Sända till alla När du vill sända ett meddelande till alla i senITel så använder du adressen senitel@listbot.com och sänder som vanlig e-post.  
Svara avsändaren

eller alla

Vill du svara avsändaren kan du göra det genom att använda "svarsknappen". Svaret går endast till den som sänt meddelandet, inte till hela gruppen.
Vill du däremot nå alla i gruppen så skriv ditt svar till gruppadressen senitel@listbot.com .       
Ändra dina uppgifter Du kan själv ändra inställningarna i Listbot som gäller din e-postadress och lösenord. Till exempel kan du alltså själv byta lösenord till något mer passande eller uppdatera om du skulle ändra e-postadress. För att göra detta surfar du till Listbots web-plats på adress www.listbot.com/cgi-bin/subscriber . Du måste sedan ange din e-postadress och ditt lösenord för att logga in.
Läsa tidigare brev På  webadressen www.listbot.com/cgi-bin/subscriber kan du också se alla tidigare brev som utväxlats till gruppadressen (om du t ex inte själv sparat ett inkommet brev och senare ändå behöver komma åt dess innehåll).
 

Inga andra än de som är klubbmedlemmar i senITel kommer med på listan.
Vill du sända till fler än
senITels medlemmar får du lägga till de adressaterna på vanligt sätt i ditt brev

Upp Sidan senast reviderad 2006-10-29 Hem Till senITels hemsida