senITel

Diskussionsgrupp livskvalitet

Instämmer i allt som sagts här hittills. Projektet har tillkommit bl a för att vi ska ha kul och trevligt samt få tillfälle att tillägna oss IT. Samtidigt ska vi dock ge Telia förhoppningsvis värdefulla synpunkter. Att även behandla marknadsfrågor tycker jag är naturligt. Synpunkter ploppar upp som det finns anledning att ta vara på./1997-12-10  Hälsn. Bo Z På Pers sista fråga har jag inget bra svar. Formulären uppför sig ofta så. Om du inte hade gjort ny rad själv så hade dina textrader blivit anpassade automatiskt till tillgänglig radlängd vid exponeringen här i debatten, tror jag. Fast då ser man inte vad man själv skrivit när man författar inlägget, och det är ju en klar nackdel./Pelle 

Jomenvisst! Det är klart, att man känner vissa krav på sig,bl a eftersom
man ju anmält sig frivilligt att delta i arbetet. Men jag menar, och det tror jag
tror jag att Börje menar också, att man inte skall ha dåligt samvete
bara för att man inte kan komma på något intelligent om hur 90-åringar
skall bli föremål för (usch!) marknadsföring av IT. Jag tror nog vi är
ganska överens, särskilt om att man skall ha roligt också. Jag hade t ex
synnerligen roligt, när jag utförde det ansvarsfulla och krävande
arbetet med att författa lägesrapporten för Släktforskning!
En annan sak: Man måste tydligen utföra radskifte själv, när man skriver
här. I annat fall försvinner ju alltihop ut till vänster. Varför?/1997-12-03 Per Tegeström


Såklart man instämmer. Men om det handlar om senITel-projektet så innebär givetvis förutsättningarna att det ställs en del smärre krav på deltagarna. Ett av dessa krav är att vi ska ha trevligt. Vilka känslor som i övrigt kan uppträda är svårt att styra (själv har jag ofta dåligt samvete för saker jag inte gjort, och för all del ibland för saker jag gjort, även sedan jag slutade i Telia)./1997-12-03 Pelle Carlson ;-) 
Instämmer till minst 100 % i Börjes synpunkter i hans inlägg den 29/11. Hoppas jag inte är ensam
(tillsammans med Börje) om det! Se'n får projektledningen tycka vad den vill!!!/1997-12-02 Per Tegeström 

En sak tycker jag hör till en pensionärs livskvalitet, det är att slippa ha dåligt samvete för att man inte
skrivit veckotidsrapporter, att slippa känna sig otillräcklig för att man inte kommit på något bra i sin
aktivitetsgrupp. Vi är väl i alla fall i den situationen, att vi inte ska behöva känna någon
prestationsångest. Vi har gjort vårt. Vi ska njuta av livet och ha trevligt. Inte sant!/ 1997-11-29 Börje Brolin


Syftet med vårt projekt måtte väl, ur synpunkten livskvalitet, vara att skapa kommunikation och gemenskap inom målgruppen. Att i någon mån ersätta den arbetsgemenskap som vi miste genom vår pensione- ring. IT är dock bara ETT sätt att skapa gemenskap, möten på Maria- hissen, stadsvandringar och studiecirklar är andra sätt. Men skall SenITel uppfylla syftet ovan måste frekvensen E-mail öka och helst någon typ av datorkonferens, chat-forum skapas.
/1997-09-10 Börje Brolin.


Hittade Marete Mazzarellas recension av Peter Öbergs avhandling om åldrande i DN, Kultur, Lördagen den 9 juni 1997. Han har funnit sex olika mönster eller livsloppps-former:
- livet som yrkeskarriär (ofta män)
- det dämpade, uppoffrande livet (ofta kvinnor/hemmafruar?)
- det bittra livet
- det ljuva livet (förbehållet en överklass)
- livet som fallgropar
- livet som hinderlopp ("slutet gott - allting gott"-tänkande).
Jag har svårt att inrangera mitt liv i endast EN av dessa mönster. Hur har Ni det?/1997-06-11 Börje Brolin
Gör ett inlägg, klicka på pricken!
Åter till senITel:s hemsidaÅter till tabellen med diskussionsgrupper.