senITel

Fyra teman i maj

(Warning: This is a long and rather boring text document, intended only for the real senITel freaks all over the cyberspace, both of them)

I senITels delrapport i januari aviserade vi att vi tänkte ägna oss åt fyra "tväraktiviteter" vid sidan av de pågående grupperna. Under maj månad har synpunkter efterlysts från medlemmarna rörande dessa fyra teman. Nedan en kort och ofullständig sammanfattning av vad som kommit in i form av mail och skrivningar på vår WebChat.

 

Tema 1: Hur kan IT/Internet öka livskvaliteten för äldre?

Vad är livskvalitet och kan något så fint verkligen ökas av tekniska finesser som IT? Detta var en icke oväntad motfråga som snabbt kom upp. En medlem ger den här definitionen, som jag tycker får duga för oss alla: "För mig har livskvaliteten fått den innebörden, att jag med den uttrycker ett mått på hur jag trivs med livet och med min omgivning. Uppfattar jag min livskvalitet som god, så innebär det helt enkelt att jag trivs bra. Sedan kan man då peka på olika faktorer som påverkar livskvaliteten i större eller mindre grad och det är säkert individuellt för varje människa."

Synpunkterna varierar också från "Inte alls" till "..har IT och Internet betytt mycket för att förbättra min livskvalitet." Någon konstaterar också med tanke på utvecklingen att "om det ger livskvalité idag så kommer den att förbättras enormt med tillväxten" (av funktioner och av innehåll på nätet).

Även om de flesta nog menar att det är bra och trevligt med t ex e-mail så är tveksamheten ändå förvånansvärt stor med tanke på att gruppen senITel rimligen består av aktivt intresserade som delvis också är hemma i branschen genom sitt tele-förflutna.

Några kritiska synpunkter:

Några av fördelarna:

Man får skilja mellan dagens och morgondagens pensionärer, menar många. Dagens äldre har inte den datorvana som gör det naturligt att kasta sig ut i Nätet. I framtiden blir det lika naturligt som att prata i telefon (vilket pensionärer sedan flera generationer funnit både enkelt och givande). Och samtidigt blir utrustningar och program enklare att hantera och trafiken blir billigare. Så framtiden är ljus.

Vad som behövs nu är bättre stöd och bättre bruksanvisningar, mera härom nedan.

 

Tema 2: Hur kan IT/Internet öka äldre (och måhända isolerade) människors kontakt med släkt, vänner, skapa nya bekantskaper osv

Frågan går delvis samman med tema 1 även om tema 2 mer avsåg att ta sikte på kvantiteten mer än den i tema 1 betonade kvaliteten. E-postens lov sjungs av många, inte sällan dock med det beklagande tillägget att ännu har de flesta inte e-post, i vart fall inte bland de jämnåriga.

Några positiva synpunkter:

 

Det negativa är koncentrerat till problemet att för få (ännu) är anslutna. Men det finns också de som tycker att riktig kontakt kräver ett telefonsamtal så att man hör den man pratar med. Till detta har dock noterats att telefoni och bildtelefoni (CU-see me) redan är möjlig över internet (till lokaltaxa). Och e-posten är, om man så vill, en kraftigt förbättrad (och våldsamt uppsnabbad) version av det brevskrivande som äldre i alla tider gillat att hålla på med.

 

Här liksom i tema 1 är det motiverat att ha två perspektiv: läget för dagens pensionärer och det sannolikt annorlunda läget för framtidens pensionärer. Dock kan väl tilläggas att om framtidens pensionärer kommer att ha det bättre förspänt med teknik och kunnande så har dagens pensionärer fördelen att känna lite pionjäranda, vilket stimulerar åtminstone en del.

Kring diskussionsgrupper (usenet m m) finns ganska få synpunkter, förmodligen på att man inte testat så mycket. Någon finner diskussionsgrupperna vara den kanske största fördelen med Nätet. Teoretiskt sett är möjligheterna obegränsade, men det är rätt mycket skräp i gruppdiskussionerna också. SeniorNets diskussionsgrupper borde kunna bli bra kontaktfora för pensionärer. T ex skulle korrespondensschack enkelt kunna föras över till IT.

Kontakt genom hemsidor har heller inte så många anhängare. För klubbar av olika slag anses dock hemsidan vara en stimulans. . SenITel och SeniorNet Sweden är sådana exempel. Kanske skulle man kunna starta något slag av klubbar inom större bostadskomplex?.

 

Tema 3: Vilket supportbehov har äldre som ska komma igång med IT/Internet.

Erfarenheten inom SenITel pekar onekligen på att det finns startsvårigheter - inte minst av teknisk art. Det tog lång tid att komma igång inom SenITel och fortfarande är det si och så med kommunikationsmöjligheter mellan PC och MAC.

 

Supportbehovet för äldre är mycket stort och support via får inte kosta flera kronor per minut. Personer med ringa kunskaper i främmande språk har ofta stora problem med engelskspråkiga program och engelska uttryck som dyker upp på skärmen. Antingen man har PC eller Mac borde finnas en uppsättning standardprogram som garanterar kommunikation kors och tvärs mellan alla datorer anslutna till nätet. Behovet är skiftande (givetvis) men som regel underskattat av nätoperatörerna.

 

Telia borde ha en jättechans att marknadsföra Internet till äldre om Telia tog på sig att garantera att inköpt vara verkligen fungerar och levererar i utprovat skick och samtidigt ger en kortfattad utbildning i handhavandet. Nu finns det ju ett stort utbud av utbildning även i Telias regi men den är i allmänhet dyrbar och kanske väl omfattande.

Dock vet vi att även med en i verklig mening nyckelfärdig dator dyker det snarare förr än senare upp oförutsedda problem.

 

Det är viktigt att man får börja i en miljö där man kan göra något i lugn takt på egen hand. T ex
- ta fram programhanteraren
- använda rullningslist
- ta fram inkorgen/utkorgen
- ta fram nytt meddelande
- skriva ett brev till sig själv
Det är viktigt att anvisningens bild och text stämmer med den egna skärmbilden. Kanske skulle det vara psykologiskt bra med anvisningar för avgränsade steg på lösblad. Från delrapporten kan upprepas det faktum att vi bedömer det mesta vi sett i bruksanvinsingsväg vara undermåligt.

Det som skiljer äldre elever från de unga är nog i första hand, att de äldre fort glömmer det de lärt sig, men sedan inte får tillfälle att öva. Vi behöver enkla, kortfattade, skriftliga anvisningar för hur vi skall agera när vi t.ex. skall ansluta oss till Internet första gången eller då vi behöver installera något på nytt. Det är nog bra med telefonsupport i aktuella fall, men om behovet upprepas är det bättre med en skriftlig anvisning att friska upp minnet med. Bäst är om vi kan få åtgärderna beskrivna punkt för punkt och utan onödiga tekniska termer, beteckningar o.d. stjälpa än hjälpa. Utbildningen skulle kunna meddelas i pensionärsföreningar och på samlingsplatser för pensionärer.

 

Tema 4: Vad bör Telia utveckla för nya/modifierade tjänster och hur bör marknadsföringen ske för att tillgodose äldres behov och för att skapa tilltro och stabila kundrelationer.

Det har varit svårt för de flesta gruppmedlemmarna att komma med konkreta förslag inom detta tema. Men det finns en del mer eller mindre spridda tankar på vad som kanske vore värt att satsa på. Här några exempel:

Åter till senITel:s hemsida

Sidan senast uppdaterad 2006-10-29