senITel

TelefontornetEn "kick-off" inför höstens verksamhet

Möte på Telemuseum den 1 oktober 1997Resumé:

Nästan alla var med och de som saknades hade giltigt förfall. Förmiddagen ägnades åt gemensam genomgång av olika frågor, eftermiddagen åt gruppdiskussioner kring aktiviteter, problem etc.

Utbildning

Höstens torsdagar är Telemuseum-lokalen bokad för senITel-övningar. Start den 9 oktober kl 9. De två första gångerna (9 och 16 okt) fokuseras på lösning av komigångproblem som medlemmarna har. Förhoppningsvis kommer då också en datakonsult att kunna närvara del av dagen (10-12?) och PC kommer sannolikt att finnas tillgänglig (utöver macarna). Den som har problem bör kontakta Ragnar snarast och tala om vad han/hon behöver hjälp med (helst per e-post om det går). Senare torsdagar blir det möjlighet till studiecirklar kring olika program, t ex genomgång av grunderna i Word, hur man gör en hemsida etc. Torsdagarna kan också vara bra för gruppdiskussioner i aktivitetsgrupperna.

Ersättning för utlägg

Det krävs att en räkning sänds in med ordentlig datering, specificering och underskrift samt att verifikation på gjorda utlägg bifogas. Anvisningarna på hemsidan (under Medlems-FAQ) kompletteras med exempel. Medlemskap i SeniorNet Sweden kan ev räknas som ersättningsberättigad kostnad.

Aktivitetslistan

Flertalet aktiviteter ligger ännu i sin linda och en del fick sin "kick-off" vid mötet. Tiden hittills har i hög grad gått åt till att bemästra sommarvärmen samt - inte minst - till att komma igång med datorer och Internet.
Längst föreföll "bankgrupperna" (aktivitet 7.1-2) ha kommit - de var nu på väg in i en klart operativ fas. (I sammanhanget nämndes även TIF:s aktieklubb AKTIF96).
Pang-gillet-gruppen (aktivitet 3.2) vill gärna få in bidrag till jubileumsskriften per e-mail.

Allan Bengtsson gav i sammanhanget en målande beskrivning av hur lätt det är att få igång prylar och program som Lap Power levererat (någon såg här en kopplig till säljsuccén för Losec). Fortsatta gruppmejl med startfas-redovisningar uppmuntrades.

Veckorapporten

Ragnar Thorell visade hur rapporten ser ut, hur man får fatt i den och hur man fyller i den. Info finns även på hemsidan (under Rapporten i menyn). För att göra det möjligt för alla att använda enhetlig blankett kommer Word att installeras hos dem som ännu saknar det programmet.
Det förefaller som om många nu står i begrepp att få fart på sina veckorapporter. I den första bör även tidigare nedlagd tid etc finnas med i summakolumnen.
Summering av hittills inkomna rapporter (från ett tiotal medlemmar) redovisades - totalt 23 227 minuter).
Det betonades att statistiken i hög grad är till för att de enskilda medlemmarna ska ha en plattform av erfarenheter att gå till i samand med arbete i aktivitetsgrupperna och med deras rapporter.

Hemsidan

Alla tycks nu kunna komma åt hemsidan på adressen www.senitel.org och därmed kommer filialen på telemuseums server att avvecklas.
Under Aktuellt i menyn hittar man uppgift på senast införda ändringar, vilket gör det lättare att hålla sig uppdaterad om innehållet på hemsidan.
Dagsstatistiken visar att målet om dagliga besök på sidan av varje medlem inte är nått riktigt ännu. Bidrag till hemsidans "interna diskussionsgrupper" (under Debatt i menyn) uppmuntrades. Kan sändas som e-post eller genom att fylla i och sända formulär direkt från web-sidan.

Diskussionsgrupper

Prov kommer att ske inom kort med ett eget "chat" där alla kan bidra med synpunkter och alla kan och bör kolla vad som förevarit med jämna mellanrum. Adressen till detta chat kommer att meddelas per e-post och bör inte spridas utanför senITel.
Den uppgradering av web-tjänsten som Telia nu gör kommer förhoppningsvis att medge ökade möjligheter till egna diskussionsgrupper av enkelt slag inom några månader.
Viktigare än tekniken är dock viljan att aktivt delta med inlägg, tips, kritik osv osv.

Övrigt

De som ev funderar på att köpa sig portabel dator, informera Josef Brodin så kan kanske rabatter utverkas vid "storköp".

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 1997-10-01