senITel

Diskussionsgrupp Pang-jubileum

Genmäle av Rolf Rånlund till Åke Waldelöfs inlägg 1997-10-12.

Punkterna 1 till 5 och 7 ingen ytterligare kommentar.

P6.
Här var min tanke att man skulle förklara varför det bara är gubbar i
gillet. Om det står inskrivet i gillets stadgar att det bara skall vara
gubbar så är det givetvis en fråga för årsmötet att fatta beslut om en
ändring.  Vid närmare eftertanke är det nog kanske lika bra att vi håller
"brudarna" utanför. Redan nu är vi så många och intresset så stort att det
av rent praktiska skäl är svårt att anordna träffar.  Mora-Nisse hade ju
samma problem när det gällde kvinnor i Vasa-loppet, även om hans problem
var mera "naturligt".

P8-11.
Här delar jag Åkes uppfattning, någon ingående beskrivning av
"moderföretagets" utveckling skall ej ingå. Något i den här stilen skulle
vara tillräckligt:

=======================================================================

Under Pangillets 50-åriga tillvaro har Telegrafverket, Televerket och nu
TELIA AB genomgått en minst sagt dramatisk förändring inom samtliga
verksamhetsområden. Alla medlemmar i dagens Panggille torde också ha
medverkat till förändringarna.

- På stationssidan har man gått från elektromekaniska stationer till
programminnesstyrda elektroniska stationer

- Transmissiontekniken har lämnat koppatråden och använder glasfiber som
överföringsmedium

Administrationen har gått från penna och papper till datorer

Om utvecklingen i detalj under perioden kan den intresserade läsa i Svenska
Telegraf- Tele-verkets historia delarna VI och VII, som kan hemlånas från
TELIAs bibliotek i Farsta.

3. november 1997
Rolf Rånlund


Jag är positiv till Rolfs förslag, men har ett par kompletterande synpunkter:

Situationen har ändrats en del från dag till dag. Igår hämtade jag på posten ett ex av Svenska televerket l966-1993, del V11på 934 sidor. Gediget arbete av våra pang- och senitel bröder Sven och Bengt. Där behandlas bl a teknikö anläggning, trafik, administration och personal inom televerket så ingående att den sidan inte behöver beröras i jubileumsskriften, eller i varje fall mycket kortfattat.

Här är mina funderingar punkt för punkt då jag läste rolfs inlägg.

Jag delar helt Rolfs förslag att aktivitetsansvariga får hedersuppdraget att bli redaktionskommitte. /1997-10-12 Hälsningar Åke W-f 

När Panggillet bildades 1947 stog vi på tröskeln till en ny teleålder. Få kunde väl ana den enorma tekniska/ekonomiska utveckligen som har lett till dagens telekommunikationssamhälle. Så även om teleutvecklingen har beskrivits på andra håll bör i vår jubileumsskrift finnas en rapsodisk sammanfattning.

Första utkast till disponering

1. Varför bildades Panggillet ?
2. Vem tog initativet ?
3. Vem var Panggillets första ordförande ?
4. Hur har medlemsutvecklingen varit ?
5. Hur ser framtiden för gillet ut ?
6. Varför bara gubbar i gillet? (Min egen reflexion: "Som en 50 årsjubileumsmanifestation borde vi kanske "släppa" in gummor i gillet ? När vi får in Pangbrudar så blir vi Pangvänner i stället för Pangbröder".)
7. En komprimerad resumé över gillets verksamhet under de gångna 50 åren t ex genom klipp från mötesprotokoll
8. "Moderföretagets" utveckling - Kungliga Telegrafverket fram till 1953 (100 års jubileet) - Televerket under 40 år fram till 1993 - TELIA AB
9. Den tekniska utvecklingen - från koppartråd till glasfiber/radiolänk/satellit - från elektronrör till halvledare - från elektromekaniska stationer till elektroniska stationer mm, mm
10. Den administrativa utvecklingen
11. Nya tjänster -TELEX, FAX, E-mail mm mm

En del av dessa punkter är självklara, vissa bör kanske strykas, förhoppningsvis tillkommer nya när hjärnorna har stormat.

Om det inte redan är gjort föreslår jag att man tillsätter en redaktionskommitté för 50-årsskriften med Bengt Åkesson eller Sven Lernevall som ledare. De har ju vanan inne från "Televerkets historia". Har man ingen sammanhållande är det risk för att det hela rinner ut i sanden.

Med knätofshälsning från Rättvik/Rolf Rånlund 1997-06-26

Gör ett inlägg, klicka på pricken!
Åter till senITel:s hemsidaÅter till tabellen med diskussionsgrupper.