senITel

Medlemmarnas egna tips för PC

Säkerhetsproblem

I novembernumret av InterNet Guiden, lånad på biblioteket, finns några små notiser om säkerhetsrisker med Explorer 4,0 och Netscaps Communicator 4. Explorer kan luras att lämna vidare känslig information som användaren postar exempelvis på en shoppingsajt. Netscep är behäftade med motsvarande problem. Enligt artikeln bör man av säkerhetsskäl regelbundet följa utvecklingen genom att titta på http://www.microsoft.com/ie/securita/ respektive http://www.netscape.com. Det gäller att förvissa sig om att man har de senaste uppdateringarna. Ett annat sätt är att man även fortsättningsvis tar sin pomenad till de lokala butikerna för allehanda inköp. Härvid vidmakthålls en fortsatt fysisk spänst samtidigt som de lokala butikerna får en chans att överleva./Arne Andersson 1998-01-16Antivirusprogram

Man bör ha ett bra antivirusprogram i sin dator, därom är alla ense.

Vår datakonsult Ove menar att Norton:s  antivirusprogram hör till de bättre. Pris runt tusenlappen. Uppdatering under några år ingår (det kommer ju nya virus hela tiden, så det krävs omvaccinering).

Ragnar tycker att det kan vara ett bra alternativ att ta hem McAfee antivirusprogram via nätet. Det finns på Passagen och där finns också möjlighet att tanka hem uppdateringar med de senaste vaccinen. Huvudprogrammet ligger på 4-5MB och tar kanske trekvart att ta hem. Ove håller med om att även detta är ett bra antivirusprogram (och det blir ju betydligt billigare; har man en lånedator vill man kanske inte kosta på inköp). Pelle kan lämna ytterligare info om du är intresserad./1997-11-15 


Från Arne Andersson kommer följande, som både är ett tips och en fråga. De som var med på Telemuseum i torsdags (13 nov) vet direkt vad Arne tipsar om. Vad gäller frågan så har jag en teori, se kommentar efter Arnes inlägg./Pelle

Administration av mail-medelanden

Då jag arbetar inom mail-området i min PC har jag på skärmens vänstra sida rubriker för olika inriktningar, ”Borttagna meddelanden, Inkorgen, Skickade meddelanden och Utkorgen. Klickar jag på inkorgen förtecknas alla mail jag fått sedan vårt projekt startade. För att skapa lite ordning i korrespondensen har jag dock fördelat huvudparten av de inkommande meddelanden på olika mappar. Söker jag ett meddelande jag fått avseende t ex projektet ”livskvalitet” går jag in under den mappen och har nu lättare att finna mailet i fråga. Mappen i exemplet har samma utformning som Inkorgen från vilken jag ju flyttat handlingen. Allt är perfekt.

Nu vill jag skapa ordning även bland mina utgående meddelanden. Jag flyttar alltså över mina utgående brev från utkorgen på samma sätt som jag tidigare gjort med breven i inkorgen. Allt verkar perfekt men är det inte. Då jag söker efter ett visst brev i Utkorgen går jag naturligtvis efter adressaten. Brevet kan nu lätt återfinnas. Nu händer det underliga att i mapp som skapas under ”Utkorgen” inte ges uppgift om adressaten utan om avsändaren. Uppgifterna skiljer sig alltså från utkorgens. Jag vill naturligtvis ha samma uppgifter som i ”Utkorgen” och inte hela sidan full med uppgiften att jag är avsändare./1997-11-15 Arne Andersson Jag gissar att konstruktören har tänkt sig att man samlar breven i mappar ämnesvis och utan att skilja mellan inkommande och avgående - så gör i vart fall jag. Då kan man enkelt se vilka man själv har skickat och vilka som kommit in och från vem. Men visst skulle det vara bra att kunna lagra sända meddelanden efter adressat också./1997-11-15 Pelle Carlson 

Motgift mot virus

Kollade idag på PC för Allas websida (www.idg.se/pcforalla). Därifrån kan man bl a klicka på en rätt intressant artikel (www.idg.se/pcforalla/features/feat25.htm) om datavirusproblematiken inkluderande även tips om antivirusprogram som kan laddas ner från I-net./1997-10-12 Bosse Z 


Håll koll på surftiden

Tog hem ett program, som mäter den tid man är inne på nätet och beräknar kostnaden. Enkelt och bra! Programmet heter Intertax 98 och finns på Passagen./Hilding Corneliuson 1997-10-06 


Hur du kan nå senITels hemsida på nya adressen även med Explorer 2.x

Som tidigare noterats kräver den nya servern (som senitel.org ligger på) att man har modernt klientprogram. Netscape 2 duger, men inte Explorer 2. Dock kan man kringgå detta genom att ange web-adressen "dubbelt", så här alltså: http://www.senitel.org/www.senitel.org
Pröva och sänd mig rapport om det är problem./1997-08-27 Pelle C 


Hur du sparar hem bilder från Nätet

Vill du lagra en bild från någon web-sida på din egen hårddisk - klicka med högerknappen på bilden. Då får du uppå en meny som gör att du kan spara bilden i den mapp och med det namn du själv anger. Men tänk på att upphovsrätten gäller (ifall du tänker använda bilden i något sammanhang)./ 1997-08-27 Pelle C 


PC-doktor på Torget

Torget har öppnat en adress där man kan ställa och - förhoppningsvis - få svar på frågor rörande PC och problem med PC:n. Du hittar PC-doktorn via www5.torget.se/pc/./1997-08-24 Pelle C 


Slippa menydelen av senITels hemsida

När du läser hemsidan har du en menydel till vänster. Den hänger med när du från hemsidan kopplar dig till andra web-sidor, vilket kan vara både bra och dåligt. Vill du få den högra rutan att fylla hela skärmen kan du högerklicka (Windows 95) någonstans i högerrutan (dock ej på länk eller bild), så får du upp en mini-meny som ger dig möjligheten att spara adressen som bokmärke/favorit. Gör det och klicka sedan på det nya bokmärket/favoriten, så försvinner vänsterrutan med hemsidans meny och den önskade websidan fyller hela skärmen. (Du kan förstås också själv skriva in adressen till den önskade sidan och på det sättet släppa kontakten med hemsidans meny.). Hur det här går till i Windows 3.1 har jag inte haft möjlighet att kolla ännu./1997-07-28 Pelle Carlson 


Nedkoppling av Internet

Från att tidigare haft Mac har jag nu blivit PC-användare. Det verkar finnas mycket att lära. Ett tips som jag fått och som jag vill vidarebefordra gäller nedkoppling av anslutningen till Internet. Ett sätt vid bl a Windows 3.1 är att hålla Alt-knappen nedtryckt samtidigt som man trycker på tab-knappen. Släpp Alt-knappen när rutan "Ansluten till Telia Internet ...." kommer upp. Då uppenbarar sig en ny ruta innehållande koppla-från-knapp att klicka på. Rutan ger även besked om modemhastighet samt om uppkopplingens varaktighet. Det finns även andra sätt att åstadkomma nedkoppling, men detta är ett som jag tycker är ganska bra. Har man Windows95 är det enklare att klicka på minisymbolen dator-dator i aktivitetsfältet längst ner på skärmen. Då får man direkt upp nedkopplingsrutan.

Hälsn. Bo Z

Gör ett inlägg, klicka på pricken!
Åter till senITel:s hemsidaÅter till tabellen med diskussionsgrupper.