senITel

Projektledningen i bild

Bengt Åkesson Göran Olausson Bo Zetterberg
Bengt Åkesson Göran Olausson Bo Zetterberg
Ragnar Thorell De tre herrarna ovan utgör projektets ledningsgrupp.Till vänster ses projektledaren själv och till höger projektets webinformatör 
 
Pelle Carlson
Ragnar Thorell

Sidan reviderad 2006-10-29

Pelle Carlson

  Åter till senITel:s hemsida