senITel
Månadsrapportering
(f.d. veckorapportering)

Du ska i första veckan varje månad sända Ragnar Thorell en rapport som visar hur mycket du under föregående månad ägnat dig åt projektet, vilka saker du sysslat med, hur det fungerat och vad du har för synpunkter/värdering beträffande det du prövat. Rapportens främsta syfte är kanske dock att vara ett underlag för dig själv inför framtida slutsummeringar.

Ragnar vill ha rapporten till sin seniteladress, dvs ragnart@senitel.org
Rapporten sänds som bilaga till e-postmeddelandet.
Rapporten (dvs bilagan) namnges med ett femsiffrigt nr bestående av medlemsnummer och månadsnummer (t ex 11801 för medlem nr 11 månad 01 1998)
Rapporten produceras i Word, men lagras i filformat RTF innan (filformat bestäms vid "spara som"-dialogen med datorn). Bilagan blir då också i RTF-format.

Blanketten för rapportering sänds till alla via e-post. Hantera den i Word.  Hur den ser ut (på ett ungefär) och hur den ska fyllas i framgår av vårt exempel med anvisningar.

Åter till senITel:s hemsida.
Sidan senast reviderad 1997-12-23