senITel

Tänkvärda tankar ur våra delrapporter
***
(subjektivt urval av en liten del av allt det tänkvärda som går att hitta i aktivitetsgruppernas lägesrapporter december 1997)
***
Aktiviteterna/uppdragen beskrivs på annan plats

Delrapporterna är i första hand lägesbeskrivningar som anger hur långt (eller kort) man kommit och hur man tänker gå vidare. Redan i dessa rapporter finns dock en del som Webmastern egenmäktigt plockat ut och placerat här eftersom han tycker det (av varierande skäl) är värt att lyfta fram inför det fortsatta arbetet.Utbildning (aktivitet 1) 

E-post (aktivitet 2) 

Seniorernas livskvalitet (aktivitet 3.3)

Tips- och erfarenhetsutbyte (aktivitet 3.4)

Help Desk (aktivitet 3.5)

Släktforskning (aktivitet 3.7)

Passagen o dyl (aktivitet 5)

Elektronisk shopping (aktivitet 6)

Elektroniska Banktjänster och aktiehandel  (aktivitet 7)

Hemsidor (aktivitet 8)

Sökmotorer (aktivitet 9)

Andra seniornät (aktivitet 10)
Hittills hittat och studerat följande (som alla skiljer sig en del från varandra och från senITel):

Surfning (aktivitet 11)

Problem (aktivitet 12)
Något som bör läggas till? Mejla en hint. Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast uppdaterad 1997-12-10