senITel

I stället för stadgar - senITels regler

Dessa regler är ett försök att klara sig utan egentliga stadgar. De har upprättats i februari 99 och kommer att fastställas vid klubbstämma i april (möjligen med någon modifiering). Observera att stämmor och ledningsgruppsmöten som regel sker över Nätet.

Sidan senast uppdaterad 2006-10-29

Åter till senITel:s hemsida