”Teleseniorer minns” under fyra onsdagskvällar hösten 2006
(serien inleddes våren 2006)

Tid o plats

Ämne                                                                            Telesenior

4 oktober
2006

Senarelagt, se nedan

18
oktober
2006

Senarelagt, se nedan

1
november
2006
Hörsalen

Sagan om den stora datamaskinen – en vision av Hannes Alfvén 1966                                                       

Kurt Katzeff

-      Alfvén förutsåg för fyrtio år sedan många av dagens
tillämpningar av IT

8
november
2006

Plan 4
OBS Flyttas till nytt datum, ännu inte klart vilket.

Upplösningen av det amerikanska telemonopolet  

   Kurt Katzeff

-     USA banade väg för konkurrens i telenäten

-     Slutet på Ma Bell eller AT&T (American Telephone and Telegraph)

15
november
2006
Plan 4

Från radio/TV-monopol till konkurrens i Sverige 

Krister Björnsjö

-     Från ett riksprogram på lång- och mellanvåg till hundratals digitala TV-kanaler från satelliter, marknät och i kabel-TV

29
november
2006
Hörsalen

Mobiltelefoni av första och andra generationerna (NMT och GSM)                                                            

Thomas Haug

-     Nordiskt pionjärarbete ledde till världssuccé

6
december
2006er

OBS Flyttat till nytt datum, ännu oklart vilket.

Från telemonopol till konkurrens i Sverige 

Johan Martin-Löf

- Hur uppstod telemonopolet i Sverige?

- Först avvecklades monopolet för teleterminaler,
sedan för telenät och –tjänster