SeniorSurf 2007 (Södermalm Stockholm)

host.jpg (11081 bytes)Jag vill hjälpa till som surfvärd den 10 oktober
(och som sådan också delta i utlottningen av en MP3-spelare.)

 

 

 

fyll i och skicka in "kupongen" nedan


Namnuppgifter m.m.

Namn  :    
Adress : 		 
Postadr :		 
Tel-nr : 		 
E-post : 		 
Ev. önskemål 
om bibliotek  	 
Ev. önskemål om fm- eller
em-pass: