senITel.gif (254871 bytes)

IT-klubb för seniorer från Telia
 

Telia-senior på besök:
Ange  din e-postadress i vår gästbok. Vi   försöker göra en e-postkatalog över gamla telianer och televerkare som finns på nätet.

HJÄLP! Teleman minnas mera - mycket mera! Sänd oss dina teleminnen.

webvoter-omröstning
När kommer Telia att få ny VD?

Kvartal I 2001
Kvartal II 2001
Kvartal III 2001
Kvartal IV 2001
Senare

Se resultat

Tyvärr, din webläsare hanterar inte Java, därför blir det blankt här.

 

senITel forum ta mig dit
På vårt nya debattforum med möjlighet till flera parallella diskussionsämnen kan du själv starta ett nytt ämne och enkelt följa den fortsatta debatten. Bland aktuella ämnen finns: Är PC:n lönsam?

Kolla in våra torsdagsmöten
Saknas menyn t v? Här!

 

Så här såg vår förstasida ut i januari år 2000. Men den snurrande kuben här till vänster vållade bekymmer för en del medlemmars datorer. Nu är förhoppningsvis ordningen återställd.

 senITel är en  klubb inom SeniorNet Sweden. Den är till för gamla och nya pensionärer från Telia (eller tidigare Televerket) som är intresserade av IT och Internet och som vill ha ett gemensamt forum för diskussion och informationsutbyte med likasinnade f d kollegor.

För att bli medlem i senITel ska man a) vara Telia-senior, b) vara SeniorNet-medlem och c) tala om för Thomas att man vill delta.

 testa senitel forum 
senITel var från början  ett projekt där ett antal pensionärer från Telia sökt belysa värdet av IT och Internet för äldre.
Projektet lämnade i oktober 98 sin slutrapport till Telias ledning.
Det finns förstås en del tidigare material från projektet också för den som är nyfiken.
  Bland annat enligt länkarna här nedanför.
Klubbens första årsmöte försiggick huvudsakligen på Inernet under april-maj. Då valdes den här ledningsgruppen:

Sven-Ingvar Larsson (ordf)
Hilding Corneliuson (vice ordf)
Thomas Haug (sekr)
Märta Åkesson (kassör)
Ingemar Nevelius (programchef)
Pelle Carlson (webmaster)
Rune Thyni (suppleant)

 


Diverse omistligt: Aktiehandel Akronymer
Bildgalleri (450 K) Smilies Slutrapport
Släktforskning Trender


Har du frågor eller kommentarer (eller kanske förbättringsförslag till hemsidan), sänd e-post till senITel (adressen är info@senitel.org) Sidan senast reviderad 2006-10-29.