senITel

Här hittar du klubbens styrelses protokoll fr o m 2003

Styrelsen har också en hel del löpande kontakter på Nätet. De beslut som då fattas redovisas i senare protokoll enligt nedan.

Sidan senast uppdaterad 2020-02-25

Åter till senITel:s hemsida