senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 1-05

(konstituerande möte)

 

 

Tid:  2005-03-03 -- 08                        Plats: Nätet

 

 

Närvarande:             Karl-Erik Eriksson,  Enar Johansson,  Björn Ståhl,  Lilian Norrman, 

Krister Björnsjö,  Pelle Carlsson,  Bo Zetterberg , Johan Martin-Löf

 

1.      Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet. Björn Ståhl utsågs att föra protokollet. Pelle Carlsson och Krister Björnsjö utsågs till justerare.

 

2.      Den av årsmötet 2005 valda styrelsen konstituerades enl. följande:

 

Ordförande:                Karl-Erik Eriksson (vald härtill av årsmötet)

Vice ordförande:            Enar Johansson

Sekreterare:                 Björn Ståhl

Kassör:                        Lilian Norrman

Programchef:              Krister Björnsjö

Webmaster:                  Pelle Carlsson

Suppleanter:                Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg

 

3.      Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig)

 

4.      Nästa styrelsemöte körs vid behov över nätet.

 

5.      Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet             Justeras                        Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                               Pelle Carlson                        Krister Björnsjö