senITel

 

Protokoll från styrelsemöte nr 1-06

(konstituerande möte)

 

 

Tid:  2006-03-03 -- 07                        Plats: Nätet

 

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson, Björn Ståhl, Krister Björnsjö,
Pelle Carlson, Bo Zetterberg, Johan Martin-Löf

 

Ej närvarande:     Lilian Norrman

 

  1. Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.
    Björn Ståhl utsågs att föra protokollet. Pelle Carlsson och Krister Björnsjö utsågs till justerare.

 

  1. Den av årsmötet 2006 valda styrelsen konstituerade sig enl. följande:

 

Ordförande:                  Karl-Erik Eriksson (vald av årsmötet)

Vice ordförande och    
programchef:                Krister Björnsjö

Sekreterare:                  Björn Ståhl

Kassör:                        Lilian Norrman

Webmaster:                  Pelle Carlson

Ledamot:                      Enar Johansson

Suppleanter:                 Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg

 

  1. Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig).

 

  1. Nästa styrelsemöte körs som fysiskt möte. Tidpunkt bestäms senare.

 

  1. Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet             Justeras                        Justeras

 

 

 

Björn Ståhl                               Pelle Carlson                Krister Björnsjö