senITel      

 

 

Protokoll vid styrelsemöte nr 1-09                    

(konstituerande möte)

 

 

Tid:  2009-02-25 -- 28                      Plats: Nätet

 

 

Närvarande:     Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson, Björn Ståhl, Krister Björnsjö,
Till Mayer, Pelle Carlson, Kjell Rydberg, Johan Martin-Löf, Göran Roos och Kjell Markström

 

  1. Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.
    Björn Ståhl utsågs att föra protokollet. Pelle Carlson och Göran Roos utsågs till justerare.

 

  1. Den av årsmötet 2008 valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 

Ordförande:                           Karl-Erik Eriksson (vald av årsmötet)

Vice ordförande &               
programchef:                                    Krister Björnsjö

Vice programchef:               Kjell Rydberg

Sekreterare:                          Björn Ståhl

Kassör:                                   Till Mayer

Webmaster:                           Pelle Carlson

Ledamot:                               Enar Johansson

Suppleant:                            Johan Martin-Löf

Suppleant:                            Göran Roos

Suppleant:                            Kjell Markström

 

  1. Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig).

 

  1. Nästa styrelsemöte körs som fysiskt möte. Tidpunkt bestäms senare.

 

  1. Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet                       Justeras                                             Justeras

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                            

 

Björn Ståhl                            Pelle Carlson                                                Göran Roos