senITel

 

               

Protokoll från styrelsemöte nr 2-07

(konstituerande möte)

 

 

Tid:   2006-02-23 -- 27                               Plats: Nätet

 

 

Närvarande:        Karl-Erik Eriksson, Enar Johansson, Björn Ståhl, Krister Björnsjö,
Till Mayer, Pelle Carlson, Johan Martin-Löf

 

  1. Ordföranden, Karl-Erik Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.
    Björn Ståhl utsågs att föra protokollet. Pelle Carlson och Krister Björnsjö utsågs till att justera det.

 

  1. Den av årsmötet 2007 valda styrelsen konstituerade sig enl. följande:

 

Ordförande:                                    Karl-Erik Eriksson (vald av årsmötet)

Vice ordförande och                      
programchef:                                   Krister Björnsjö

Sekreterare:                                    Björn Ståhl

Kassör:                                           Till Mayer

Webmaster:                                    Pelle Carlson

Ledamot:                                       Enar Johansson

Suppleant:                    Johan Martin-Löf

Suppleant:                     Göran Roos

 

  1. Med stöd av stadgarna beslöts att firmatecknare är ordförande och kassör (var för sig).

 

  1. Nästa styrelsemöte körs som fysiskt möte. Tidpunkt bestäms senare.

 

  1. Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet                                           Justeras                                                       Justeras

   

Björn Ståhl                                               Krister Björnsjö                                         Pelle Carlson