senITel

Teleman minns mera Teleman minns
"Teleman minns" är namnet på den bok som gavs ut av föreningen Pang-gillet vid dess 50-årsjubiléum 1998.
Du kan läsa eller ta hem boken över Nätet, se längre ner på denna sida (eller klicka här).
Om du vill köpa boken så sätt in 60 kr på postgiro 4949620-1, Panggillet

En Teleman som minns mycket
var Televerkets näst siste generaldirektör, Bertil Bjurel. Många år efter sin pension skrev han ner sina MINNEN från tiden i verket. Det blev två delar och båda har gjorts tillgängliga för senITel som nu kan erbjuda denna läsning i elektronisk form. Du kan här klicka dig direkt till del I som omfattar åren 1934 - 1961 eller till del II som täcker in åren som chef för Tekniska Byrån och som Generaldirektör 1961 - 1977.  Läsningen kräver Acrobat Reader (som vid behov kanhämtas gratis på nätet, se nedan).

 Biografiska fakta om Bjurels företrädare Håkan Sterky finns också att läsa, klicka här .

Men det finns mer att minnas för Teleman
Minnesbilder, äventyr, anekdoter och annat från gångna år i Telegrafverket, Televerket och Telia finns det gott om, det vet vi från många kafferaster. Det som kom med i boken var bara en bråkdel. Och det var dessutom begränsat till gillesbrödernas minnen vilka är förhållandevis få (och kanske inte heller de mest accessbara, vi begåvas ju de flesta av oss förr eller senare med SAM - Seldom Access Memory)


Hjälp Teleman minnas mera!

Så passa på nu, medan du kommer ihåg! Sätt dig en kväll (eller morgon om du föredrar det) och teckna ner ett eller flera bidrag till "Teleman minns mera". Vi kan inte lova en bokutgivning till, men bidragen kommer (eventuellt efter viss redigering) att föras in i dessa virtuella spalter på senITels webplats. Och i detta medium passa även korta historier alldeles utmärkt, så det behöver inte vara hela artiklar, det räcker med en kortis.

Eftersom du som läser detta antagligen har dator och e-post så sänder du ditt alster med e-post till pelle.carlson@home.se så tar han hand om texten (och eventuella bilder, som förstås också är välkomna). Du kan också sända med den postala posten, då är adressen Pelle Carlson, Tantogatan 43, 1tr, 118 42 Stockholm. Helst diskett, annars gärna en bra originalutskrift (då går det lättare för OCR-programmet att läsa in texten rätt). Tarvas muntlig kontakt går det bra på 08 - 84 39 77 (du kan också prata med Göran Olausson på telefon 08 - 668 51 20).

Vill du kolla de bidrag som hittills kommit in till "Teleman 2"? Klicka här!

Pang-gillets jubileumsbok

Boken omfattar ca 100 textsidor som motsvarar 600 KB, det tar några minuter att ta hem den.

För att sedan kunna läsa boken (eller skriva ut delar av den) måste du ha Acrobat Reader, eventuellt måste du också ha WinZip eller motsvarande för att packa upp filen efter hemtagning.

Hämta i pdf Klicka på bilden till vänster så får du hem boken i pdf-format för läsning i Acrobat Reader. Själv kan jag ta hem den men inte spara på hårddisken när jag använder Internet Explorer 4, men om jag väljer nästa alternativ går det bra.
Hämta i zip Klicka på den här bilden om du har problem med att spara hem filen i pdf-format, så får du den i stället som zip-fil att öppna med WinZip el dyl. Använd sedan WinZip för att lägga filen i pdf-format på din hårddisk (eller diskett)
Ta hem Acrobat Reader Om du inte har Acrobat Reader så finns programmet att hämta gratis på nätet. Klicka på knappen till vänster. Obs dock att det är rätt stort och tar tid att ta hem (och kräver plats för ett antal megabyte på hårddisken).
Hämta Winzip Om du inte har något lämpligt uppacknings- (och packnings-)program så ta hem ett från nätet. För PC är nog WinZip det bästa, för Mac Stuffit/Stuffit Expander. Du hittar en prov-version av WinZip via knappen till vänster.

Som en bonus för dem som inte kunde vara med på jubileet kommer här nedanför ett referat av dess mindre formella del.

Panggillet 50 år – de 50 åren mellan Sveriges sista nationella morse-telegram och den första Internet-telefonin

Teleman glömmer inte jubileumsmiddagen

Det var nu för femtionde året dags att efter väl förrättat årsmöte – vilket f ö gick av stapeln i Folkens Museum på Kungliga Djurgården i Stockholm – övergå till den mera intagande delen av Pangbrödernas gemensamhetsriter: festmåltiden.

Miljön för konsumtionen var lika vördnadsbjudande som välanpassad. En kort och aptitstärkande promenad till närliggande Telemuseum fick alla i det ca etthundarafyrtiohövdade sällskapet (rekordnotering, såvitt kan utläsas av tillgänglig statistik) att känna sig på hemmaplan, och debattens vågor gick högre än under själva årsmötet redan efter en ynka skvätt sherry – utminuterad av Pangbröderna Eric Österlund och Alf Julin.

Till ettermyra visso serverades sedan måltiden mitt bland stativen i resterna av kulturhuvudstadens första automatstation Norra Vasa – förrättens klassiska sill serverades nära nog direkt på de klassiska väljartallrikarna (med svart proppstång). Vissa mera regionala inslag kunde också noteras (Skåne t ex). Det alimentära levererades och serverades av Djursholms Värdshus under kontinuerlig granskning och ledning av kvällens Överhovmästare, Broder Allan Bengtsson, supporterad av Fru Anna Greta. (Det mera flytande hade redan tidigare transmitterats på plats genom systematiskt arbete av bl a Pangsekreterare Kurt Hemberg.)

Herr Ordförande Broder Göran Olausson hälsade middagsgästerna välkomna och erinrade om gillets första halvsekel och om dagens speciella betydelse. Han välkomnade också ett fåtal utvalda yngre gäster, bland dem Herr Verkställande Direktören i Telia, Lars Berg.

Kvällens toast-master Broder Sten Zälle berättade bland annat om betydelsen av toast, dvs rostat bröd, och om vikten av att veta var stenarna ligger (ifall man vill gå på vattnet). Åldermannen Broder Gunnar Stigmark återgav tvenne lysande Poem om Timbuktu. För att nu bara nämna några exempel på andra intelligenta inlägg.

Jubileumspianist Broder Bengt Möller intonerade ett lämpligt antal sånger till främjande av pokalers tömmande. Porterstek med tillbehör slank också ner.

Herr Berg berättade om dagens Telia, med nya rekordvinster i rockärmen och med inbrytningar på ytterligare ett flertal internationella marknader inbokade i kalendern. Med helt ny teknik på väg in och med en lika spännande som osäker framtid. Han fann det sannolikt att dessa förändringar knappast varit möjliga utan idoga insatser i det förgångna, företrädesvis då av Pangbröder, en grupp som han ansåg vara väl värd fortsatt support från Telia.

Som för att understryka det hela sjöngs unisont en visa från 1948 års TIF-revy med text av Eric Sandström:

Latmaskar, latmaskar, det är vi det
Latmaskar, latmaskar vill för bli det
När vi nånsin nånting orkat
Har det alltid vart nåt korkat
Ingenting kan vi och ingenting gör vi
Ingenting ser vi och ingenting hör vi
Latmaskar, latmaskar rätt och slätt
som tar livet lätt

Textens fortsatta aktualitet framgår t ex i orden "ingenting hör vi". Kvällens förstärkeri var av den naturen att vad talaren sade hade svårt att nå fram till de yttersta borden, samtidigt som – märkligt nog – talet vid de yttersta borden hördes ganska bra i hela Norra Vasa.

Förhoppningsvis kunde de flesta ändå avnjuta de två inlägg som framfördes för att reta läsaptiten på innehållet i jubileumsboken "Teleman minns". Broder Harald Bergwik gav alla en sensuell minnesupplevelse av ljud, dofter och vyer från ett svunnet kommissariat. Och Broder Kurt Tell erinrade sig minnen från de glada TIF-revyernas tid. Därmed blev minst två fakta ledda i bevis: 1) Det var roligare förr och 2) Det blir roligt att läsa boken. Som tur var fick alla var sitt exemplar av den. Och bröderna Karl Väinö Tahvanainen och Sven Lernevall fick var sin pava Fnisserwasser som tack för sitt arbete som förlagsredaktörer, korrekturläsare m m.

När Broder Bengt Åkesson sedan matade ljudanläggningen med sitt sydländska idiom och berättade om Pang-projektet senITel passerades gränsen för vad förstärkaren kunde prestera. Till detta bidrog även att ljudnivån vid borden i väljarsalen nu gått upp ett antal decibel (måhända hade en och annan hörapparat stängts av också). Få torde därför ha uppfattat Broder Bengts inlägg i detalj. Effekterna av denna kalamitet begränsades dock av att han dessutom förlagt sina läsglasögon. Herr Berg fick i vart fall med sig hem ett exemplar av projektets pinfärska slutrapport, så nu vet Telia hur man ska hantera kundsegmentet seniorer när det gäller att marknadsföra Internet och dylika moderniteter.

Att bena på många var fulla med spring kunde noteras när jubileumsbaren så småningom slog upp sina portar. Två för en femtilapp var ett erbjudande som lockade. Broder Lars Gustavsson gjorde ett tappert inlägg för folknykterhetens främjande när han med sin promenadkäpp snillrikt placerad fällde Broder Lennart Sjögrens framfart på väg mot nyss nämnda mål. Det misslyckades dock; Lennart kom snart på benen igen, av allt att döma oskadd.

Ett stilla nattjam avslutade jubileet. Klaverets toner interfolierades härvid av blåsljud på klarinett i några gamla amerikanska standardlåtar. Spelmansduon påhejades ivrigt av ett gäng spisare med Broder Bertil Balkstedt i spetsen.

På den s k tampen anlände också några försenade hyllningstelegram, av vilka två typexempel här återges:

Lycka önskas senioren
Tag Viagra framåt våren
                            Pfizer
To The Panggillet Association
I would like to meet your President
                              Monica L
Gonatt!  

Iakttaget av en tacksam gäst som hoppas bli
Pang-broder när han når mogen ålder.

 

P.S. Texten i den citerade sången går på melodin "Lysmaskidyll". På det spåret gick också kvällens återtåg. En lysande present i form av en ficklampa hade alla fått av Telias främste Herr Pensionärsförvaltare m.m. Hans-Eric Ekelund. Rätt många hade lyckats montera in batterierna rätt och kunde sprida ljus över hemfärden i höstnattens mörker.

Upp Sidan senast reviderad 2008-10-08 Hem Till senITels hemsida