senITel


Under rubriken ovan publicerar c-net på sin sida för "special reports" ett antal spådomar om IT.
Om du vill studera dem närmare så är adressen http://www.cnet.com/Content/Reports/Features/10toWatch/index.html
annars kan du läsa referatet nedan som vi fått från Harriet på Promoto
r


I kronologisk ordning från 10 till 1 

Nr Händelse
När
?
Drifkraft Hinder
10

PC för under 1000 $

Nu Merförsäljning till förstagångsköpare och hemdatormarknaden. avdramatisering av datorerna, billiga datorer för okritiska tillämpningar Mindre marginaler för leverantörerna
9 E-handel Inom ett år Konsumenterna/användarna inser snabbt bekvämligheten och avvaktar bara säkerhets. och sekretesslösningar Tull, skatt och säkerhetsbrister
8 XML - den nya web-standarden efter HTML Om 2 år Web-utvecklarna, web-dokument anpassas automatiskt till lästerminalen, som kan vara en mobiltelefon eller kylskåpet Det saknas ännu XML-verktyg, -läsare etc
7 Sladdlös kommunikation och integration, satellit/radio-access 2-3 år Mobilitet. integrerad telefon/TV/kalender Ingen vill köpa yttelrigare en ny "mobil"
6 TV+Internet=Sant 5 år Informationstörst och bekvämlighet, nya tjänster, kanalbredd och digital informationsbehandling på både TV- och webinnehåll Politiska, regulatoriska beslut.
5 Platta skärmar, flatpaneler 5 år Tillverkarna, det finns alltid plats för en skärm. TV, telefon, leasad konst levereras per web till vardagsrummet, även fordonsmontage Prisbilden
4 Röstigenkänning/-styrning och talsyntes 10 år Snabbare processorer och artificiell intelligens (AI) ger oss talad information när vi inte kan eller vill läsa Inga riktigt bra produkter på marknaden, omogen teknik
3. Kroppsburna datorer och andra IT-gadgets 10-15 år Miniatyrisering genom bättre kraft- och processorprestanda, automatiskt hands-free Modeindustrin och integritetskrav
2. Virtuella världar, illusion och verklighet 15-20 år Utveckling av holografi och andra tekniker för sensoriska stimuli, lukt beröring, rörelse, värme... Prisbild, dyrt som spel/nöje, men kanske prisvärt för utbildning/forskning
1 Datorimplantat, mätare, sändare/mottagare och regleringsdon opereras in 50 år Allmän datormognad, organbrist, etiska värderingar Etiska värderingar, skepsis och hälsovårdslagar

Det enda man med säkerhet kan säga om dessa prognoser är att de är fel. Men hur det verkligen blir får vi återkomma om, om 1-50 år.
   

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan daterad 2006-10-29