senITel

Q: Vad ska jag göra som projektmedarbetare? - fler frågor längre ner

A: Du ska:

Genomgå utbildning på Telemuseum (eller på distans) - KLART

Skaffa Telia Internet 020-abonnemang och modem till din dator, om du inte redan har det. - KLART

Engagera dig i ett antal aktiviteter (först svara på en enkät) - enkäten är klar men i övrigt är punkten högst AKTUELL

Sätta av tid på att testa och utvärdera IT-tjänster (minst 50 timmar) - 50 timmar har nog alla avverkat för länge sen men punkten är ändå högst AKTUELL

Hålla dig informerad om senITel via hemsidan (helst varje dag, enklast via "What's hot" eller via menyns "Aktuellt")

Sända in månadsrapport till Ragnar under påföljande månads första vecka.

Komma med förslag och synpunkter till senITels rapport - ständigt AKTUELL punkt.

Allt detta görs primärt för att projektet ska kunna resultera i bra förslag till Telia om hur man ska tackla målgruppen "seniorer" när det gäller IT-tjänster. Men du ska själv ha trevligt under tiden.
    Fler Frågor (Q) och Svar (A) om projektarbetet i senITel FAQ = Frequently asked questions

Q:Vem kan delta?

A: Medlem i senITel (dvs de ur Panggillet och Marknadsseniorerna som vid gjorda enkäter förklarat sig vara intresserade).

Q: Vilken är projekttiden?

A: Från nu (sommaren 97) och ett år framåt .

Tiden har senare preciserats till att gälla ett år från start. Vi ska således avge slutrapport efter sommaren. Villkoren för kostnadsersättning gäller fram till 1 juli 98.

Q: Hur ordnar jag min internetanslutning?

A: Du skaffar (om du inte redan har det) modem och programvara samt ett års abonnemang (Telia Internet 020). Det finns bra erbjudanden f n såväl i Telias butik som hos Lap Power.

Q: Hur får jag mina kostnader täckta?

A: De kostnader som du har för Internet-abonnemanget och för den tid du varit uppkopplad mot Internet ersätts från projektet *). Motsv gäller ev kostnad i Telias butik för modempaketet (det inkluderar ett års abonnemang - hos Lap Power är paketpriset 0 kr men ingen betald abonnemangstid ingår).

*) Gör så här: Betala. Utfärda i din tur en räkning (som du ställer på "Demotel c/o Promotor AB, Box 168, 13623 Haninge) och bifoga kvitto el motsv som verifikation. Sänd "din" räkning per post till Bengt Åkesson, Blekholmsterassen 3, 9 tr, 111 64 Stockholm. Han attesterar (om han finner det rimligt) och vidarebefordrar till Demotel/Promotor som ombesörjer att du får ersättningen för dina utlägg. Se räkningsexempel.

Q: Om jag utnyttjar Telias eller Lap Powers telefonsupport, hur får jag ersättning för det?

A: Nyttja i första hand intern senITel-support/help desk. Telia Internets Support är numera gratis.

Q: Får jag ersättning för tjänster eller produkter som jag köper via nätet?

A: Nej, vad trodde du.

Q: Vem kan få låna dator?

A: De flesta lånedatorerna är redan "bokade" genom att intresseanmälan lämnades vid mötet på Telemuseum den 22 maj, möjligen kan ytterligare några utlån komma i fråga.

Q: Får jag köpa datorn billigt sen?

A: Nej, den ska åter till Telia Data.
 

Q: Hur kan Telia ta lokalsamtalsavgift när uppkopplingen sker till ett 020-nummer?

A: Telefonsamtalet till 020-numret är avgiftsfritt (som det ska vara) - ingen avgift kommer på din telefonräkning. Däremot tar Telia ut en avgift för den tid man är uppkopplad på Internet. Den avgiften kommer på speciella Internet-räkningar från Telia (i princip en gång i månaden, var tredje månad inkluderar räkningen utöver trafikavgifter för föregående månad också fast kvartalsavgift för nästa kvartal).

Telias avgift för uppkopplingstiden på Internet är identisk med avgiften för ett lokalt samtal under samma tid, dvs 40 öre i öppningsavgift samt 20 öre per minut kontorstid (må-fr kl 08-18), 10 öre per minut övrig tid. Minutavgiften höjs i april till 23 öre (11,5 öre).

Flera av deltagarna i senITel-projektet har köpt Internet-paket som inkluderar fast avgift för ett år. För dem kommer inga räkningar att inkludera kvartalsavgift förrän den förbetalda årsperioden närmar sig sitt slut.

Sidan senast reviderad 2006-10-29

  Åter till senITel:s hemsida.