palimyr


Maria-målarna visar upp sig igen
Den 5-7 april 2003 kan man bl a se nya verk av K.V. i Mariahissen, plan 6. Här ett par smakprov med motiv från Gotlands kust. Ser strålande ut, tycker Verkkomestari (webmaster på finska).

gotlandskust1.jpg (51249 bytes)   gotlandskust2.jpg (49464 bytes)


Vid Maria-målarnas vernissage den 23-24 november 2002

deltog förstås K.V. liksom ett år tidigare. Denna gång med följande nya alster i sin abstrakta realism (kåvism kallad) - tyvärr lyckas inte datorn ge färgerna rättvisa:

våtmark.jpg (16352 bytes) "Våtmark"

mot havet.jpg (16569 bytes) "Mot havet"

hamnparti.jpg (17571 bytes) "Hamnparti"


Bilder från vernissage den 24 november  2001 i Mariahissen

Mariamålarna visade alster och där ingår ju sedan länge senITels medlem K.V. Tahvanainen. Så här skriver han om sitt konstnärskap:

Att måla och teckna (eller fotografera)
är för mig inte i första hand
att försöka avbilda ytor, färger och linjer
som jag sitter och stirrar på.
Det är mera fråga om att göra en bild
efter tecken och signaler, och att fatta beslut
efter erfarenhet och intryck.
Ljus där, mörker där!
Tomhet där!
Nu!

K.V:s dukar var  båda   sålda inom en timme, vernissagedagen. Här nedan ser du dem avplåtade, dessvärre genom tavelglas, vilket ger en del reflexer och skimmer. Motiven är från Österbotten, bevarade och filtrerade i konstnärens minne från det de sågs till dess de borstades upp.

Palimyr.jpg (14135 bytes)

Myren

Ödsligt landskap.jpg (11813 bytes)

Ödsligt landskap


Bilder från vernissage den 1 september 2001 i Hagströms galleri
Vanvördiga visioner? - Icke

Så här skriver upphovsmannen, Åke Waldelöf, om de tavlor han bidrog med vid Vantörsmålarnas utställning på Österlånggatan 5 i Gamla Stan.

"En grupp omfattar 4 ikoner målade med äggtempera på pannå. Ikonerna föreställer Maria, Maria med barnet, Jesu födelse och S:t Georg och draken.
 
Den andra gruppen omfattar två tavlor. Den ena visar evighetens början i en röd punkt den andra evighetens slut i en violett punkt.
 
Den tredje gruppen visar sex marina scener ur Gamla Testamentet (Ur det kristna Gamla Testamentet inte ur Talmud där bilden på Gud inte får återges) Jag har försökt tona ner strängheten (öga för öga etc) hos den gudomliga överheten . I stället har jag i viss mån lagt in ett kvinnligt perspektiv i gudsbilden. Jag ser som ett ideal den inställning från medmänniskors sida som jag upplevde på de sjukhus (Huddinge, Södersjukhuset och Dalens sjukhus) där jag var intagen för vård på vårkanten. Relationen kan sammanfattas i begreppen omtanke, omvårdnad och småprat. Det kan vara svårt att uppnå en sådan relation till de himmelska makthavarna med den profil de haft under 2000 år och som de fortfarande har. Därför föreslår jag vissa modifieringar.
 
Gud framställs ju som en gammal man. En sådan gud kan nog vara bra om man behöver leta vattenhål i en öken. Men man får associationer till de krämpor som kan drabba äldre män. Det är inte en värdig bild av en gud. Jag föreslår att Gud får en framtoning som en undersköterska som är duktig i omtanke, vård och småprat
 
Jesus framställs som en hippiebetonad fåraherde med krokig stav. Det är en helt främmande varelse för vår tids människor. Det är inte en värdig bild av guden Jesus. Jag föreslär att Jesus får en framtoning som gudomlig i fråga om omtanke, vård och småprat. Till det yttre skulle man kanske kunna föreställa sig Jesus som en musiker och låtskrivare.
 
Den Helige Ande avbildas som en duva. Det är en bild knappast värdig en gud. Den Helige Ande bör vara gudomlig i fråga om omtanke, vård och småprat. Det yttre kan vara en framtoning så att man kan tänka sig Den Heliga Ande som journalist, debattör, socialarbetare och korsordslösare."

Det här tyckte några medlemmar i förskingringen (utanför Storstockholm) borde visas på vår hemsida för dem som inte har möjlighet att ta sig till Galleri Hagström. En bra idé, som nu föranleder följande lilla bildsvit. Vi hoppas kunna återkomma med liknande reportage när andra av senITels verkliga bildmakare har visningar.

Först en "vanlig" ikon, Maria och barnet - en blivande låtskrivare? ikon.jpg (29658 bytes)
Evighetens början markeras med röd punkt...

... och dess slut med en lila

- annars är det mesta sig likt

Anm: Evigheten är en aning beskuren av fotografen, både i början och slutet.

redeternity.jpg (9930 bytes)  lilaceternity.jpg (8964 bytes)
Det handlar inte om marina sexscener ur Göteborgstidningen

6scener.jpg (1380 bytes)

Och Herren sade: Varde ljus!

Undersköterskans gudomliga karaktär märks bl a av att tyngdlagen inte inverkar på hårsvallet.

Den konstnärliga oskärpan i en del bilder beror helt på fotografens ostadiga hand. All annan konstnärlighet tillfaller Åke.

fiatlux.jpg (23344 bytes)
Noah och hans ark efter strandningen på Ararat noaksark.jpg (25462 bytes)
Den Helige Ande svävar över vattnet. Lösande korsord? helgeand.jpg (20550 bytes)
Den unge Moses hittas i vassen av Faraos dotter.
Här synes den vakande guden tillfälligt ha antagit formen av en gåtfull sfinx - troligen ett enkelt under för en undersköterska.
mosesivassen.jpg (22388 bytes)
Något äldre Moses som stänger det tillfälliga vadstället över Röda Havet. mosesdelarhavet.jpg (21043 bytes)
Jona som just är på väg att bekanta sig med valens inre. jonaochvalen.jpg (26303 bytes)

newanim.gif (1418 bytes)Efter de bibelinspirerade konstverken ovan fortsätter vi på den sakrala linjen:

gabriel2.gif (33268 bytes)Skandal på gång i Vatikanen

Som alla i senITel givetvis känner till är Ärkeängeln Gabriel (bilden) sedan mer än ett halvsekel utsedd till skyddshelgon för allt vad telekommunikation heter. Men läs här vad som nu är på väg att hända. Texten är från vår medlem K.V. till DN den 21 februari 2003:

"I DN den 20 oktober förra året skrev Tove Nandorf "om en påve som hänger med". "Det senaste är att Vatikanen söker ett skyddshelgon för Internet. På det jobbar nu, med Johannes Paulus välsignelse, webbsajten Santibeati.it.". -  Det pinsamma är att påven är dåligt påläst och ute i ogjort väder.

I januari 1951 proklamerade dåvarande påven Pius XII i ett brev på latin Sankt Gabriel som telekommunikationernas himmelske beskyddare. Inledningsvis framhöll han: "Guds visdom tillkommer lov och pris för den moderna vetenskapens många uppfinningar, som gör det möjligt för människorna att genom användande av elektrisk kraft kunna meddela sig med varandra på långa avstånd." Han nämner olika former av telekommunikation och åberopar i sitt brev att ett avsevärt antal personer från många länder, framstående män på telekommunikationernas område har bett honom att utnämna "till deras egen himmelska förespråkare vid Guds tron, den HELIGE ÄRKEÄNGELN GABRIEL - som kom med det så länge efterlängtade frälsningsbudskapet till människosläktet... och efter omsorgsfulla överläggningar i saken, med full kännedom och moget övervägande, och i Vår apostoliska makts fullhet, i kraft av detta brev, utnämna och förklara Vi den HELIGE ÄRKEÄNGELN GABRIEL, hädanefter och för alltid, SOM HIMMELSK BESKYDDARE FÖR DE OVANNÄMNDA YRKENA, FÖR DEM SOM UTÖVA DESAMMA ELLER ANVÄNDA DEM, med alla de liturgiska hedersbevisningar och privilegier som tillkommer de främsta skyddshelgonen. Detta oaktat alla motsägelser."

Avslutningsvis föreskriver påven att detta brev "är och skall alltid förbliva oförändrat, gällande och effektivt, och att det nu och i framtiden må användas i sin fulla utsträckning till förmån för dem som det angår eller kommer att angå."

Påvens brev sändes på latin och i översättning till 44 olika språk, däribland svenska, till all världens teleförvaltningar. Det kom till dåvarande Kungl. Telegrafstyrelsen i form av en vacker liten skrift. Jag fick hand om ärendet och spred innehållet i artiklar i bland annat Telegrafverkets tidskrifter. Det är märkligt att det djupt allvarliga påvliga brevet från 1951 nu tycks vara glömt och inte längre tas på allvar utan att Vatikanen nu ordnar en jippoartad tävling och omröstning bland lekmän i ett ärende som redan är avgjort "oaktat alla motsägelser".

Internet ingår i det internationella telenätet och omfattas alltså av ärkeängeln Gabriels beskydd enligt det påvliga brevet från 1951. Jag påpekade detta i ett e-mail till Vatikanen. I november fick jag, inte ett svar utan en undanflykt via e-mail: "Grazie ma ... i no speak english." Naturligtvis fann jag mig inte i detta utan postade ett brev på italienska med samma innebörd till Den Heliga Stolen. Något svar har ännu inte kommit.

Hur är då läget i denna märkliga "tävling"? Den är inne i slutfasen och sex kandidater återstår. Drygt 24 000 röster har avgivits och man kan fortfarande rösta. Följande kandidater återstår, ordnade efter antalet röster.

gabriel.jpg (9984 bytes)o Ven. Giacomo Alberione
o San Giovanni Bosco
o Sant' Alfonso de' Liguri
o San Gabriele
o San Massiliano Kolbe
o Santa Chiara

Ärkeängeln Gabriel har alltså hamnat på fjärde plats och har blygsamma 13.14 % av rösterna. - Utom San Gabriele är alla kandidaterna helt okända i telehistoriska sammanhang!
K V Tahvanainen

(Not till DN: Jag är pensionerad från Televerket och har arbetat med telehistoria sedan 1950-talet. Jag har skrivit flera artiklar och böcker i ämnet.)"

 

Man kunde tänka sig att katolska kyrkan ville framstå som en världsomfattande religion. I detta "sällskapsspel" nomineras vid sidan av Gabriel fem ITALIENSKA  nationalhelgon som kandidater till befattningen som skyddspatroner för det synnerligen internationellt verksamma Internet!  I en månghundrasidig bok om internationellt erkända helgon, Saints of the world finns ingen av de nominerade utom Gabriel finns omnämnd! Skandal är bara förnamnet i denna historia.


Upp Sidan senast reviderad 2006-10-29 Hem Till senITels hemsida